YAZARLARIMIZ
Ekrem Öncü
Yeminli Mali Müşavir
DKR Denetim
ekrem.oncu@dkrdenetim.comYapılandırma ve Matrah Artırımında Son Uyarılar

Bilindiği üzere 6736 sayılı Kanun düzenlemesinde bazı süreler 25.11.2016 tarihinde, bazıları 30.11.2016 tarihinde, bazıları 31.12.2016 tarihinde sona erecektir. Diğer yandan, bu kanun uygulamasında daha önce ele aldığımız bir konu olan kıyaslama bilmecesi de cevap bulmuş ve kıyaslama yapılacağı yönünde görüş açıklanmıştır. Bu yazı ile mükellefleri son kez uyarmış olalım.

SÜRELERDE DURUM NASILDIR?

1- BORÇ YAPILANDIRMASINDA BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ

Yapılandırılmak istenen borçlar için son başvuru tarihi 25.11.2016 tarihidir.

Yapılandırılan borçlar, tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

- Peşin ödemeler, 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılacaktır.

- Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar, kalan taksitler de ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir. Bu halde ikinci taksit 31.01.2017 tarihine kadar ödenebilecektir.

Borçların, kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi mümkündür. Kredi kartıyla ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresinde (www.gib.gov.tr) yer alan internet vergi dairesinden yapılabilecektir.

Yapılandırmanın devam edebilmesi için, ilk iki taksitinin eksiksiz ve süresinde ödenmesi şarttır. Yani 30.11.2016 ve 31.01.2016 tarihinde ödenmesi gereken taksitler süresinde ödenmek zorundadır.

Ayrıca, taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki tanesinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hali Kanunun ihlal nedeni sayılmayacaktır. Bu durumda, diğer taksitler ilgili dönemlerinde ödenebilecektir.

2- MATRAH ARTIRIMINDA BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ

Matrah artırımı için de son başvuru tarihi 25.11.2016 tarihidir.

Matrah ve vergi artırımında hesaplanan gelir, kurumlar ve katma değer vergisi ile gelir ve kurumlar vergisi tevkifat tutarları, 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar peşin ödenebileceği gibi 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle de ödenebilecektir. Bu vergilerin taksitlerinin süresinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen tutarlar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranın bir kat fazlası oranında (aylık %2,80) uygulanacak gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsil edilir.

3- İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNDE BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ

İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlara ilişkin kayıtların düzeltilmesi

İşletme kayıtlarının düzeltilerek gerçek duruma uygun hale getirilmesinden faydalanmak isteyen mükelleflerin en geç 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar bağlı oldukları vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir. Hesaplanan KDV sorumlu sıfatıyla ayrı bir beyanname ile beyan edilerek 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenecektir.

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtianın kayıtlara alınması

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmelerde mevcut olmayan emtiaların kayda alınması işlemleri için başvuru süresi 30.11.2016 tarihidir. Ödenmesi gereken katma değer vergisi, ilk taksiti beyanname verme süresi içerisinde (30.11.2016 tarihine kadar), izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci (31.01.2017) ve dördüncü ayda (31.03.2017) olmak üzere 3 eşit taksitte ödenecektir.

Eczanelerde kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtianın kayıtlara alınması

Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçları, maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan katma değer vergisi hesaplayarak ayrı bir beyanname ile en geç 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar beyan edecek ve aynı süre içinde ödeyeceklerdir.

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan alacakların beyanı

Bu durumda olan mükellefler 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir. Mükellefler beyan edilecek tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplayacak ve beyanname verme süresi içinde yani 30.11.2016 tarihine kadar ödeyeceklerdir.

4- YURT DIŞINDAKİ VE İÇİNDEKİ VARLIKLARIN BEYANLARIN BEYANI

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve yurt dışında ya da içinde bulunan, Para, Altın, Döviz, Menkul Kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlar ile taşınmazlar 31/12/2016 tarihine kadar işletme kayıtlarına dahil edilebilecektir.

%18’LİK KIYASLAMA YAPILACAKTIR!

Matrah artırımda bulunulan yıl içindeki dönemlere ilişkin verilen beyannamelerin bir kısmında hesaplanan vergisi bulunan, diğer kısmında ise istisna veya tecil-terkin kapsamındaki işlemleri dışındaki nedenlerle (işlemlerinin bulunmaması veya işlemlerinin tamamının verginin konusuna girmemesi gibi) hesaplanan KDV bulunmayan mükelleflerin, vergi artırımı için 6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b.3) bendi uyarınca karşılaştırma yapmaları gerekmektedir. Bu mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından matrah artırımı yapmadan KDV artırımından faydalanmaları mümkün değildir.

Hemen belirtelim ki, sürenin dolmasına dört gün kalmasına rağmen uygulamada birçok mükellef/meslek mensubu karşılaştırma yapmakta direnmektedir. Bu nedenle, karşılaştırma yapmayan mükellefler halihazırda vergi dairelerince aranarak uyarılmaktadır.

Karşılaştırma yapmayan mükellefler için iki tehlike bulunmaktadır. Bunlardan birincisi incelenme riski iken, diğeri sadece KDV’den artırım yapıp Kurumlar Vergisinden artırım yapmayanların KDV artırımları da kabul edilmeyecektir. Her iki vergi türünden artırım yapıp karşılaştırma yapmayanlar ise ek tarhiyatla karşılaşacaklardır.

23.11.2016

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM