YAZARLARIMIZ
Deniz Çalışkan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
denizcaliskan1988@gmail.comVergi Güçtür

Değerli Okurlarım 2020 yılına girişimizin üzerinden 2 aylık süre geride kalırken mükelleflere ilave vergiler vergi kısıtlamaları ile Muhasebe Meslek Mensuplarına (Mali Müşavirlere) bir çok iş yükü getirildi. Vergi güçtür sloganıyla Maliye Bakanlığı bu yıl bir çok ilave vergi ile kamu bütçesine kaynak oluşturma içerisine girmiş bulunmakla beraber bazı vergiler içinde Erteleme yoluna gitti. Diğer Taraftan da vergi dilimlerini güncelleme yaparken (Damga vergisi vb. Oranları) artış yaparken asgari ücrette yaptığı kadar cömert davranmıyor.

2020 YILINDA GELEN İLAVE VERGİLER

1- Değerli Konut Vergisi

20.02.2020 Tarihli 31045 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kanunda Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan değerli konutların binde 3 ila yüzde 10 oranında vergilendirilmesini kendine konu edinmiştir.

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

*5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)

5.000.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)

*10.000.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.500 TL’si için

7.500.000 TL, fazlası için (Binde 6)

*10.000.000 TL’den fazla olanlar 10.000.000 TL’si için

22.500 TL,fazlası için (Binde 10)

Not: Tek konutu Olanlardan vergi alınmayacaktır. Kanunun uygulanma tarihi 2021 yılına ertelenmiştir.

2-Konaklama Vergisi

05.12.2019 tarihli 30971 sayılı resmi gazetede yayınlanan Kanunun 9. Maddesi İkinci Kısmının İkinci Bölümünün mülga başlığı “Konaklama Vergisi” şeklinde ve mülga 34 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Konaklama vergisi

MADDE 34- Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabidir. Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmez.Konaklama vergisinin mükellefi birinci fıkrada belirtilen hizmetleri sunanlardır.Vergiyi doğuran olay, birinci fıkrada belirtilen hizmetlerin sunulması ile meydana gelir.Konaklama vergisinin matrahı, verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, katma değer vergisi hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır.

Konaklama vergisinin oranı % 2’dir. Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir.

Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilir. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamaz. Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez.

Aşağıda sayılan hizmetler konaklama vergisinden müstesnadır:

a) Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler.

b) Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler.

Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleridir. Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine (katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca tesisin bulunduğu yer vergi dairesine) beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konaklama vergisi beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

Uygulama Oranı 2020 Yılı İçin: 7193 Sayılı Kanunun 42.Maddesiyle, 6802 Sayılı Kanununa Geçici 34.Madde ilave edilmiştir. Bu maddeye göre Konaklama Vergisi 31/12/2020 tarihine kadar % 1 olarak uygulanacaktır.

2020 YILINDA GELEN İLAVE BEYANNAMELER

1-Gekap Beyannamesi (Geri Kazanım Katkı Beyannamesi)

Eski adıyla (Poşet Beyannamesi) verilmesi.

2-Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi

SGK Prim Hizmet Bildirgeleri ile Muhtasar Beyannamenin birleştirilmesini sonucu ortaya çıkan tek beyannamedir.

GİDER KISITLAMASI YAPILAN KANUNLAR

Binek Otomobil

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 193 Sayılı kanun  ile binek otomobillerde gider kısıtlamasına gidilmiştir.Binek otomobillerde yapılan masraflarının %70 oranında gider yazılması hüküm altına alınmıştır.

GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ 2020 YILI

22.000 TL'ye kadar

%15

49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası

%20

120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL (ücret gelirlerinde

180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL), fazlası

%27

600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL), fazlası

%35

600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL), fazlası

%40

VERGİ BEYANNAMELERİNDE 2020 YILI UYGULANACAK DAMGA VERGİLERİ

b) Vergi beyannameleri:

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri :89,10 TL

bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri :119,00 TL

bc)  Katma değer vergisi beyannameleri :58,80 TL

 bd) Muhtasar beyannameler :58,80 TL

 bd) Muhtasar beyannameler  :58,80 TL

SONUÇ

Değerli okurlarım maliye bir taraftan vergi güçtür sloganıyla ilave vergiler beyannameler çıkarırken bunu beyan edecek meslek mensuplarına yeni iş yükü yüklerken yaptık oldu mantığını artık geride bırakıp meslek mensuplarına pilot uygulama yaptırıp sektörde faal çalışan Meslek Mensuplarından görüş ve bilgi alınmasının daha iyi olacağını düşünüyorum.

Kaynak:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200220-1.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191207-1.htm

03.03.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM