YAZARLARIMIZ
Deniz Çalışkan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
denizcaliskan1988@gmail.comDöviz Kazandırıcı Hizmet ve Diğer Sektörler Markalaşma ve Pazarlama Desteği

20 Mayıs 2020 Tarihli 31132 Nolu Resmi Gazete Cumhurbaşkanı 2564 Nolu Kararname Sayısı ile yürürlüğe giren döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin ve diğer sektörlerin markalaşma ve pazarlama destekleri hakkında ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Türkiye’de faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli işletmeler açısından küresel dünyada ki markalarla rekabet edebilme ve pazarda tutunabilme açısından önemli bir destek bu güne kadar faydalanmayan işletmelerin faydalanıp ülke ekonomisine büyük katkı sunacağı kanısındayım.

Amaç

Madde – 1 (1)  Bu kararın amacı; döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşik şirket, kurum ve kuruluşların markalaşmak için gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderler, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birliklerinin TURQUALITY Programı kapsamındaki şirket, kurum ve kuruluşların markalaşma sürecinde yurt içi ve dışında vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyona ilişkin giderler ile hizmet sektörlerine yönelik olumlu Türk Malı ve hizmeti imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek her türlü harcamanın destekleme ve fiyat istikrar fonundan karşılanmasına dair usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

Madde – 2  (1)  Bu Karar; Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları ile döviz kazandırıcı hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşlara uygulanacak markalaşma desteklerini kapsar. 

Tanımlar

Madde – 3  (1)  Bu Kararda geçen;

a)Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b)Birlik: İhracatçı birliklerini,

c)Genelge: Uygulama usul ve esasları genelgesini,

ç)İşbirliği kuruluşu: Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları ile döviz kazandırıcı hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşlara uygulanacak Hedef pazarlarda markalaşma ve pazarlama desteklerini kapsar. 

Sağlanan Destek Unsurları

  • Reklam, tanıtım pazarlama harcamaları desteği (%50 oranında yıllık en fazla 400.000,00 ABD doları)
  • Faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, patent alınması ve yenilenmesi harcamaların desteklenmesi (%50 oranında yıllık en fazla 50.000,00 ABD Doları)
  • Yurt dışında açılan ofis, depo, mağaza, showroom, stand, raf, reyon, satış sonrası servis hizmeti veren yerleri vb. brüt kira belediye giderleri (%50 oranında yıllık en fazla 600.000,00 ABD Doları)
  • Kiralanan yerlerin mimarlık çalışmaları (%50 oranında yıllık en fazla 300.000,00 ABD doları)
  • Çevre kalite insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve yurt dışı birim açılış hijyen kalite çevre belgelerinin alınması için harcanan danışmanlık vb. giderlerin (%50 oranında belge başına en fazla 50.000,00 ABD Doları)
  • İstihdam edilen moda endüstriyel ürün tasarımcısı ve mühendis giderleri desteklenmesi (%50 oranında yıllık en fazla 200.000,00 ABD Doları)

Desteğin Başlangıç Tarihi, Süresi ve Kapsamı

MADDE 18 – (Değişik:RG-17/2/2018-30335)

(1) 10 ve 11 inci maddelerde belirtilen desteğin başlangıç tarihi, şirketlerin 14 ve 15 inci maddeler çerçevesinde Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından destek kapsamına alındığı tarih olup bu tarihten itibaren gerçekleştirilen harcama ve faaliyetler desteklenebilir. Ancak destek ödemesi her hâlükârda Gelişim Yol Haritası Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra gerçekleştirilir.

MADDE 19 – (Mülga:RG-1/6/2017-30083) Desteğin süresi

MADDE 20 – (Değişik:RG-1/6/2017-30083)

(1) Bu Tebliğ çerçevesinde; Marka Destek Programına alınan şirketler, destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren ilgili markalarına yönelik 10 uncu maddede düzenlenen desteklerden 4 yıl süreyle yararlandırılabilir.

(2) Bu Tebliğ çerçevesinde; TURQUALITY® Destek Programına alınan şirketler;

a) Destek kapsamındaki markalarına yönelik; 11 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen desteklerden münhasıran hedef pazarlara yönelik olanlar ile aynı maddenin (a), (b), (ç), (d), (f) ve (ğ) bentlerinde düzenlenen desteklerden her bir pazarda azami 5 yıl yararlandırılabilir.

b) Bu Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik danışmanlık giderlerine ilişkin destekler ile aynı maddenin (c) bendinde belirtilen desteklerden, destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren yalnızca ilk 5 yıl yararlandırılabilir.

c) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen süre kısıtları, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen destekler için uygulanmaz. TURQUALITY® Destek Programına alınan şirketler program dahilinde kaldığı süre içinde 11 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen desteklerden yararlandırılabilir.

(3) TURQUALITY®/Marka Destek Programına alınan şirketlerin ilgili markalarına yönelik desteklerden yararlanmaya devam edebilmeleri için yıllık performans denetimleri sonucunda yeterli performansı ortaya koymaları gerekir.

MADDE 21 – (Değişik:RG-1/6/2017-30083)

Bu Tebliğin 10 uncu maddesinde düzenlenen desteklerden yararlandırılan şirketler, destek süresi içinde veya bitiminde TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınmak üzere başvuruda bulunabilirler. Yapılan inceleme neticesinde, TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınması uygun görülen şirketler, 20 nci maddenin ikinci fıkrasının;

a) (a) bendinde belirtilen desteklerden, Marka Destek Programında ilgili hedef pazarlarda desteklendikleri süre mahsup edilmek suretiyle,

b) (b) bendinde belirtilen desteklerden, Marka Destek Programında desteklendikleri toplam süre mahsup edilmek suretiyle, yararlandırılabilirler.

(2) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinde düzenlenen desteklerden yararlandırılan şirketlerden TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınması uygun görülmeyenler, kalan destek süreleri boyunca 10 uncu maddede düzenlenen desteklerden yararlanmaya devam ettirilir.

Kimler Bu Desteklerden Faydalanabilir:

İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamındaki firmalar faydalanabilirler.

Desteklerden Faydalanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • Yapılan harcama ve giderler için ödeme tarihinden en geç 6 ay içerisinde destek başvurusu yapılması gerekir.
  • Yapılan harcamaların yurtdışındaki ilgili Ticari Ataşe’lere veyahut konsolosluklara onaylatılması gerekir.
  • Yapılan harcamaların muhakkak faturaları firma adına kesilip ödemeleri banka kanıyla veyahut ödemeye aracılık edip kabul gören aracılar tarafından yapılmalıdır.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200520.pdf

https://ticaret.gov.tr/data/5b88188613b8761160fa201f/2006-4.pdf

https://ticaret.gov.tr/data/5b88188613b8761160fa201f/uygulama_usul.pdf

https://ticaret.gov.tr/data/5b88188613b8761160fa201f/2004-14.pdf

09.06.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM