YAZARLARIMIZ
Ebru Yılmaz Kaya
İşsizlik Sigortası Şefi
ebruyilmazkaya@gmail.com



Evde Çalışana İşsizlik Maaşı Ödenir Mi?

Kanunda, işsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, işsizlik sigortası kapsamına giren tüm sigortalıların, işverenlerin ve devletin zorunlu olarak işsizlik sigortası primi ödemeleri hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme uyarınca, kapsama giren tüm sigortalılar, bunların işverenleri iradelerine bağlı olmaksızın Kanunda öngörülen miktardaki işsizlik sigortası primini ödemek zorundadır. Yapılan düzenleme ile devletinde İşsizlik sigortasının finansmanına katılması zorunlu tutulmuştur. Sigortalı işçinin, işverenin ve devletin ödemek zorunda oldukları işsizlik sigortası primi % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 devlet payından oluşur. Yine kanunda, “bu Kanun kapsamına giren bir işyerinde bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan ve çalıştığı süre içerisinde işsizlik sigortası primi ödeyen kimse sigortalı olarak tanımlanmıştır”. İşsizlik sigortasının kapsamını bu tanıma giren sigortalılar oluşturmaktadır.

Ev hizmeti çalışanları; ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek işlerin aile bireyleri dışındaki kişiler tarafında yapanlar anlaşılmalıdır. Ev hizmetlerinde çalışanlar genel olarak sigortasız çalıştırıldığı için 6552 sayılı Torba Kanunla 5510 sayılı Kanuna ek 9 uncu madde eklenerek düzenlemeye gidilmiştir. Düzenleme ile ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalışanlar ile 10 gün ve daha fazla çalışanlar şeklinde iki ayrım yapılmıştır.

Ayda 10 Gün ve Daha Fazla Süreyle Çalışan sigortalılar normal işyerlerinde çalışan sigortalılar gibi 4/1-a(SSK) bendine tabi sigortalılara sağlanan haklardan aynı şekilde yararlanırlar. Bu sigortalılar hakkında uzun ve kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ve 4447 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre işsizlik sigortası hükümleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda sigortalı çalıştıran işverenlerin sigortalının tüm primlerini çalışma gün sayısı üzerinden ödemesi gerekir. Toplam prim oranı yüzde 37,5’dir. Bunun içerisinde yüzde 20 uzun vadeli sigorta kolları primi, yüzde 12,5 genel sağlık sigortası primi, yüzde 2 iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi, yüzde 3 işsizlik sigortası primi yer almaktadır.

 Ayda 10 Günden Az Çalışan sigortalılar ise sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında sigortalı sayılmaktadır. Bu şekilde sigortalı çalıştıranlar 10 güne (10 hariç) kadar çalıştırdıkları sigortalılar nedeniyle işveren sayılmamakta, bu kapsamda sigortalı çalıştırdıkları her gün için sigortalı çalıştıranlar sadece prime esas günlük kazanç alt sınırının % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemektedirler.

İşsizlik maaşının alma şartlarından biri  son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmiş olmasıdır. Bu bilgiler ışığında ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlara işsizlik sigortası primi ödenmediğinden işsizlik maaşı alamazlar. Ancak 10 gün ve daha fazla süreyle evde çalışana işsizlik sigortası primi ödenmiş olduğundan işsizlik maaşı almaya ilişkin diğer şartların da sağlanması durumunda işsizlik maaşı ödenir.

21.06.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM