YAZARLARIMIZ
Deniz Çalışkan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
denizcaliskan1988@gmail.comKoronavirüs (Covıd-19) İşverenlere ve İşçilere Emeklilere Sağlanan Destekler

Koronavirüs hastalığı (COVID-19) nedeniyle ülkemizde alınan önlemler dolayısıyla ekonomimizde şuan için hissedilmeyen fakat ileride hissedilebilecek kırılmaları önlemek amacıyla kamu tarafından alınan kararlar işverenlere biraz rahat nefes aldırabilir. Sokağa çıkma yasağı 65 yaş ve üstüne geldi fakat genel bir sokağa çıkma yasağı olursa ekonomimizde büyük kırılmalar olabilir. Bu durumda devletimiz gereken bütün önlemleri almış durumda.

ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ ALINAN TEDBİRLER

1-Muhtasar , Kdv beyannameleri ile Sgk primlerinin 6 ay süre ile ertelenmesi

Ödemelerin ertelenmesine yönelik Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik - Organizasyon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin 2020 yılı için Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6’şar ay ertelendi. Bu uygulamadan yaklaşık 800.000 bin mükellef yararlanabilecek böylece söz konusu mükellefler Muhtasar (İşyeri kira, serbest meslek ve ücret ödemelerinden yapılan vergi kesintilerini) ve Kdv beyannameleri ile Sgk prim hizmet belgelerine ait Nisan, Mayıs, Haziran ödemelerini Ekim, Kasım, Aralık aylarında yapacaklardır.

2-Asgari ücret desteği 2020 yılında da devam edecek.

500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 TL, 500’ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 TL olan asgari ücret desteği devam edecektir.

3-Kısa çalışma ödeneği verilmesi

Çalışma süresini geçici olarak azaltmak veya tamamen durdurmak zorunda kalan işletmerin maliyetlerini azaltılması ve işçilere çalışmadıkları dönem için geçici gelir desteği sağlanması amacıyla 3 ay boyunca kısa çalışma ödeneği verilecektir.

Destek Süresi: Nisan-Haziran Dönemi

Destek Başvurusu: İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için;

  • İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;

  • İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
  • İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması,
  • İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,gerekmektedir.

Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi


İşverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle Kısa Çalışma Talep Formunu ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi tanzim ederek kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir.

Kısa çalışma başvuruları, işçiler adına işverenler tarafından yapılır. İşçiler kısa çalışma talebinde bulunamaz.

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi


Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. 

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.

Başvuru linki https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi ilgili bütün evraklar mevcuttur.

4-En düşük emekli maaşı 1.500 TL’yükseltildi.

 Mevcut durumda en düşük 1.000 TL olan emekli maaşı 1.500 yükseltilmiştir.

5-Emeklilere bayram ikramiyesi Nisan ayı başında ödenecektir.

 Emeklilere sağlanan 1.000 TL ramazan ikramiyesi Nisan başında 2 ay erken ödenecektir.

6-İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi süresinin 4 aya çıkarılması

İşveren zorunlu nedenler,ulusal bayram genel tatiller,işyerinde normal çalışma sürelerinin altında çalışması veya tamamen tatil edilmesi, işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde 2 ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir.

7-Kamu Çalışanlarına yönelik uzaktan çalışma , dönüşümlü çalışma ve esnek çalışma yöntemleri uygulancaktır.

8-Kamu ve özel bankara olan kredi ve faiz ve ana para ertelemesi uygulancaktır.

Bankaların erteleme açıklamaları kendi resmi internet sitelerinde ayrıntılı olarak yapılmıştır.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322M1-1.pdf

https://www.iskur.gov.tr/duyurular/kisa-calisma-odenegi-hakkinda/

25.03.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM