YAZARLARIMIZ
Eda Kaya Bükülmez
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
İşletme Bilim Uzmanı
edakaya_88@hotmail.comVakıflarda Beyan ve Bildirim Süreleri

Bilindiği gibi, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Yönetmeliği ile yeni, mülhak, esnaf ve cemaat vakıflarına beyanname verme ve bildirimde bulunma yükümlülüğü getirilmiştir. Söz konusu vakıflar, beyanname ve bildirimlerini süresi içerisinde  ekleriyle beraber eksiksiz olarak Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi (VBYS 2.0) üzerinden doldurulup göndereceklerdir.

Yasal süresi içerisinde beyan ve bildirim yükümlülüğünde bulunmayan vakıflar hakkında, vakıf yönetimine 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 11. maddesi  uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.

Vakıfların süresi içerisinde VBYS üzerinden bildirmeleri gereken beyan ve bildirimleri aşağıda olduğu gibidir:

Şube/Temsilcilik Açılış/Kapanış Beyannamesi : 

Yeni vakıfların şube/temsilcilik açma veya kapatmaları halinde vermeleri gereken beyannamedir. Her bir şube/temsilcilik için ayrı ayrı verilir. Yetkili organ karar tarihinden itibaren 1 Ay içerisinde bildirim yapılması  gerekmektedir.[1]  (EK:1)

Yıllık Beyanname: 

Vakıflar tarafından her yıl  verilmesi gereken beyannamedir. Yılın ilk altı ayı içerisinde beyan ve bildirim yapılmaktadır.  (EK:2)

Yurtdışından Yardım/Bağış Alma Bildirimi: 

Yurtdışından  yardım veya bağış alınması  halinde bildirimde bulunulur.  Her bir yardım veya bağış için ayrı ayrı bildirim doldurulur. Banka dekont tarihinden itibaren 1 Ay içerisinde bildirim yapılacaktır.  (EK:3)

Yurtdışına Yardım/Bağış Yapma Bildirimi:

Yurtdışından yardım veya bağış yapılması  halinde bildirimde bulunulur.  Her bir yardım veya bağış için ayrı ayrı bildirim doldurulur. Banka dekont tarihinden itibaren 1 Ay içerisinde bildirim yapılacaktır.  (EK:4)

 

Taşınmaz Mal Bildirimi:

İktisap edilen veya değiştirilen taşınmazların olması halinde bildirilir. Her bir taşınmaz için ayrı ayrı bildirim doldurulur. Edinilen, elden çıkarılan veya değiştirilen taşınmaza ait tapu, VBYS üzerinden sisteme yüklenerek gönderme işlemi tamamlanacaktır. Tapu tescil tarihinden itibaren 1 Ay içerisinde bildirim yapılacak.[2] (EK:5)

İktisadi İşletme/Şirket Açma/Kapatma Bildirimi:

İktisadi işletme ya da şirket açılması veya kapatılması, kurulmuş herhangi bir şirkete ortak olunması halinde bildirilir. Ticaret Sicil Gazetesi tarihinden itibaren 1 Ay içerisinde bildirim yapılacak. (EK:6)

İç Denetim Raporu:

Vakıflar tarafından her yıl verilmesi gereken iç denetim raporudur. Yılın ilk altı ayı içerisinde düzenlenir ve düzenleme tarihinden itibaren 2 Ay içerisinde VBYS üzerinden beyan ve bildirimi yapılacaktır. (EK:7)

-Yeni Vakıflarda; Denetim organlarına, denetim organı bulunmayan vakıflar ise üst karar organı veya vakfı temsile yetkili organına veya bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırabilir.

-Mülhak Vakıflarda; Yöneticilerine veya bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırabilir.

-Cemaat ve Esnaf Vakıflarında; Yönetim kuruluna veya bağımsız denetim kuruluşlarına, yaptırılabilir.

İç denetim raporu ekine eklenecek belgeler:

  • Vakfın denetim kurulu tarafından yapılmış ise denetim kurulu üyelerini belirten yetkili organ kararı,
  • Bağımsız denetim tarafından yapılmış ise YMM veya SMMM belgesi,
  • İç denetim yılına ait faaliyet raporları,
  • Bütçe ve bilançoları,
  • Mali tabloları,
  • Bunların uygun araçlarla yayınlandığına dair belge,
  • Varsa işletme ve iştiraklerinin mali tabloları, VBYS 2.0’da yer alan “Mali Tablolar ve Diğer Belgeleri Yükle” butonu ile yüklenerek gönderme işlemi tamamlanacaktır.

Mülhak Vakıflar Hesap Cetveli:

Mülhak vakıflar tarafından her yıl verilmesi gereken hesap cetvelidir. Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından onaylanan gelir-gider tablosu veya harcama belgeleri (fatura, gider makbuzu, banka dekontu vb.) VBYS 2.0 sistemi üzerinden gönderme işlemleri tamamlanacaktır. Yılın ilk altı ayı içerisinde bildirim yapılmaktadır. (EK:8)

Adres Değişikliği Bildirimi:

Aynı yerleşim yeri içerisinde vakfın adresinde değişiklik olması halinde bildirimde bulunulur. Yetkili organ karar tarihinden itibaren 15 Gün içerisinde bildirim yapılmaktadır. (EK:23)

Yönetim Organı Üyeleri Değişiklik Bildirimi:

Yönetim organına seçilenlerin olması halinde bildirim yapılır. Vakfın Yönetim Organı (Yönetim Kurulu/Mütevelli Heyet) hangisi ise bu organda görev yapan üye bilgileri girilir ve  yetkili organ karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bildirim yapılmaktadır. (EK:24)

Mülhak Vakıf Evladı Değişiklik Bildirimi:

Galleye müstahak evlatlarında değişiklik olması halinde bildirilir.  Galleye müstahak yeni evlat ile ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı, VBYS 2.0 sistem üzerinden  yüklenerek gönderme işlemi tamamlanır.  

Evlatlığı sona eren kişilerle ilgili olarak;

  • Ölen evlatlar, VBYS 2.0’da otomatik olarak kayıtlardan düşüleceği için herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
  • Evlatlığı mahkeme kararıyla iptal edilen kişilere ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı, vakfın bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne yazı ile bildirilecektir.
  • Haklarından feragat eden evladın feragat ettiğine dair dilekçesi, vakfın bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne yazı ile bildirilecektir.

Galleye müstahak yeni evlada ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının yöneticiye tebliğ tarihinden itibaren 1 Ay içerisinde bildirim yapılmaktadır. (EK:25)

Diğer Kurul Üyeleri Değişiklik Bildirimi:

Diğer kurul üyeliğine seçilenlerin olması halinde vakıf tarafından değişiklik bildirimi yapılır.  Vakıfların yönetim organı dışındaki kurullarında (Denetim Kurulu, Bilim Kurulu, Sanat Kurulu vb.) görev yapan üyelerle ilgili bildirim, vakıflar mevzuatında yapılacak değişikliği müteakip Ek-24 Yönetim Organı Üyeleri Değişiklik Bildiriminde olduğu gibi Diğer Kurul Üyeleri Değişiklik Bildirimi ile yapılacaktır.

Yetkili organ karar tarihinden itibaren 15 Gün içerisinde sistem üzerinden bildirim yapılmaktadır. (EK:26)


[1] Yeni vakıfların şube/temsilcilik adresleri ile bu birimlerde görev yapan kişi bilgilerinde değişiklik olması halinde, yapılan değişiklik vakfın bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne ayrıca yazı ile bildirilecektir.

[2] 3294 sayılı Kanunla kurulan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca; Sosyal Konut Projesi kapsamında edinilen veya hak sahiplerine devir işlemi yapılan gayrimenkullerle ilgili hiçbir şekilde Taşınmaz Mal Bildirimi yapılmayacaktır.

04.06.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM