YAZARLARIMIZ
Eda Kaya Bükülmez
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
İşletme Bilim Uzmanı
edakaya_88@hotmail.comSGK Açısından 7326 Sayılı Af Kanunu İle İlgili Sorular ve Cevaplar

1-Yapılandırma kapsamına hangi borçlar girmektedir?

30 Nisan 2021 ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş alacaklar yapılandırma kapsamına girmektedir. Bu alacaklar;

 • Sigorta primleri,
 • Genel sağlık sigortası primleri,
 • İşsizlik sigortası primleri,
 • 30.04.2021'den önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları,
 • İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,
 • Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
 • Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,
 • İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri,
 • 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar,
 • Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri,
 • 5510/Ek-5, Ek-6 maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler,

2-Yapılandırma başvuruları ne zaman başlayacak ve son başvuru tarihi ne olacak?

Başvurular, kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının sonra  başlamıştır.  Yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021’dir.

3-Başvurular nasıl ve nereye yapılır?

Başvurular 31 Ağustos 2021 tarihine kadar, e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapılabileceği gibi, şahsen veya posta yoluyla bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine de yapılabilir.

 • İşverenler, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili kuruma,
 • 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi kuruma,
 • Primlerini kendi ödeyenler, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu kuruma,
 • Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'na,
 • Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu kuruma, başvuru yapılabilecektir.
 • 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki kuruma  01/07/2021 – 01/11/2021 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir.

4-Yapılandırılan borçların ödeme süreleri nedir?

Ödemeler peşin olarak  yapılabileceği gibi ikişer aylık taksitler halinde; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneği ile ödeyebilme imkanı bulunmaktadır.

 • 6 taksit için (1,09),
 • 9 taksit için (1,135),
 • 12 eşit taksit için (1,18),
 • 18 eşit taksit için (1,27),

5- Genel sağlık sigortası  borçları için  başvuru şartı var mı?

Genel sağlık sigortası borçları için ayrıca başvuru şartı aranmayacaktır. Tüm borçlar SGK tarafından otomatik olarak yapılandırılmaktadır.

31 Aralık 2021 tarihine kadar ana para borcun tamamının ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammı silinmektedir.

6- Borçlarını 7256 sayılı kanun ve 6183 sayılı kanunun 48. Maddesine taksitlendirenler 7326 sayılı kanundan yararlanabilir mi?

Borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre taksitlendirmiş veya 7256 sayılı kanuna göre yapılandıran ve hala taksitlerini ödemekte olanlar da kalan taksit tutarlarını 7326 sayılı kanundan faydalanarak  yapılandırabileceklerdir.

7-Peşin ödemelerde avantaj var mıdır?

Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE tutarının % 90,  ilk iki taksitte ödemede ise Yİ-ÜFE tutarının % 50’si silinecektir.

 • Prim aslının tamamının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10'nun, en son 1 Kasım 2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 30 Kasım 2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90'ı silinecektir.
 • İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla prim aslının tamamının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir.

8-Başvuru sonuçları nasıl takip edilecek?

 • İşverenler, ödeme planlarını e-sigorta işveren sistemi üzerinden alabilirler veya  iş yeri dosyalarının bağlı bulunduğu kurumlardan da ödeme planlarını isteyebilirler.
 • 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar yapılandırma başvuru sonuçlarını; e-devlet üzerinden, öğrenebilirler.

9-Kanun kapsamına göre gelir testinde süreyi kaçıranlar için avantaj var mıdır?

Gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış olanlar ve bugüne kadar da hiç gelir testi  yaptırmamış ve  borcunu ödeyemeyecek durumda ise,  30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testi için başvuru yapmaları  gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvuru  yapanlar, geliri asgari ücretin  üçte birinin altında çıkanların borçları otomatik olarak  silinmektedir. Primleri  de devlet tarafından ödenecektir.

10-Prim borcu olanların sağlıktan yararlanabilecek mi ?

 • Bağ-Kur borcu olanların, ilk taksitlerini ödedikten sonra cari aylarda 60 günden fazla prim borçlarının olmaması halinde,
 • GSS borcu olanların ise son 1 yıl içinde 30 gün prim ödeme gün sayısına sahip olması halinde; hem kendileri hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek ve hastaneye gittiklerinde provizyon alabilecekler.

11-Yapılandırılan borçların ilk ödeme tarihi ne zaman başlayacak?

Sigorta primi, İPC, işsizlik sigorta primi gibi borçların peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Kasım 2021 tarihinde başlamaktadır.

12-BAĞ-KUR  borçlarını isteyenler sildirebilir mi?

 • Bağ-kur prim borcu bulunan sigortalılar borçlarını 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya 7326 sayılı  kanun kapsamında yapılandırmamaları halinde,
 • 30 Nisan 2021 (Nisan ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir.
 • Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 1 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla yeniden başlayacaktır.
 • Daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, yeniden  hesaplanarak borç tutarının tamamının borcun tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

13-Yapılandırma taksitleri hangi hallerde bozulmaktadır?

 • Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi,
 • İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırmalar bozulmaktadır.

14-SGK tarafından  uygulanan  hacizler  nasıl kaldırılacak?

SGK’ya olan borçlarından  dolayı üçüncü kişilerdeki hak  ve alacaklarına (maaş, aylık, gelir, kira, mevduat, istihkak, hakediş, vb)  6183 sayılı kanunun 79.maddesine göre haciz konulmuş olan  borçluların  söz konusu  borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmaları durumunda üçüncü kişiler nezdindeki hak ve alacaklar;

 • Peşin ödeme yolunun seçilmesi durumunda borcun tamamının  ödenmesinin,
 • Taksitle ödeme yolunun seçilmesi durumunda ise, ilk taksitin ödenmesinden sonra yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.

15-Kanun kapsamından  faydalanan  ihale ve inşaat iş yerleri için bir avantaj var mıdır?

İnşaat ve ihale iş yerleri borçlarını peşin veya taksitle tamamının ödenmesi şartıyla ilişiksizlik belgesi veya teminat iadesi yazısı alabileceklerdir.

Borçlar  teminat karşılığı yapılandırılırsa,  yapılandırılmış olan borçların ödenmesi şartı beklenilmeden ilişiksizlik belgesi veya teminat iade yazısı alabileceklerdir.

16-İdari para cezaları için nasıl bir yöntem izlenecek?

Yapılandırmaya başvuranların idari para cezalarının % 50’si ile bugüne kadar uygulanan  gecikme cezası ve zammı tamamen silinmektedir.  Kalan % 50'lik kısma Yİ-ÜFE uygulanmaktadır.

17-Yapılandırma nasıl bir avantaj sağlayacak?

 • Yapılandırma kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.
 • Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir.
 • Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.
 • Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.
 • Yapılandırmada ilk taksitin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir.
 • İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecektir.
 • Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır.

05.07.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM