YAZARLARIMIZ
Deniz Çalışkan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
denizcaliskan1988@gmail.comE Defterlerin İkincil Kopyaların Yüklenmesine Dikkat

Değerli Okurlarım 09/10/2020 Tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan E- Defter Saklama Kılavuzunda oluşturulan E Defterlerin (Defteri Kebir- Yevmiye Defteri) normal defter yükleme süresinden sonra ikincil kopyaların Gelir İradesi Sistemine nasıl yüklenmesi gerektiği açıklanmıştır.

GİRİŞ: 19/10/2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3)’in “4.4. e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ve İbrazı” başlıklı bölümünün 4.4.1. maddesinin (e) fıkrasında; “E-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur. E-Defter ve beratların teknik yeterliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta saklama izni verilen özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde muhafaza usulü ile muhafaza edilmesi sürecinde e-Defter uygulamasına dâhil olan mükellefler ve özel entegratörler tarafından uyulması gereken genel, gizlilik ve güvenliğe ilişkin usul ve esaslar, Başkanlık tarafından hazırlanarak edefter.gov.tr adresinde yayımlanan “E-Defter Saklama Kılavuzu’nda açıklanır. E-Defter ve berat dosyalarına ait ikincil kopyalarının bu fıkra uyarınca muhafazası için gerekli yükleme işlemlerinde bu Tebliğin (4.3.4) numaralı fıkrasında belirtilen süreler dikkate alınır.”

Aynı Tebliğin “7. Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün 7.8. maddesinde ise; “Elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazına izin verilen defterler ile defterlerle ilişkili muhasebe fişlerinin ve berat dosyalarının elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin standartlar, teknik ve uygulama kılavuzları ile E-Defter uygulamasına ilişkin diğer kurallar edefter.gov.tr adresinde duyurulur” açıklamalarına yer verilmiştir. Yukarıda yer verilerin düzenlemeler çerçevesinde e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemlerinde saklanmasına ilişkin usul ve esaslar bu kılavuzun konusunu oluşturmaktadır.

 E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ GİB SİSTEMLERİNE AKTARIM ZAMANI

Bilindiği üzere, Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflerin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalanması için yayımlanan 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 128 ve 131 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerleri ile berat yükleme sürelerinde değişiklik yapılarak mükellef grupları için farklı tarihler belirlenmiştir. Ayrıca, bu kılavuzda belirtilen Saklama Programını kendi sistemlerine kuracak ve kullanacak olan mükelleflerimizin gerekli teknik ve uygulama çalışmalarını sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmeleri ve oluşabilecek sistemsel yoğunlukların planlanması gereği nedeniyle; 2020/Ocak ve müteakip dönemler e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlığımızın bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde belirlenmiştir. Mükelleflerimiz aşağıdaki tabloda belirtilen tarihleri aşmamak kaydıyla istedikleri zaman yüklemekte serbestlerdir.

2020 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlığımızın bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları:

DÖNEM

AKTARIM ZAMANI

2020/Ocak-Şubat-Mart

15 Ocak 2021’e kadar

2020/Nisan-Mayıs-Haziran

15 Şubat 2021’e kadar

2020/Temmuz-Ağustos-Eylül

15 Mart 2021’e kadar

2020/Ekim-Kasım

15 Nisan 2021’e kadar

2020/Aralık (Gerçek kişi mükellefler)

15 Nisan 2021’e kadar

2020/Aralık (Tüzel kişi mükellefleri

17 Mayıs 2021’e kadar

2021 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlığımızın bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları:

2021 yılı aylık veya 3 aylık (geçici vergi dönemleri bazında) olarak berat dosyası yükleyenler için E-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere Başkanlığımızın bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı; E-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının E-Defter uygulamasına yükleme süresinin son gününü takip eden on beşinci (15) günün sonuna kadar belirlenmiş olup, dönemler bazında aktarım zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Ancak Başkanlığımızca yayımlanacak sirküler ile E-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının E-Defter uygulamasına yükleme sürelerinin uzatılması durumunda aktarım zamanın hesabında, ilgili sirkülerde belirlenen tarihi izleyen 15 inci günün sonu (resmi tatile denk geldiği durumlarda tatil bitimini izleyen ilk iş günü sonu) aktarım zamanının sonu olarak dikkate alınacaktır.

Aylık /3 Aylık

Seçeneği

Dönem

Aktarım Zamanı

 

 

 

 

 

AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNANLAR

 

 

2021/Ocak

17 Mayıs 2021’e kadar

2021/Şubat

15 Haziran 2021’e kadar

2021/Mart

16 Temmuz 2021’e kadar

2021/Nisan

16 Ağustos 2021’e kadar

2021/Mayıs

15 Eylül 2021’e kadar

2021/Haziran

15 Ekim 2021’e kadar

2021/Temmuz

15 Kasım 2021’e kadar

2021/Ağustos

15 Aralık 2021’e kadar

2021/Eylül

17 Ocak 2022’ye kadar

2021/Ekim

15 Şubat 2022’ye kadar

2021/Kasım

15 Mart 2022’ye kadar

2021/Aralık (Gerçek Kişi mükellefler

2021/Aralık (Tüzel Kişi mükellefler)

15 Nisan 2022’ye kadar

 

16 Mayıs 2022’ye kadar

 

 

 

3 AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNANLAR

2021/ Ocak, Şubat, Mart

15 Haziran 2021’e kadar

2021/ Nisan, Mayıs, Haziran

15 Eylül 2021’e kadar

2021 / Temmuz, Ağustos, Eylül

15 Aralık 2021’e kadar

 

2021 / Ekim, Kasım, Aralık (Gerçek kişi mükellefler)

 

2021/ Ekim, Kasım, Aralık (Tüzel kişi mükellefler)

 

15 Nisan 2022’ye kadar

 

 

16 Mayıs 2022’ye kadar

 Sonuç olarak E - Defter mükelleflerinin defterlerini 10 yıl süre ile muhafaza etme zorunluluğu bulunmaktadır. İkincil kopyalarının Özel entegratör veya Gelir iradesi bilgi işlem sistemini, teknik altyapıya sahip Gelir iradesinden yetki almış kurumlar kendileri tercihlerine göre bu yüklemeleri yapabilecekler. Bu süreçte orta ölçekli işletmelerin özel entegratör aracılığıyla yüklemesinin daha kolay olacağı kanısındayım. Gelir İradesinin uygulamasını kullanacak olanlar aşağıdaki linkten uygulamayı indirip çalıştırabilir. Kaynak kısmında yer alan linkte yükleme adımları ve kullanım kılavuzu mevcuttur.

https://deftersaklama.gib.gov.tr/download/

Kaynak:http://edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Defter_Saklama_Kullanici_Kilavuzu.pdf

01.12.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM