YAZARLARIMIZ
Ebru Yılmaz Kaya
İşsizlik Sigortası Şefi
ebruyilmazkaya@gmail.comPandemi Dönemine Ait Borçlar Terkin Edilecek

Pandeminin ilan edilmesiyle birlikte birçok işyeri faaliyetlerine kısmen veya tamamen ara vererek İŞKUR tarafından sunulmakta olan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uygulamasından yararlanmıştır. Yine Nakdi Ücret Desteği uygulaması ile iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan işçiler herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla fesih kısıtı uygulamasının geçerli olduğu ücretsiz izinde bulundukları süre boyunca Nakdi Ücret Desteği (NÜD) uygulamasından yararlanmıştır. Uygulamalara ilişkin KÇÖ ve NÜD ödemelerinin seyrinde hatalı işlemler tespit edildikçe fazla ve yersiz ödemelerin takip ve tahsil işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Gelinen noktada 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile pandemi döneminde uygulanan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulamalarında önemli düzenlemeler yapılmış, 03/11/2022 tarih ve 7420 sayılı Kanun’la 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanuna eklenen geçici 32 nci maddesi ile; “……..Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler ile nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin başvuruda bulunduğu işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti hâlinde işverene uygulanan idari para cezalarından bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilir…….” hükmü getirilmiştir.

4447 sayılı kanunun geçici 32 nci maddesi 09/11/2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup terkin işlemlerinin nasıl yapılacağına dair usul ve esaslara İŞKUR tarafından çıkartılan 2022/3 sayılı genelge ile açıklık getirilmiştir. Bu kapsamda terkine ilişkin usul ve esaslar;

1) Fazla ve Yersiz Ödemelere İlişkin Hususlar;

  • “Fazla ve yersiz ödeme oluşturma işleminin hangi tarihte yapıldığına bakılmaksızın Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma uygulamalarına ilişkin olmalıdır.
  • Fazla ve yersiz ödeme oluşturma işleminin hangi tarihte yapıldığına bakılmaksızın 4447 sayılı Kanunu ile işçilerin nakdi ücret desteğinden yararlanmasına olanak tanıyan geçici 24 üncü maddesi, aynı Kanunun istihdama dönüş teşviğini içeren geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve aynı Kanunun ilave istihdama ilişkin prim desteğini içeren geçici 28 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında nakdi ücret desteği uygulamalarına ilişkin olmalıdır.
  • Hatalı işlemlerden kaynaklanmış olmalıdır.
  • 09/11/2022 tarihinden itibaren tahsil edilmemiş olmalıdır.”

2) İdari Para Cezalarına İlişkin Hususlar;

  • “Nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin başvuruda bulunduğu işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti üzerine, 4447 sayılı Kanunun işçilerin nakdi ücret desteğinden yararlanmasına olanak tanıyan geçici 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası, aynı Kanunun istihdama dönüş teşviğini içeren geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve aynı Kanunun ilave istihdama ilişkin prim desteğini içeren geçici 28 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işverene uygulanan idari para cezalarına ilişkin olmalıdır.
  •  9/11/2022 tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olmalıdır.”

3) “Yeni Koronavirüs (Covid-19) gerekçeli kısa çalışma uygulamaları ile nakdi ücret desteği ödemeleri kapsamındaki fazla ve yersiz ödemeler ile idari para cezalarından 9/11/2022 tarihinden önce tahsil edilmiş olanlar iade veya mahsup edilmez. 9/11/2022 tarihi ve sonrasında tahsil edilenler iade edilir.”

4) “Ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına konu olmuş kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemeleri kapsamında oluşan fazla ve yersiz ödemeler ile idari para cezalarına ilişkin, ceza soruşturması veya kovuşturması sonucu kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın veya beraat kararının kesinleşmesi halinde 4447 sayılı Kanunun geçici 32 nci maddesi uyarınca terkin hükümleri uygulanır. Bu kapsamda ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına konu olan fazla ve yersiz ödemeler ile idari para cezalarından 9/11/2022 tarihi ve sonrasında tahsil edilmiş olanlar, ceza soruşturması veya kovuşturması sonucu kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın veya beraat kararının kesinleşmesi halinde iade edilir.”

Ancak, “Kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkartılmasından kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler” ile “Ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına konu olmuş ve ceza soruşturması veya kovuşturması sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya beraat kararı kesinleşmemiş olan kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemeleri kapsamında oluşan fazla ve yersiz ödemeler ile idari para cezaları” terkin kapsamında değerlendirilmeyecek takip ve tahsil işlemleri gerçekleştirilecektir.

İcra takibi başlatılmış olan borçlar ise belki de en fazla merak edilen sorunun cevabı olarak genelge ile açıklığa kavuşmuş oldu. İcraya intikal etmiş olan borçlarında terkin kapsamında değerlendirileceği ve icraya ödeme yapılmamış olması durumunda bunlara ilişkin herhangi bir takibin yapılmayacağı anlaşılmıştır. Ancak kısmen veya tamamen yapılan tahsilatların iadesinin mümkün olmadığını da belirtmek gerekir.

Sonuç olarak; Kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılması ile ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına konu olan işlemler dışında kalan tüm işlemler hatalı işlem olarak kabul edilerek belirtilen hususlar doğrultusunda oluşan borçlar terkin edilecektir.

05.12.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM