YAZARLARIMIZ
Deniz Çalışkan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
denizcaliskan1988@gmail.comDöviz Alım Belgesi Düzenlerken Dikkat Edilmesi Hususlar

19 Nisan 2022 Sayı 31814 Resmi Gazetede yayınlanan  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara ilişkin tebliğde (Tebliğ No:2008-32/34)’ değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Tebliğ no:2022-32/66) ile yapılan değişiklik sebebiyle aşağıdaki maddelerde değişiklik yapılmıştır.

 MADDE 1- 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” cümlesi eklenmiş, on beşinci fıkrasında yer alan “kararlaştırılması” ibaresi “kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

BU DEĞİŞİKLİĞİN KAPSAMI AMACI NEDİR.

İhracatçıların İhracat Bedellerinin 180 gün içerisinde yurda getirilmesi ve gelen bedelin %40’nın İBKB’ye (ihracat bedeli kabul belgesi düzenlenip) Merkez Bankasına satılması zorunluluğu getirilmiştir.

Menkul satış sözleşmeleri (menkul gayrimenkul tanımına girmeyen her türlü ürün vb.) gereği sözleşme bedellerini ödeme vadesinde Türk Parası Cinsinden ödenmesi yükümlüğü getirilmiştir.

DÖVİZ ALIM BELGESİ DÜZENLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR.

  1. Gelen döviz bedeliyle ilişkilendirilecek evrakın bulunması (Proforma fatura, Fatura, gümrük çıkış beyannamesi vb.)
  2. Gelen döviz bedeli ile satış yapılan firma unvanının uyumlu olması paranın geldiği ülke ile ihracat yapılan ülkenin tutarlı olması
  3. İhracat ve döviz kazandırıcı hizmet bedeli dövizin Merkez Bankasına satılması DAB’a bağlanan ihracat bedeli dövizin en az %40’ı, İBKB veya DAB’ın düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden Merkez Bankasına satılmak üzere İBKB veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır.
  4. Görünmeyen İşlemler Genelgesi kapsamında döviz kazandırıcı hizmet bedeli dövizin satılması halinde bu dövizin en az %40’ı bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem tarihindeki işlem kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır. Satış işlemi esnasında satışa konu dövizin döviz kazandırıcı hizmetlerden elde edildiği ilgili hizmet faturaları veya bu faturaların adedinin çok fazla olması durumunda fatura dökümleri ile aracı bankaya belgelenir.
  5. İhracata aracı banka tarafından Ek-1 Formu düzenlenmesi gerekmektedir.

Örnek: 01.05.2022 tarihinde M Yurt dışı firmasına Efe Tekstil tarafından 50.000,00 USD lik ihracat gerçekleştirilmiştir. M yurt dışı firması tarafından 10.06.2022 tarihinde 50.000,00 USD ihracatçı Efe Tekstilin hesabına gönderilmiştir.

Aracı banka tarafından yapılacak işlem

Gçb tutarı:50.000,00 USD

İstisna Tutarı :15.000,00 USD

Döviz Alım Belgesi Düzenlenecek Tutar:50.000,00-15.000,00=35.000,00 USD

Döviz Bozumu Yapılacak Tutar 35.000,00 USD %40

35.000,00*0,40=14.000,00 Usd Banka tarafından Merkez Bankasının hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankasınca işlem kuru üzerinden satın alınır.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220419-8.htm

17.06.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM