YAZARLARIMIZ
Emrah Akoğlan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
emrahakoglan@gmail.comEnflasyon Düzeltmesi Yapacak mıyız?

Bilindiği üzere enflasyon muhasebesi Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298’inci maddesi ile hayatımıza girmiştir, enflasyon düzeltmesi sürekli olarak altın, gümüş alım-satımı ve imalatı ile uğraşanlar dışındaki mükellefler hariç bazı koşulların oluşması ile uygulanmaktadır. Bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ve serbest meslek kazancı elde edenler ( işletme hesabı defteri tutan mükellefler ile serbest meslek erbapları amortismana tabi kıymetlerini düzeltilmiş tutarlar üzerinden amortismana tabi tutabileceklerdir.)   fiyat endeksindeki artışın;

  • İçinde bulunulan hesap dönemi dâhil son 3 hesap döneminde % 100 den fazla
  • İçinde bulunulan hesap döneminde % 10 dan fazla olması halinde

Mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutmalıdır. Enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşması için yukarıdaki iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekir.

TÜİK tarafından 03.01.2022 tarihinde açıklanan verilere baktığımızda ise her iki şartın gerçekleştiği görülmektedir.

İlgili kanunla Cumhurbaşkanına 1. şart için % 100 lük oranı ve 2. şart için % 10 luk oranı değiştirme yetkisi verilmiş olup Cumhurbaşkanının yetkileri dâhilinde oranları değiştirmesi hali bile enflasyon düzeltmesi şartını ortadan kaldıramamaktadır.

                                               GERÇEKLEŞEN ORAN                     CUMHURBAŞKANI DEĞİŞİKLİK YETKİSİ

  1. ŞART                              % 141,70                                    %100 olan oranı % 35 e kadar indirebilir
  2. ŞART                              % 79,88                                       % 10 olan oranı % 25 e kadar çıkarabilir

Bu durumda enflasyon düzeltmesi yapılacağı anlaşılmaktadır.

Öte yandan 2021 yılında 7326 Sayılı kanun ile yeniden değerleme imkânı getirilmiş olup bazı mükellefler değer artışı üzerinden %2 vergi ödeyerek iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutmuşlardır. Enflasyon düzeltmesi için mevcut oranların değiştirilmesi, uzun yıllardır uygulanmadığı için kuralların güncellenmesi yada 7326 sayılı kanun ile yeniden değerleme yapan mükelleflerin mağdur edilmemesi için düzenlemeler yapılır mı? Beklemedeyiz.

05.01.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM