YAZARLARIMIZ
Doç. Dr. Doğan Bozdoğan
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
bozdogan_dogan@hotmail.comVUK. 359’daki Cezaların Caydırıcılığı Üzerine Bir Değerlendirme (18.04.2024)

Kamuya Gelir Sağlamada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Oranlarını Düşürmek Suretiyle Bir Tavsiye (20.02.2024)

Kamuya Gelir Sağlamada Basit Usulde Bir Tavsiye (12.02.2024)

Merkez Bankasının Faiz Artırma Politikasının Yanında Vergide Yapısal Sorunların Çözülmesinin Önemi (28.11.2023)

Danıştay Vergi Dava Dairelerinde Son ve Beklenen Güncellemeler (01.11.2023)

Var Olmayan Komisyona Başvuru Sorunu: 6183 Sayılı AATUHK’nun 58. Maddesinde Değişiklik Yapılması Gerekliliği (26.10.2023)

Afet Yeniden İmar Fonuna İlişkin Muafiyet ve İstisnalarda KDV Eksikliğinin Giderilmesi (23.10.2023)

Anayasa Mahkemesinin İYUK’un 46/B Bendinin İptaline İlişkin Kararının Değerlendirilmesi (17.10.2023)

İdarenin Vergilendirmede Hukuka Uygun Elde Edilmiş Delillere Göre İşlem Tesis Etme Zorunluluğu (09.10.2023)

Bir Güzel Vergi: Robin Hood Vergisi (14.07.2023)

Genel Olarak Vergi Artışlarının Değerlendirilmesi ve Bir Öneri: Beklenmedik Kazanç Vergisi (12.07.2023)

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Getirilen Ek Kurumlar Vergisi ve Kanunların Gerçek Geriye Yürümesine İlişkin İstisnai Durum (15.03.2023)

Emek Yoğun İmalat Sektöründe KDV İndirimi Önerisi (02.09.2021)

Re’sen Vergi Tarhının Bir Sebebi: İhticaca Salih Olmama Durumu (26.08.2021)

Kısa Çalışma Ödeneği Alanlara Damga Vergisi Muafiyeti (27.04.2020)

Ödenmesi Gerekenden Fazla Vergi Ödememe Hakkı (20.04.2020)

Yeni Katma Değer Vergisi Düzenlemesinde Neler Var? (03.04.2018)

Fatih Projesine KDV İstisnası (24.10.2017)

Yeni Yasa Tasarısında Gelir Vergisi Tarifesindeki Değişikliğin Kanunların Geriye Yürümezliği İlkesi Açısından Değerlendirilmesi (12.10.2017)

Asgari Ücretlilerin Vergilendirilmesinde Adalet Sorunu ve Çözüm Önerisi (19.04.2016)

Belediyelerin Vergilendirme Yetkisinin Anayasanın 73. Maddesi Açısından Uygunluğu (29.12.2015)

Vergilerin Mülkiyet Hakkı Üzerine Etkisi: Örnek Bir Anayasa Mahkemesi Kararı (20.10.2015)

Vergide Adalet İlkesinin Önündeki Engel: Vergi Afları (28.09.2015)

E-Maliye Uygulamalarında Mevzuat Sorunu (21.09.2015)

5766 Sayılı Yasa Uyarınca Sporcuların Vergilendirilmesinde Kanunların İleriye Yürümezliği İlkesinin İhlali (14.09.2015)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM