YAZARLARIMIZ
Eda Kaya Bükülmez
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
İşletme Bilim Uzmanı
edakaya_88@hotmail.comZirai Kazançlar Nasıl Beyan Edilir?

Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazanç sahibi mükellefler, GVK’nun 85. maddesi uyarınca, kazançlarını yıllık beyanname ile beyan etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk hem tam mükellefiyet  hem de dar mükellefiyete tabi olan mükellefler için  geçerlidir.

Gerçek usulde vergilendirilmeyen  ve zirai kazançları sadece tevkif suretiyle  vergilendirilen zirai kazanç sahibi mükellefler ise zirai kazançları için beyanname  vermeyecek, diğer gelirleri için beyanname vermeleri durumunda zirai kazançlarını beyannameye dahil etmeyeceklerdir.

Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazanç mükellefleri, 2020 yılına ait zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı elde ettikleri kazançlarını  1-31 Mart  2021 tarihleri arasında yıllık gelir vergisi  beyannamesinde  beyan edeceklerdir.

Defter Beyan Sistemi (DBS) kapsamındaki mükelleflerin, sistemi kullanmaya başladıkları  dönemden  itibaren tüm beyannamelerini sistem üzerinden elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. 

Ayrıca zirai kazanç mükelleflerin;

  • Memleketi terk etmesi halinde, terkten önceki 15 gün içinde,
  • Ölüm halinde, ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde vefat eden kişi adına varislerce,

Yıllık gelir vergisi  beyannamesi ile beyanda bulunması  gerekmektedir.

Zirai  Kazançlarda  Vergi Ne Zaman Ödenir?

GVK’nun  117. maddesi uyarınca; gerçek usulde tespit edilen ve yıllık beyannamesi ertesi yılın mart ayının yani 31 Mart 2021 tarihine kadar verilen  zirai kazanca ilişkin gelir vergisi 31 Mart 2021  ve  31 Temmuz 2021 tarihleri olmak üzere iki eşit  taksitte ödenir.

Memleketi terk ve ölüm hallerinde mükellefiyetin kalkmasını gerektiren durumlarda, beyan üzerinden tarh edilen vergiler beyanname verme süreleri içinde ödenmektedir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı,  zirai kazançları ile birlikte  GVK’nun 2. maddesinde  belirtilen diğer kaynaklardan elde ettikleri kazanç ve iratlarını bildirmiş bulunan çiftçilerden, toplam gelirleri  içindeki  zirai kazançlarının  %75  ve daha yüksek nispette olanlar için ödeme zamanlarını Kasım ve Aralık ayı olarak belirlenmiştir.

Bu durumda zira kazançtan  başka gelirleri bulunan ancak yıllık beyanları içinde zirai kazancın oranı %75 ve daha yüksek nispette olan mükellefler gelir vergisi beyannamelerini 31 Mart 2021 tarihine kadar  vereceklerdir. Bu mükellefler, hesaplanan gelir vergilerini Kasım ve Aralık ayları olmak üzere iki eşit  taksitte ödeyeceklerdir.

15.03.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM