YAZARLARIMIZ
Eda Kaya Bükülmez
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
İşletme Bilim Uzmanı
edakaya_88@hotmail.comYıllara Sari İnşaat İşlerinde Şüpheli Alacak Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 213 sayılı VUK’nun 323 maddesinde, bir alacağın şüpheli alacak olarak dikkate alınması  için hangi koşulların gerçekleşmiş olması  gerektiği belirtilmiştir.

            Buna göre, şüpheli alacağın söz konusu  olabilmesi için öncelikle;

·         Alacağın ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili  olması,

·         Alacağın bir ticari işletmenin çalışma konusuna giren ve karşılığında bir gelir ve menfaat elde edilmesi amacını taşıyan iş ve muamelelerden  doğması ve alacağın tahakkuk etmiş olması,

·         Alacağın, hasılat hesaplarına intikal ettirilerek karın oluşumunu etkilemesi

Gerekmektedir. 


Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri özel vergileme rejimine tabidir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun  42.maddesi uyarınca yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde kar ve zarar işin bittiği yıl tespit edilerek o yıla ait beyannamede gösterilir.

Bir inşaat ve onarım işinin yıllara yaygın olarak değerlendirilebilmesi için;

  • Faaliyet konusunun inşaat ve onarım işi olması
  • İnşaat ve onarım işinin birden fazla yıla sirayet etmesi
  • Resmi veya özel taahhütlere bağlı olarak yapılması gerekir.

 

İnşaat ve onarma işlerinde işin başlangıç ve bitim tarihleri oldukça önemlidir. İşin başlangıç tarihi, yapılan sözleşmede yer teslim tutanağı düzenleneceği yer almış ise yer teslim tutanağının imzalandığı tarih, sözleşmede yer teslimi belirtilmemiş ise sözleşmede belirtilen işin başlangıç tarihi oda belirtilmemiş ise sözleşme tarihi işin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. İşin bitim tarihi ise, geçici ve kesin kabul usulüne tabi projelerde geçici kabul tutanağının idarece onaylandığı tarih, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı ve bırakıldığı tarih olarak kabul edilir. Dolayısıyla işin bitim yılından önceki dönemlerde elde edilmesi gereken hak edişler daha önce hasılat olarak kaydedilmediği için şüpheli alacak uygulamasında dikkate alınmaz. 


Sonuç olarak, yıllara sari inşaat işi ile iştigal eden  gerçek  ve tüzel kişi mükellefler, inşaat işi devam ettiği süre boyunca şüpheli alacağı karşılığı  ayıramazlar. Fakat, işin bitim tarihiyle birlikte gelir kaydedilen ancak tahsil edilemeyen alacaklar, 213 sayılı VUK’nun 323. Maddesinde belirtilen diğer koşulların da oluşması durumunda dönem  kazancının  tespitinde gider olarak dikkate alınabilmektedir.  

21.09.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM