YAZARLARIMIZ
Eda Kaya Bükülmez
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
İşletme Bilim Uzmanı
edakaya_88@hotmail.com7143 Sayılı Kanun İle Vergi İncelemesi ve Takdir İşlemleri Devam Eden Mükelleflere Getirilen İmkanlar

7143 Sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

31.03.2018 tarihinden  önceki dönemlere ait 7143 sayılı kanunun yayım tarihi olan 18.05.2018 tarihinden önce başlanıldığı  hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri  ile   takdir,   tarh   ve   tahakkuk   işlemlerine   bu  kanunun   matrah   ve   vergi   artırımına   ilişkin  hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilecektir.

18.05.2018 tarihten önce tamamlandığı  halde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi  dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu  kararları ve vergi inceleme raporları üzerine  gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılır. 

İnceleme ve takdir işlemleri tamamlandıktan sonra kanun hükümlerinden  yararlanmak için ihbarnamenin  tebliğ tarihinden  itibaren 30 gün içinde vergi dairesine yazılı olarak  müracaat edilmesi gerekmektedir.

Bu durumda;

  • İncelemenin tamamlanmasından sonra tarh  edilen vergilerin %50’si ödenir.
  • 18.05.2018 tarihine kadar hesaplanan gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE tutarının,
  • 18.05.2018 tarihinden sonrası için hesaplanacak gecikme faizinin,
  • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %25’inin

ödenmesi halinde;

  • Vergi aslının kalan  %50’sinin,
  • Vergi aslına bağlı olan vergi ziyaı cezalarının tamamının,
  • Gecikme faizinin  tamamının,
  • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %75’inin

Tahsilinden  vazgeçilecektir. 

Ödemeler ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan  başlamak üzere peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacaktır.

Ancak, kanunun yayım tarihini izleyen ve 31 Temmuz 2018 tarihine kadar tebliğ  edilen ihbarnamelerde yer alan  borçlar için, başvuruların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılması  ve ödenecek tutarların ilk taksitinin  tutarlarının Eylül 2018 tarihinde 6 eşit taksitte ödenmesi şarttır.

Pişmanlık talebi ile verilip, ödeme yönünden  şartların ihlal edildiği beyannameler ile  kendiliğinden verilen beyannameler için  kesilen ve 18.05.2018 tarihi itibarıyla  tebliğ edilmemiş olan vergi cezaları için aynı  kurallar geçerlidir.

Yapılandırma başvurusunda bulunan borca ilişkin dava açılmaması ve açılmış olan  davalardan  vazgeçilmesi şarttır.

Uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma  günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış  olmakla birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri  mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar için de 7143 sayılı kanunun 4.madde hükümlerinden faydalanabileceklerdir.

193 sayılı GVK’nun 64. Maddesinde yer alan diğer ücret mükelleflerinin, 31 Temmuz 2018 sonuna kadar vergi dairelerine başvurarak 2018 takvim yılına ilişkin gelir vergilerini tarh ettirmeleri ve karnelerine işletmeleri kaydıyla önceki dönemlere ilişkin olarak herhangi bir vergi ve ceza aranmaz. Bu mükelleflerden daha önce mükellefiyet kaydını yaptırmamış olanların işe başlama tarihi olarak bu kanuna göre yaptıkları başvuru tarihi dikkate alınmaktadır. 

12.06.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM