YAZARLARIMIZ
Ekrem Öncü
Yeminli Mali Müşavir
DKR Denetim
ekrem.oncu@dkrdenetim.comKDV Sözleşme Bedeline Dahil Midir, Değil Midir?

Sözleşmelerde Katma Değer Vergisi (KDV)’nin sözleşme bedeline dahil mi yoksa hariç mi olduğu çok zaman unutulur. Sonra da taraflar arasında sorun olur. Ödemeyi yapacak olan sözleşme bedeline KDV’nin dahil olduğunu iddia ederken, ödemeyi alacak olan sözleşme bedeline KDV’nin dahil olmadığını, sözleşme bedeline ilaveten KDV ödenmesi gerektiğini ileri sürer.                  

Öncelikle bu soruna mahal vermemek için yapılacak sözleşmede tarafların sözleşme aşamasında KDV’nin sözleme tutarının içinde mi olacağını, yoksa sözleşme bedeline ilave mi edileceğini serbestçe belirlemeleri mümkündür. Bu belirleme sözleşmede yapılmaz ise taraflar sözleşme bedeline KDV’nin dahil olup olmadığını mahkemeye taşıyabilirler. Mahkemeler de tarafların savunmasına ve sözleşme içeriği olayın özelliğine göre kararlarını verirler.

Ancak, sözleşmede belirleme olmaması halinde sözleşme tutarına KDV’nin dahil mi olduğu yoksa sözleşme tutarına KDV’nin ilave mi edilmesi gerektiği yöndeki sorulara Gelir İdaresi Başkanlığı hazine lehine davranarak sözleşme tutarına KDV’nin ilave edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 17.05.2019 Tarih ve 39044742-130 E.420265 sayılı Özelgesinde de durumu değerlendirerek aşağıdaki görüşü vermiştir.

“3065 sayılı KDV Kanununun;

1/1 nci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

 10/a maddesinde, vergiyi doğuran olayın, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile, (b) maddesinde; malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi ile meydana geleceği,

20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin ise, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, söz konusu Düzenleneme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde, sözleşme konusu inşaat taahhüt işi için belirlenen bedele KDV'nin dahil olduğuna dair bir belirleme yer almadığından, sözleşmede tespit edilen bedel üzerinden ayrıca KDV hesaplanması gerekmektedir. Bilgi edinilmesini rica ederim.”

Dolayısı ile, gelir idaresinin görüşü sözleşmelerde KDV’nin sözleşme bedeline dahil mi yoksa ilave mi olacağı yönünde bir belirleme yapılmamış olması halinde, KDV’nin sözleşme bedeline ilave edilmesi gerektiği yönündedir. Bu hazine lehine bir görüş olmakla birlikte mahkemeler olayın özelliğine göre faklı kararlar verebilecektir.

 Mahkemelerin vereceği kararlar gelir idaresini de bağlayacaktır. Bu tartışmaya mahal vermemek için sözleşmelerin düzenlenmesi aşamasında tarafların KDV’nin sözleşmenin bedeline dahil mi olduğu, yoksa ilave mi edileceğini açık ve net bir biçimde ortaya koymaları gerekir.  

03.09.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM