YAZARLARIMIZ
Ekrem Öncü
Yeminli Mali Müşavir
DKR Denetim
ekrem.oncu@dkrdenetim.comEPDK Kapsamındaki Firmalara BTRANS İçin Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyecektir!


Değerli okurlarımız bilindiği üzere 420 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile enerji sektöründe faaliyette bulun firmalar için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığı ile müşteri bildirim zorunluluğu getirilmişti. Ancak bildirim zorunluluğunun hangi firmaları kapsadığı Tebliğde yeterince açık değildi. Tebliğde bildirim zorunluluğu getirilen firmalar  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan “dağıtım lisansı” alan elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri ve organize sanayi bölgesi (OSB) tüzel kişilikleri olarak sayılmıştı.

 
Ancak enerji sektöründe faaliyette bulunan şirketler bildirimde bulunmak istemelerine rağmen bir türlü BTRANS aracılığı ile bildirimde bulunamıyor ya da bildirimde bulunmuş gözükmesine rağmen Gelir İdaresi Başkanlığı bu bildirimi göremiyordu. Neden olarak da programın farklı bir program olduğu ve hatanın programdan kaynaklandığı ileri sürülüyordu. Nitekim Gelir İdaresi Başkanlığı sektörde faaliyet gösteren firmaların bildirimde bulunmak istemesine ve bildirdiğini sanmasına rağmen bildirimde bulunulmadığı gerekçesi ile her ay için (2013 için aylık 940.-TL ve yıllık 11.280.-TL, 2014 için aylık 970.-TL ve yıllık 11.648.-TL) ceza kesmekte idi. Mükellefler ise bildirimde bulunduğunu ileri sürerek haklı olarak bu cezalara tepki duyuyordu.

 
Nitekim sektörde faaliyette bulunan firmalardan bazıları kesilen özel usulsüzlük cezaları için yargıya başvurdular ve İstanbul 3. Vergi Mahkemesi 2013/3063 Esas ve 2014/1377 Karar numaralı Kararı ile bu usulsüzlük cezalarını kaldırdı.

 
Kaldırma gerekçesi aslında 420 No’lu VUK Genel Tebliği’nin yeniden düzenlenmesini gerektirecek nitelikte bir gerekçe oldu.

 
Mahkeme Kararında özetle, “…Dava konusu uyuşmazlığın çözümüne esas olmak üzere davacının sahip olduğu “Elektrik Toptan Satış Lisansı”nın nitelik olarak ilgili tebliğde bahsi geçen “Elektrik Dağıtım Lisansı” özelliklerini içerip içermediği ve davacıya verilmiş bir “Elektrik Dağıtım Lisansı” olup olmadığına ilişkin Mahkememizin …2014 tarihli ara kararına istinaden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun cevabından davacının sahibi olduğu lisansın “Elektrik Dağıtım Lisansı” özelliklerini içermediği ve davacıya verilmiş “Elektrik Dağıtım Lisansı” olmadığı anlaşılmakla, cezaların kanuniliği ilkesi gereğince davacının sahibi olduğu ve ilgili tebliğde düzenlenmeyen “Elektrik Toptan Satış Lisansı” nedeniyle abone ve tüketim bilgilerinin bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediğinden bahisle davacı adına kesilen özel usulsüzlük cezalarında hukuka uyarlık bulunmamıştır.” denilmektedir.

 
Mahkeme bu Kararla iki hususu birbirinden haklı olarak ayırmaktadır. Mahkeme “Elektrik Dağıtım Lisansı” sahiplerine 420 No’lu VUK Genel Tebliği uyarınca BTRANS aracılığı ile bildirim yükümlülüğü getirildiğini kabul ederken, “Elektrik Toptan Satış Lisansı” sahiplerine bu yükümlülüğün getirilmediğini kabul etmektedir. “Elektrik Dağıtım Lisansı” “Elektrik Toptan Satış Lisansı”nı kapsamamaktadır. Nitekim EPDK’da Mahkemeye bu yönde görüş bildirmiştir.

 
Diğer yandan EPDK’nın 12.09.2012 Tarihli ve 4019 sayılı Kararında (27.09.2012 tarihli ve 28424 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) Mahkeme Kararında yapılan ayırım yapılmıştır. 4019 sayılı Karar EPDK’nın Mahkemeye verdiği görüşün dayanağını oluşturmaktadır.

 
Sonuç olarak özellikle tüketiciye elektrik satışı yapan firmalar adına özel usulsüzlük cezası kesilmesi Mahkeme Kararı ile isabetli görülmemiştir. Bildirim yükümlülüğünden bahsedebilmek için Gelir İdaresinin 420 No’lu Tebliğde değişiklik yapması gerekecektir.


Diğer yandan bu kapsamdaki şirketlere özel usulsüzlük cezası kesilmeye devam edilmesi devlet bütçesine yük doğurmaktan öte bir anlam ifade etmeyecektir. Açılan davaları mükelleflerin kazanmaları halinde dava masrafları ile Avukatlık ücretini de devlet ödemek zorunda kalmaktadır.

14.07.2014

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM