YAZARLARIMIZ
Deniz Çalışkan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
denizcaliskan1988@gmail.comYatırım Teşvik Belgesi Avantajları

Değerli Okurlarım T.C. Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından yatırım yapan imalat sektörü yatırımcılarına sağlanan destek ve faydalar 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” (19.06.2012 tarihli Resmi Gazete) 2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği (20.06.2012 tarihli Resmi Gazete) yayınlanan hükümler doğrultusunda sağlanmaktadır.

SAĞLANAN DESTEKLER NELERDİR. 

1-KDV İstisnası

2-Gümrük Vergisi Muafiyeti 

3-Vergi İndirimi 

4-Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

5-Faiz veya Kâr Payı Desteği (3.,4.,5. ve 6. Bölgelerde)

6-Yatırım Yeri Tahsisi (Fabrika,arsa vb.)

7-Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede)

8-Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede)

Not: Sağlanan Destekler yatırım bölgesi ve yatırım cinsine göre değişiklik göstermektedir.

Soru: Yatırım teşvik belgesi alabilmek için 2021 yılında ne kadar yatırım yapılması gerekiyor.

Cevap: Asgari yatırım tutarı Genel Teşvik Sisteminde 1.ve 2. bölgelerde 1.000.000,00 TL 3.4.5.6 bölgelerde 500.000,00 TL

Stratejik Yatırımlar için ise sabit yatırım tutarı 50.000.000,00 TL’dir

Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari 500.000,00 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Not: Bu Tutarlar 31.12.2021 tarihinde kadar geçerlidir.

Soru: Yatırım teşvik belgesi alabilmek için 2022 yılında ne kadar yatırım yapılması gerekiyor.

Cevap: Asgari yatırım tutarı Genel Teşvik Sisteminde 1.ve 2. bölgelerde 3.000.000,00 TL 3.4.5.6 bölgelerde 1.500.000,00 TL

Stratejik Yatırımlar için ise sabit yatırım tutarı 50.000.000,00 TL’dir

Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari 1.500.000,00 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Not: Bu Tutarlar 01.01.2022 tarihinde itibaren geçerlidir.

Soru: Hangi bölgede olduğumuzu ve asgari yatırım tutarımızı nasıl belirleyeceğiz.

Cevap: Aşağıdaki tabloda illerin bölgesel dağılımları gösterilmiştir.

Soru: X firması Hakkari ilinde Genel teşvik kapsamında asgari yatırım 500.000,00 TL tutarında yatırım yapmayı öngörmektedir. X Firmasının yatırıma katkı tutarı ne kadardır?

Cevap: Yukarıda tabloda görüldüğü üzere Hakkari ili 6. Bölgede yer almaktadır bu yüzden yatırıma katkı tutarı %90 olacaktır.

Not: Vergi indirimi desteği münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulanmakla birlikte, 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde yatırım yapan firmalar için, yatırıma katkı tutarının yüzde seksenini geçmemek üzere yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar üzerinden uygulanabilecektir.

İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için bu oran % 100 olarak uygulanır.

Soru: Sigorta primi işveren desteği oranı ve yılları ne kadardır.

Cevap:Aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Not: •Genç ve kadın istihdamını destelemek amacıyla destek uygulamasının bitimini müteakip yatırımcıların Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek talep etmeleri halinde sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması süresince işyerinden bu destek kapsamında muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde Sosyal Güvenlik Kurumuna her ay bildirilen kadın ve/veya genç (18-25 yaş) sigortalılardan çalışma süreleri 1 yılı aşanların sayısı hesaplanarak Teşvik Belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın belgede belirtilen ilave istihdam sayısını geçmemek üzere, hesaplanan sayıda kadın ve/veya genç sigortalı için teşvik belgesinde belirtilen sürelere her bir yıl için 1 ay ilave edilerek uygulanır.

• Destek tutarı, teşvik belgesinde belirtilen orana karşılık gelen azami destek tutarının hesaplanmasında dikkate alınır.

• Bu destek, 29/06/2021 ve sonrasında yapılan yatırım teşvik belgesi müracaatlarına uygulanır.

Soru: Faiz veya Kar payı destek tutarı yatırım teşvik belgesi kapsamında ne kadardır.

Cevap: Aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

Not:• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı Türk Lirası cinsinden “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” kapsamında Stratejik ve Öncelikli yatırımlar için uygulanacak faiz ve kar payı desteği için beş puan; 3. Bölgede yer alan illerin Ek-7’de yer alan ilçelerinin OSB/EB’lerinde, 4. Bölgede yer alan illerin OSB/EB’lerinde, 5. ve 6. Bölgelerde yer alan illerde yapılacak imalat sanayine yönelik (US-97:15-37 kodlarında) yatırımlar için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan krediler kapsamında 5 inci ve 6 ncı bölgelerde yedi puanı, diğer bölgelerde kendi bölgesinde geçerli olan puanı oranında destek sağlanır.

• 5. Bölgede yer alan illerde yapılacak imalat sanayine yönelik (US-97:15-37

kodlarında) yatırımlar için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından

sağlanan krediler kapsamında 7 puan oranında destek sağlanır.

• 3. Bölgede yer alan illerin Ek-7’de yer alan ilçelerinin OSB/EB’lerinde yapılacak imalat sanayine yönelik (US-97 15-37 kodlarında) yatırımlar için azami destek tutarı 2,8 Milyon TL

• 4. Bölgede yer alan illerin OSB/EB’lerinde yapılacak imalat sanayine yönelik (US-97 15-37 kodlarında) yatırımlar için azami destek tutarı 2,4 Milyon TL

• 4. Bölgede yer alan illerin Ek-7’de yer alan ilçelerinin OSB/EB’lerinde yapılacak imalat sanayine yönelik (US-97 15-37 kodlarında) yatırımlar için azami destek tutarı 3,6 Milyon TL

• 5. Bölgede yer alan illerin Ek-7’de yer almayan ilçelerinde yapılacak imalat sanayine yönelik (US-97 15-37 kodlarında) yatırımlar için azami destek tutarı 2,8 Milyon TL

• 5. Bölgede yer alan illerin Ek-7’de yer alan ilçelerinde yapılacak imalat sanayine yönelik (US-97 15-37 kodlarında) yatırımlar için azami destek tutarı 3,6 Milyon TL

• 6. Bölgede yer alan illerde yapılacak imalat sanayine yönelik (US-97 15-37

kodlarında) yatırımlar için azami destek tutarı 3,6 Milyon TL

Sonuç: Değerli okurlarım Yatırım teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yatırımlarda bölgelere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan teşviklerden yararlanmak isteyen yatırımcıların yatırım yapacakları bölgeleri teşvik avantajları kapsamında fizibilite çalışmalarını bu doğrultuda yapıp gerçekleştirmeleri yatırımcıya büyük vergiler avantajlar sağlamaktadır.

Kaynak:https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md0103011615

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210427-3.htm

01.11.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM