YAZARLARIMIZ
Eda Kaya Bükülmez
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
İşletme Bilim Uzmanı
edakaya_88@hotmail.comKDV Yönünden Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi

3065 sayılı KDVK’nun 11/1-c md hükmü gereğince ihraç kayıtlı mal tesliminde imalatçı olma şartı aranmaktadır. İmalatçılık sıfatı bulunmayanların ihraç kayıtlı mal satmaları mümkün değildir. İhraç kaydı ile mal satışında bulunabilmek için öncelikle imalatçılık vasfının taşınması zorunludur. [1] KDVK’nun 11/1-c kapsamında teslim olunan mal, teslimin vuku bulduğu ayı izleyen ayın başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmelidir. İhracatın 3 ay içerisinde gerçekleşmesi halinde, ihracatçının gümrük beyannamesinin aslı veya noter, YMM ya da gümrük idaresince onaylı örneği ibraz edilmek suretiyle imalatçının tecil edilen vergisi terkin, varsa iade edilecek vergisi iade edilir.

İmalatçı sayılabilmenin koşulları ise kısaca şöyledir:

1)     Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesine sahip olmak[2]

2)     Sanayi odası, ticaret odası ve esnaf ve sanatkarlar derneklerine kayıtlı olmak

3)     Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda lüzumlu araç veya makine parkına sahip olmak

4)     Kapasite raporu alınması ile ilgili odalar tarafından asgari 10 işçi çalıştırılması zorunludur (Ancak, imalat işinde en az 5 işçi çalıştırma koşulu 99 Seri Nolu KDV GT ile kaldırılmıştır.)

Buna göre, imalatçı vasfını taşıyan satıcıların mutlak surette kapasite raporuna sahip olmaları ve sanayi sicil belgesi sahibi olmaları zorunludur.

Buna göre;

1)     İmalatçı niteliğini taşıyan satıcıların, Türkiye’de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı satışlarında “KDV ihracat istisnası izin belgesi” alan mükelleflere yaptıkları ihraç kaydı ile teslimler,

2)     Özel finans kuruluşlarının ihracatçılara veya izin belgeli satıcılara yaptığı ihraç kaydı ile teslimler,

3)     İmalatçı vasfına sahip olan veya olmayan tüm mükelleflerin, “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” (DTSŞ) veya “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” (SDTŞ) statüsüne sahip ihracatçılara yaptığı ihraç kaydıyla teslimler.

 

İhraç kayıtlı olarak KDV’siz fatura düzenlenebilecektir.

Yukarıdaki koşullarda imalatçı olarak sayılan kimseler bu gibi imal ettikleri malların ihracatçılara tesliminde tecil-terkin uygulayabileceklerdir. İmalatçıların ihracatçıya ihraç kaydı ile teslim ettikleri malların bir kısmını piyasada hazır olarak satın almaları halinde, imalatçıların bizzat ürettikleri mallar için tecil-terkin uygulaması yapılacak, piyasadan toplanan hazır mamul mallar için ise tecil-terkin işlemi uygulanmayacaktır.

 


[1] Bazı hallerde yukarıdaki koşulları taşıyan imalatçıların kendi üretimine ek olarak aynı zamanda başkalarına fason imalatta yaptırmaları durumunda imalatçı sayılabilir. Buna göre, fason imalatı yalnızca sanayi sicil belgesinde yazılı üretim dallarında yaptırılması, fason olarak yaptırılan imalatta işin riski ve organizasyonunu üstlenmeleri, fason olarak imal ettirilen mallarla ilgili ham madde ve yardımcı maddeleri temin etmeleri.

[2] Maliye Bakanlığının bazı özelgelerine göre kapasite raporu için müracaat edilmesi halinde de imalatçı sayılma koşulu kabul edilmiş addedilmektedir.

21.04.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM