YAZARLARIMIZ
Ebru Yılmaz Kaya
İşsizlik Sigortası Şefi
ebruyilmazkaya@gmail.comKısa Çalışmada İşveren Hatasına Terkin Geldi

Dünya geneline yayılan Covid-19 virüsünün en çok etkilediği alanlardan birisi de şüphesiz ekonomi olmuştur. Virüsün ülkemizdeki etkilerini en aza indirgemek için gerekli ekonomik tedbirler alınmış ve ekonomik tedbirlerden birisi de kısa çalışma olmuştur. Kısa çalışma süreci, Covid-19’un ülkemizde pandemi ilan edildiği 2020 Mart ve sonrası dönemde elektronik ortama taşınmış ve 400 bini aşan başvuruların kısa bir süre içerisinde sonuçlandırılması sağlanmış ani gelişen bu durumun oluşturduğu yoğunluğu engellemek amacıyla kısa çalışma uygunluk denetimi beklenmeksizin ödeneklerin ödenmesine ilişkin mevzuat değişikliği yapılmıştır.

7256 sayılı Kanun’la pandemi döneminde uygulanan kısa çalışmalarına ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştır. 7256 sayılı Torba Kanun’la 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 29’uncu maddesinde; “2020 Ekim ayı ve öncesi döneme ait işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilir. Tahsil edilenler iade veya mahsup edilemez” hükmü getirilmiştir.

4447 sayılı kanunun geçici 29 uncu maddesi 17/11/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup terkin işlemlerinin nasıl yapılacağına dair usul ve esaslara İŞKUR tarafından çıkartılan 2020/5 sayılı genelge ile açıklık getirilmiştir. Bu kapsamda terkin edilecek fazla ve yersiz ödeme;

  • Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma uygulamalarına ilişkin olmalıdır.
  • Fazla ve yersiz ödeme oluşturma işleminin hangi tarihte yapıldığına bakılmaksızın ödeme dönemi 2020 yılı Ekim ayı ve öncesi döneme ait olmalıdır.
  • 17/11/2020 tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olmalıdır.
  • İşverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanmış olmalıdır.

Ayrıca yeni koronavirüs (Covid-19) gerekçeli kısa çalışma uygulamaları kapsamındaki fazla ve yersiz ödemeler işverenin hatalı işlemi olup olmadığına veya hangi tarihte tahsil edildiğine bakılmaksızın tahsil edildikten sonra iade veya mahsup edilemeyecektir.

Ancak; kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II)numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkartılmasından kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler ile denetim raporlarına (kısa çalışma talebinin uygun bulunmadığına ilişkin denetim raporları hariç) istinaden oluşan fazla ve yersiz ödemeler işverenlerin yaptığı hatalı işlem olarak kabul edilmez ve bu kapsamdaki fazla ödemelerin tahsil ve takip işlemleri başlatılır. Örnek vermek gerekirse fiilen çalışan kişilerin kısa çalışma kapsamında SGK’ya eksik günle bildirilmiş olması halinin tespiti de dahil olmak üzere iş müfettişlerince yapılacak denetimlerde kısa çalışma ödeneğinin fazla ve yersiz ödendiği tespit edilir ise bu ödemeler 2020 Ekim ayı öncesine ait olanlar da dahil olmak üzere işverenden tahsil ve takip edilebilecektir.

Diğer yandan,2020 Ekim ayından sonraki kısa çalışma ödeneğindeki işverenin verdiği hatalı ve/veya yanlış bilgi ve belgelere dayanılarak yapılan fazla ödemeler (işverenin kusuru), ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla yasal faizi ile birlikte işverenden geri alınacak. Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silahaltına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir/durdurulur. Söz konusu döneme ait bu bilgiler ilgili aya ait ödeme gerçekleştirilmeden bağlı olduğu İŞKUR birimine bildirilmelidir. Yine, haftalık çalıştırılmayacak saat de değişiklik olması halinde süresi içinde bildirim yapılmaması, eksik gün nedeninin hatalı bildirilmesi, kısa çalışmadaki ödenen gün sayısının SGK hizmet dökümündeki gün sayısı ile uyumsuz olması gibi durumlar da fazla ödemeye sebep olacağından işverenlerin bu hususlara da dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

22.12.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM