YAZARLARIMIZ
Deniz Çalışkan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
denizcaliskan1988@gmail.comÖdeme Emri Nedir? Ödeme Emrine Karşı Neler Yapılabilir?

Ödeme Emri Nedir?

Ödeme emri 6138 sayılı amme alacakları tahsil usulü hakkında ki kanuna göre vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için düzenlenir.

Kimlere Yollanır?

Kamuya Borcunu zamanında ödemeyen üzerine vergi mükellefiyeti veyahut vergi sorumluğu düşün kişi ve kurumlara yollanır.

1-Tüzel Kişilere

2-Gerçek Kişilere

Ödeme Emrini Kimler Yollayabilir?

1-Devlet (Kamu Kurumları)

2-İl Özel İdareleri

3-Belediyeler

Not: E-Devlet Entegrasyon Süreçleri Doğrultusunda Kamu Kurumları arasında tebligatları ilgili vergi daireleri aracılığıyla e-tebligat yolu ile yollanmaktadır.

Ödeme Emri Niçin ve Kimler Adına Düzenlenir?

Ödeme emri, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için düzenlenir. Kamu borcunu vadesinde ödemeyenler adına vergi dairesince düzenlenen ödeme emri; borçlulara, borçlarını ödemeleri veya bu borçlarla ilgili mal bildiriminde bulunmaları konusunda yapılan bir bildirimdir. Ödeme emrinin düzenlenmesi ile vergi dairesi aynı zamanda kamu alacağının tahsili için cebri tahsilat işlemlerine de başlamış sayılır. Asıl borçlulardan tahsilat yapılamaması veya tahsilat yapılamayacağının anlaşılması halinde; kanuni temsilci, limited şirket ortağı, yabancı şahıs veya kurumların mümessilleri gibi borçtan sorumlu olanlara da ödeme emri tebliğ edilerek borcun ödenmesi veya mal bildiriminde bulunması istenilir.

Ödeme Emri Örneği

 

Ödeme Emrinde Yer Alan Açıklamalar

Ödeme emrinde yer alan borçlardan bir kısmına dava açmanız halinde geri kalan kısma ilişkin kanuni işlemlere devam edileceği ve dava konusu yapılan borçlar hakkında mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmemesi halinde bunların da takibine devam edileceği, Ön sayfada yer alan mecburiyetlere riayet etmediğiniz takdirde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 55,58,60,111 ve 114 üncü maddeleri hükmüne göre;

a ) Borcunuzun, menkul ve gayrimenkul mallarınızla her türlü hak ve alacaklarınızın haczedilerek paraya çevrilmek suretiyle tahsil edileceği,

b ) Mal Bildiriminde bulununcaya kadar 3 ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağınız,

c ) Mal bildirimini gerçeğe aykırı surette yaptığınız veya yaşayış tarzınız mal bildiriminize uymadığı takdirde 3 aydan 1 yıla kadar hapis ile cezalandırılacağınız,

d ) Haczi kabil malınız olmadığı yolunda bildirimde bulunmanız halinde bu bildirimle birlikte bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde en son kanuni ikametgâh ve iş adresinizi, daimi mükellefiyetiniz bulunan diğer tahsil dairelerini ve kamu idarelerini ve bu dairelerdeki hesap ve kayıt numaralarını bildirmediğiniz ve nüfus suretini vermediğiniz takdirde elli güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağınız, Tebliğ olunur.

Ödeme Emrinde Bulunan Açıklamalar

1-Borcun asıl ve ferilerinin (gecikme faizi gibi)türü ve tutarı

2-Borcun Nereye Ödeneceği (İlgili vergi Dairesi veyahut kamu kurumu)

3-Süresinde Ödenmeyen borcun gecikme zammı ile birlikte ilgili vergi dairesi tarafından cebren tahsil edileceği bilgisi

4-Süresinde Ödenmeyen borç ile ilgili mal bildirimde bulunulması gerektiğini

5- Ödeme emrine karşı hangi mahkemede dava açılacağı vb.bilgiler bulunur.

Ödeme Yerleri

1-Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması) üzerinden;

2- Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile

3 -Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,

4- Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile

5- Anlaşmalı bankaların; • Şubelerinden, • Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.),

6- PTT işyerlerinden,

7- Tüm vergi dairelerinden,

Ödeme Emrine Neler Yapılmalıdır?

1-Ödeme Emrine Karşı Teblig Tarihinden İtibaren 15 Gün İçinde ilgili vergi mahkemesine dava açılabilir.(açmış olunan davadan haksız çıkılması sonucunda borç tutarı %10 zamlı olarak ödenir.)

2-Borcu karşılayacak miktarda malı olanların 15 gün içinde mal bildiriminde bulunmaları zorunludur.(Mal bildiriminde yanlış yanıltıcı bilgi verenler hakkında  kamu alacağının tahsili engel olanlar hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.)

3-Ödeme emrinde bildirilen ceza aylık %2,50 gecikme zammı ile birlikte ödenip borç kapatılır.

4-Teminat Mektubu verilebilir lakin %2,50 gecikme zammı her halükarda vergi tarafından tahsil edilir.

KAYNAK

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/yayinlar/OEKYIBrosuru.pdf

02.10.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM