YAZARLARIMIZ
Ebru Yılmaz Kaya
İşsizlik Sigortası Şefi
ebruyilmazkaya@gmail.comİşkur Alacaklarında Faizin Hesaplanması

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun gerektirdiği görev ve hizmetler için malî kaynak sağlamak, piyasa şartlarında kaynakları değerlendirmek, Kanunun öngördüğü ödemelerde bulunmak üzere "İşsizlik Sigortası Fonu"  kurulmuştur. Fon, Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde işletilir ve yönetilir.

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan giderleri karşılanan mesleki eğitim kursları, girişimcilik eğitim programları, iş başı eğitim programları ile bunun yanı sıra kısa çalışma ödeneği, yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve işsizlik ödeneği uygulamaları İŞKUR eliyle yürütülür. Uygulamalar süreci boyunca sigortalının kusurundan kaynaklandığı belirlenen fazla ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte sigortalıdan, işverenin verdiği hatalı ve/veya yanlış bilgi ve belgelere dayanılarak yapılan fazla ödemeler (işverenin kusuru), ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

Tahsil işlemleri İŞKUR’ a borçlu konuma düşen kişi ve kuruluşların ödeme koşullarının belirlenebileceği belirlenen borç ödeme koşullarına uyup uymadıklarının takibi Alacakların Takibi Uygulama Sistemi ile geçekleştirilir. ATUS’a yansıtılan İŞKUR alacaklarında faiz hesaplamasında gün esası uygulanır. Faiz başlangıç tarihinden(Kişinin hesabına paranın yatırıldığı tarih), borç doğuş tarihine (Alacak tespit tarihi/kesme durdurmanın yapıldığı tarih) kadar gecikme faizi işler. Örneğin 31/12/2009 tarihinde yapılan yersiz ödemenin tespiti, 26/03/2010 tarihinde yapılmış ise 31+28+26= 85 günlük faiz hesaplanır. Faiz hesaplamasında yasal faiz oranlarına göre işlem yapılır. Yasal faiz oranı, Resmi Gazete ve bu konuda yayımlanan tebliğlerden düzenli olarak takip edilerek yasal faiz oranındaki değişiklikler, alacakların takibi programına işlenir.

İlgili dönemler için geçerli olan faiz oranı, gün sayısı ve ödenen tutar çarpılır, çıkan sonuç 36.500’e bölünerek faiz miktarı hesaplanır.

Faiz = Anapara x Gün x Faiz Oranı

                         36.500

Bu işlem her bir ödeme için tekrarlanır. Sonuç olarak alacak miktarının toplamı ile alacaklara ilişkin faiz miktarları toplanarak ilgiliye ait toplam borç hesaplanır. Ancak ilgili dönemde yasal faiz oranında bir değişiklik söz konusu ise her bir oran ilgili olduğu döneme uygulanır.

Kurum alacağı tespit edildiği anda işlemler derhal başlatılarak, iadeli taahhütlü posta veya elden imza karşılığı tebliğ edilir. Borcun tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi gerekir. Aksi taktirde tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süreden sonra geçen her gün için kanuni faiz oranı (%9) üzerinden hesaplanarak faiz eklenir. Sonuç olarak tahsilat anına kadar alacağa faiz işlemeye devam edileceğinden yükümlülerin borçlarını ödemeden önce borcun oluştuğu İŞKUR birimi ile irtibata geçip güncel borç miktarının öğrenilerek hareket edilmesi önem arz eder

15.03.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM