YAZARLARIMIZ
Eda Kaya Bükülmez
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
İşletme Bilim Uzmanı
edakaya_88@hotmail.comDevlet Yatırım Teşviklerinde KDV İstisnası

Yatırımların teşviki, yönlendirilmesi ve desteklenmesine ilişkin düzenlemeler, 19.06.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile belirlenmiştir.   Bu Karar’da 2018 yılında 7103 sayılı kanun ile bazı değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler ile yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak olan tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları  hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar yurt dışından  getirilen ve  sermaye olarak konulan yabancı paralarını söz konusu  dönem zarfında, yatırım teşvik belgesi kapsamında  sarf olunan  kısmı  nedeniyle oluşan kur farklarının  pasifte özel bir fon hesabına alınabilmesine olanak sağlanmıştır.

2012/3305 sayılı kararın 4 nolu ekinde[1] belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım konuları ve teşviki için aynı ekte belirtilen şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda  belirtilen asgari yatırım tutarları ve üzerindeki tüm yatırımlar, bölgesel ayrım yapılmaksızın gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, gelir vergisi stopaj desteği ve sigorta primi işveren hissesi desteğinden faydalanabilecektir.

Buna göre; 3065 sayılı KDVK’nun 13/1-d bendinde yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri ile yazılım ve gayrimaddi hak satış ve kiralamaları KDV’den istisna olduğu hükmü yer almaktadır.  Yatırımın  teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde zamanında alınmayan verginin alıcıdan, vergi ziyaı  cezası uygulanarak  gecikme faizi ile birlikte tahsil edileceği belirtilmiştir.  Söz konusu  madde uyarınca zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını  veya cezanın  kesilmesini gerektiren durumun  meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının  başından  itibaren geçerli olacaktır.

Dolayısıyla KDVK gereğince teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri ile yazılım ve gayrimaddi hak satış ve kiralamaları KDV’den  istisna edilebilecektir. Aynı hüküm, teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizatın  devir işlemleri ile makine ve teçhizat listesinde set, ünite, takım  vb. olarak belirtilen malların  kısmi teslimlerinde de uygulanacaktır.

Bununla birlikte, sabit yatırım tutarı 500 milyon TL üzerindeki yatırımlar kapsamında yapılacak bina, inşaat harcamalarında KDV iadesinden  yararlanabilecektir.

Diğer taraftan,  27.01.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6770 sayılı kanunun 10.maddesiyle KDVK’na geçici 37.madde eklenmiştir. 1.1.2017 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu düzenlemeyle, imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle sadece 2017  yılında yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iade edilmesi  olanağı getirilmiştir. 28.02.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan  798 sayılı CB Kararı ile söz konusu  düzenlenenin süresi 2019 yılını da kapsayacak şekilde uzatılmıştır.  2012/3305 sayılı karar ile yapılan değişiklikler kapsamında bu  süre 2021 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.


[1] Bkz. 2012/3305 sayılı Karar, EK:4-Teşvik Edilmeyecek Veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları

19.02.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM