YAZARLARIMIZ
Deniz Çalışkan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
denizcaliskan1988@gmail.comMali Mühürün Süresi Geçerse Ne Olursa

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

1- 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. (5 Milyona Düşürülmesi Halen Taslak Halindedir.)

2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.

3- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

(a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.

4-İlgili Şartları taşımayan mükellefler kendi istekleri ile e fatura e defter uygulamasına geçiş yapabilirler.

Giriş: E Defter E Fatura Mükellefleri İçin Kamu Sertifikasyon Merkezi Tubitak Bilgem Tarafından verilen mali mühür (dijital olarak firma bilgilerini yer aldığı cihaz) Mali Mühürle beraber gelen Sertifika Üzerinde Mali Mühür sertifika geçerlilik süresi bulunmaktadır.

Örnek:

MALİ MÜHÜR SÜRESİ GEÇERSE NE OLUR

Derhal https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go ilgili linkten yenileme başvurusu yapılması Gerekiyor.Yenileme başvurusu ilk başvuruda olduğu gibi evraklar hazırlanır evrakların asıllarının yollanmasına gerek yoktur.(İmza Sirküsü Ticaret Sicil Gazetesi Vb.)

Tubitak Gebze İle irtibata geçerseniz 3 iş günü içinde mali mühürünüz basılıp tarafınıza ptt kargo ile yollanacaktır.

Soru Cevap:

Soru:Mali Mühür süresi bitti e defter yükleme zamanı geldi ne yapmayalım?

Cevap:Entegratörünüzle irtiba geçip zaman dalgalı mühür yaptırırak ilgili ayki e defterinizi yükleyebilirsiniz.(İlgili Aydaki zaman dalgalı E defteri 10 yıl saklama mecburiyetinin mükellefte olduğunu unutmamızı önemle hatırlatırım.

Soru:Mali Mühürüm bozuldu ne yapmayalım?

Cevap:Yenileme başvurusunda bulunulması gerekiyor.E Defter yükleme zaman geldiyse entegratör aracılığıyla zaman dalgalı mühür yapılması gerekiyor.

Soru: Mali mühürümün süresi bitti E Defteri yükleyemedim ceza yermiyim.

Cevap:Vuk 355 İnci Maddesi belirtilen özel usulsüzlük cezası hükümleri uygulanır.

Sonuç:Değerli Meslek Mensubu arkadaşlarım herşeyi zamanında yapmanın evla olduğu günümüzde idari süreleri iyi takip etmeyi tavsiye ederim.E Defter yükleme zamanını geçirip 1 gün sonra defter yükleyen arkadaşlardan daha ceza kesilen olmadı ama yinede E defter yükleme sürelerine iyi dikkat etmemiz gerekiyor.Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş ve incelemelerinde bu sürelere uymayan mükellefler hakkında cezai işlem uygulayacağı kanunla sabittir.

Kaynak:http://www.edefter.gov.tr/dosyalar/tebligler/454_Sira_Nolu_VUK_Genel_Tebligi.pdf

22.08.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM