YAZARLARIMIZ
Ebru Yılmaz Kaya
İşsizlik Sigortası Şefi
ebruyilmazkaya@gmail.comİşten Çıkış Yasağı Kuralına Uymayanın Kısa Çalışma Ödemelerine Etkisi

Cumhurbaşkanı kararı ile işten çıkarma yasağı 17.01.2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmıştır. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemine özgü olarak getirilen işten çıkarma yasağı  kısa çalışma uygulamasından yararlanan işyerleri için ve kısa çalışmadan bağımsız olarak iki şekilde karşımıza çıkıyor.

4857 sayılı İş kanunun Geçici 10. Madde uyarınca; “Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren(17.04.2020) üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.” hükmü kısa çalışma uygulanan işyerlerinde 17/04/2020 olarak uygulanmamaktadır.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa 26/03/2020 tarihinde eklenen geçici 23 üncü maddesinde “Bu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir.” hükmüne yer verilmiştir.

Dolayısıyla, 26/03/2020 olan yasanın yürürlük tarihinden itibaren yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma döneminde “01- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi”, “04-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi”, “15-Toplu işçi Çıkarma”, “22-Diğer nedenler”, "26-Disiplin kurulu kararı ile fesih”,“27-İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih”, “28-İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih”, "31-Borçlar Kanunu, Sendika Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusura dışında fesih",“32-4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih” ve “34-İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih” adlı işten çıkış nedenleriyle işten çıkış işlemi yapılmış ise işyerinin kısa çalışma uygulaması durdurulur.

 Bununla birlikte; Kanunun yayımlandığı 26.03.2020 tarihinden önce süreci başlatılan 4857/17. Madde kapsamında ihbar öneli verilerek yapılan fesihler gibi ya da tutukluluk nedeniyle yapılan kısa çalışma uygulanan döneme rastlayan, fesihlerde de kısa çalışma uygulamasını durduran gerekçe olarak kabul edilir.

İşten çıkartılan işçinin kısa çalışma kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın bahsedilen SGK kodlarından çıkış işlemi yapıldığında fesih tarihinin bir gün öncesi olacak şekilde kısa çalışma bitiş tarihi güncellenir ve oluşan fazla ödemeler işverenden tahsil edilir. Yasanın yürürlük tarihinden (26 Mart 2020) önceki işten çıkış işlemleri dikkate alınmaz.

31.12.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM