YAZARLARIMIZ
Cüneyt Feslikan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
cuneytfeslikan@hotmail.comEge’de Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik 7 milyon TL Hibe

Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla  TR32 Düzey 2 Bölgesi’nde (Aydın, Denizli, Muğla) kurulan kamu tüzel kişiliği haiz Güney Ege Kalkınma Ajansı vasıtasıyla 2010 yılı için “İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı” yayınlanmıştır.  

Ajans, 2010 yılı için belirlediği bütçe kapsamında karşılıksız mali destek olarak yaklaşık 16 milyon TL ile bölgedeki ekonomik ve sosyal faaliyetlere destek olacaktır. Bu tutarın mali destek programları arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:  

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı : 16 milyon TL

Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik : 7 milyon TL

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik : 3,3 milyon TL

Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri : 5,7 milyon TL 

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programının amacı; işletmelerin Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini artıran, üretim, hizmet ve kurumsal altyapısını güçlendiren ve çevreye duyarlı projelerle, bölgenin sürdürülebilir iktisadi kalkınmasına katkı sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak 2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programının 3 önemli önceliği bulunmaktadır. 

Öncelik 1: Ar-Ge ve yenilikçiliğin yanı sıra enerji verimliliğinin artırılması, alternatif enerji kaynakları ve yüksek teknolojinin kullanılması  

Öncelik 2: İşletmelerin üretim, hizmet ve kurumsal altyapılarının güçlendirilmesi; tarım, sanayi ve turizm sektörlerinde üretim verimliliğinin ve ürün çeşitliliğinin artırılması; yeni tesisler kurulması, geliştirilmesi ve modernize edilmesi 

Öncelik 3: Çevreye duyarlı iyileştirme faaliyetlerinin yapılmasıdır.

Bu program çerçevesinde verilecek destekler asgari 40.000 TL, azami 400.000 TL arasında olacaktır. Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %10’undan az, % 50’sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır.

Programın amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak, program önceliklerinden en az birinin kapsamına giren projeler uygun proje olarak kabul edilecektir. Aşağıda bazı örnek proje konuları sıralanmıştır. Bunlar, olası proje konularının tümünü kapsamamakta olup sadece fikir verme amacıyla sunulmaktadır:  

Öncelik 1: Ar-Ge ve yenilikçiliğin yanı sıra enerji verimliliğinin artırılması, alternatif enerji kaynakları ve yüksek teknolojinin kullanılması

Üretimde verimliliği ve çeşitliliği artıracak Ar-Ge projeleri ve yeni teknoloji transferine yönelik projeler

Alternatif ve yenilenebilir enerjiye, enerji verimliliğine yönelik projeler

Ar-Ge laboratuvarları kurulması ve var olanların geliştirilmesine yönelik projeler  

Öncelik 2: İşletmelerin üretim, hizmet ve kurumsal altyapılarının güçlendirilmesi; tarım, sanayi ve turizm sektörlerinde üretim verimliliğinin ve ürün çeşitliliğinin artırılması; yeni tesisler kurulması, geliştirilmesi ve modernize edilmesi  

İşletmelerin mevcut üretim kapasitelerinin artırılmasına yönelik makine, teçhizat ve bilgi sistemleri projeleri

Yeni üretim hatlarının kurulması projeleri

İşletmelerde kalite yönetim sistemlerinin kurulması ve dış ticaret için gerekli uluslararası kalite belgelerinin alınması projeleri

İşletmelerin markalaşmaya yönelik projeleri

Pazarlama, pazar geliştirme ile tanıtım faaliyetlerini kapsayan projeler

İşletmelerin ihtiyacına yönelik nitelikli iş gücü yetiştirilmesi ve istihdamlarının sağlanmasına yönelik projeler

Jeotermal seracılık altyapısını geliştirmeye yönelik projeler

Mega yatçılık ve yat üretimine yönelik projeler

Tarıma dayalı sanayi faaliyetlerinin (işleme, kurutma, paketleme, şişeleme, dondurma, depolama gibi) geliştirilmesi ve bu faaliyetlerde modern tekniklerin kullanılmasına yönelik projeler

Gıda güvenliğini sağlamaya ve bu konuyla ilgili ulusal ve uluslararası belgelerin (HACCP, ISO 22000 vb.) alınmasına yönelik projeler

Doğal kaynakları (mermer, traverten ve feldispat gibi) işleme tesislerinin kurulması, geliştirilmesi projeleri

Agro, kış, kültür, kruvaziyer, termal, yat ve diğer turizm türlerine yönelik projeler  

Öncelik 3: Çevreye duyarlı iyileştirme faaliyetlerinin yapılması

Yenilenebilir enerjinin ısıtma ve aydınlatma başta olmak üzere tüm alanlarda etkin kullanımına yönelik projeler  

Yenilenebilir enerjiye yönelik makine ve ekipman üretimi projeleri

Arıtma tesislerinin kurulması, var olan tesislerin iyileştirilmesine yönelik projeler

Yüksek bor içerikli termal suların kaçak yollarla deşarjının önlenmesine yönelik projeler

Tehlikeli atık ve tıbbi atıkların insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesine yönelik sistemlerin kurulmasını içeren projeler

Sanayide jeotermal enerji ve diğer çevre dostu enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik projeler

Sanayilerde baca gazı arıtma sistemlerinin etkin kullanılmasına yönelik projeler  

06.01.2011

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM