YAZARLARIMIZ
Deniz Çalışkan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
denizcaliskan1988@gmail.comAr-Ge İndirimi Nasıl Hesaplanır

Giriş: 5746 Sayılı Kanun ile Ar-Ge, tasarım  yenilik harcamalarının % 100’ü Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesine göre kurum kazancının ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.Ar-ge harcamaları konusunda personel harcamaları ve diğer gider kalemlerinde proje ayrımlarının iyi yapılması bu projelerin giderlerin tamamının evrak bütünlüğüne dayandırılması çok önemlidir.2 yılda bir defa Ar-ge merkezlerinin denetleneceğini unutmamalıyız. 5746 sayılı kanuna dayanarak işletmelere sağlanan bu kurumlar vergisi avantajı hesaplanırken şu hususlara dikkat çekmek isterim.

Kimler Ar-Ge indiriminden yararlanabilir ve indirim oranı nedir?

1-Teknoloji merkezi işletmelerinde,

2-Ar-Ge merkezlerinde,

3-Tasarım merkezlerinde,

4-Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan yada kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde,

5-Rekabet öncesi işbirliği projelerinde,

6-Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca,

gerçekleştirilen Ar-Ge, tasarım  yenilik harcamalarının % 100’ü Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesine göre kurum kazancının ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilir.

AR-GE KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİNE KONU GİDERLER:

1-Personel İşçilik Ücretleri (Gelir Vergisi Stopaj-Damga vergisi-sgk işveren       prim payı %50 sgk teşvikleri düşüldükten sonra kalan rakam)

2-İlk Madde Malzeme Alımları

3-Dışarıdan sağlanan fayda hizmetler(Danışmanlık vb.dahil)

4-Amortisman Giderleri

5- Genel Giderler(Elektirik,Yemek Doğalgaz,Bakım Onarım,vb,Diğer)

6-Vergi Resim Harçlar

7-Makine Harcamaları

AR-GE İNDİRİMİ HESAPLANMASI:

KOD

HESAP ADI

Proje Kodları

Yıllık Arge İndirim Tutarı

750

AR-GE GİDERLERİ

X PROJESİ

 

750 01

İlk Madde ve Malzeme

X PROJESİ

35.000,00

750 02

İşçilik

X PROJESİ

85.000,00

750 03

Dışarıdan Sağ. Fayda Ve Hizmet

X PROJESİ

10.000,00

750 04

Genel Giderler

X PROJESİ

5.000,00

750 05

Vegi, Resim ve Harçlar

X PROJESİ

5.000,00

750 06

Amortisman Giderleri(Makine Demirbaş vb.)

X PROJESİ

10.000,00

 

TOPLAM HARCAMA

 

150.000,00

 

İNDİRİM TUTARI

 

150.000,00

Yıl  içinde proje için yapılan harcamaların tümü 750 nolu hesapta toplanır.ilgili dönemde proje tamamlandığında 751 nolu Yansıtma hesabıyla 263 01 Biten Projeler hesabına yıl içinde bitmez ise 751 nolu yansıtma hesabıyla 263 02 devam eden projeler hesabına aktarılır.Biten proje tutarları 263 nolu hesapta izlenir amortisman itfa ve tükenmeye payları bu hesap tutarlarına göre %20 oranında 5 yılda aktifleştilir.( 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki listenin "57. Araştırma ve Geliştirme Giderleri) amortisman yöntemine göre hesaplanır. 

Örnek:

X Firması 2018 Yılı İçinde toplamda 150.000,00 TL Ar-ge harcaması yapmıştır.Dönemin Ticari Bilanço Karı 750.000,00 ödenecek geçici vergi tutarı ne kadardır?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurum Kazancı                                                             : 750.000,00 TL

Ar-ge İndirimi (5746 S.Kanun Mad.3)                           :150.000,00 TL

Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisnalar           :(150.000,00) TL

Safi Geçici Vergi Matrahı                                               :600.000,00 TL

(Kurum Kazancı-Ar-ge İndirimi)
750.000,00-150.000,00=600.000,00 TL

Kvk 32/A Mad.Kapsamında Kurumlar                         : 600.000,00 TL

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vergisine(Geçici Vergi Tabi Matrah)

(600.000,00)*%22

GEÇİCİ VERGİ ORANI                                                  :%22

ÖDENECEK GEÇİCİ VERGİ                                     :132.000,00 TL

Sonuç: Ar-ge faaliyetlerin artması için sağlanan bu teşvikleri iyi değerlendirip Ülke katma değerine dönüştürmeye özen göstermek gerek yersiz teşviklerden yararlanmak için yapılan Ar-ge faaliyetlerinden kaçınılması gerek Haziden ve Maliye bakanlığından sağlanan bu teşviklerin bizlerin vergileriyle sağlandığını unutmamak lazım.

KAYNAK: https://www.gib.gov.tr/node/114846

https://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/verusulteb333ek.html

16.07.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM