YAZARLARIMIZ
Cumhur Çetin
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Denetçi
cetincumhur@gmail.comAktife Kayıtlı Binayı Kiraya Verirken İki Kez Düşünün

Bilindiği üzere 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun istisnalar başlıklı 5.maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde;

“Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75'lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50'lik kısmı,”

Kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Buraya kadar herhangi bir problem yok. Asıl sorun bundan sonra başlamaktadır. Zira, aktifindeki binayı 1 aylığına bile kiraya verdiğiniz zaman Kurumlar Vergisi istisnasından yararlanmanız tehlikeye girmektedir. Çünkü, aynı maddenin devamında aşağıdaki paragraf dikkat çekicidir;

Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı  dışındadır."

            hükümleri yer almaktadır.

Aktife Kayıtlı Binayı Kiraya Verenler İstisnadan Yararlanamazlar

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 22/02/2016 tarih ve 62030549-125[5-2014/340]-14721 sayılı özelgede, aktife kayıtlı binayı kiraya verenler istisnadan yararlanamazlar denilerek ezber bozmuştur. Söz konusu özelgeye göre aktife kayıtlı olan binanızı veya arsanızı 1 aylığına kiraya verip kira faturası kesmişseniz dahi kurumlar vergisi ve KDV istisnasından yararlanamıyorsunuz.

Özelgenin ilgili bölümleri aynen şu şekildedir.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda;

            - Şirketinizin paslanmaz çelik satışı, rulo sacdan boy kesme, dilimleme, taşlama, disk kesim işleri faaliyetinde bulunduğu, 27/04/2006 tarihinde inşaatı biten fabrika binasında (A binası) Haziran/2014 dönemine kadar faaliyetini sürdürdüğü,

            - Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrika binasını (B binası) taşınmak amacıyla 13/09/2011 tarihinde satın aldığınızı ve çeşitli sebeplerle taşınılmadığından kiraya verildiği,

            - Ayrıca, müşterinize ait bir fabrika binasını (C binası), müşterinizin şirketinize olan borçlarına karşılık bir miktar ilave para vermek suretiyle 05/11/2012 tarihinde satın alarak yine müşterinize kiraya verdiğinizi,

            - Şirketin mevcut (A) binasının yetersiz kalması nedeniyle arsanız üzerine yeni inşa edilen (D) binasına 04/06/2014 tarihinde taşındığınızı ve söz konusu (D) binasının ihtiyaç fazlası olan 3 katı ile boşaltılan (A) binasını da kiraya verdiğinizi,

            - Aralık/2014 itibarıyla 2 yıldan daha uzun süreyle aktifinizde bulunma şartını sağlayacak olan (A), (B), (C) binalarından herhangi birinin veya tamamını satmanız halinde, Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e ve KDV Kanununun 17/4-r maddesinde yer alan istisnadan faydalanıp faydalanmayacağınızı, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları veya yatırım bankaları ile 6361 sayılı Kanun çerçevesinde “sat-geri kirala” işlemi yapılması halinde de Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e ve KDV Kanununun 17/4-y maddesinde yer alan istisnadan faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup, konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

I-KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

…. Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketinizin sahip olduğu ve kiraya verilmek suretiyle değerlendirdiği taşınmazların satışından elde edilen kazancın, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre  kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

II-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

        …    Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Şirketiniz aktifinde kayıtlı bulunan taşınmazların kiraya verilmesi, bunların ticari amaçla aktifte bulundurulması olarak değerlendirileceğinden, ticari amaçla elde bulundurulan söz konusu taşınmazların tesliminde, bu taşınmazların iki yıldan fazla süredir aktifte bulundurulup bulundurulmadığına bakılmaksızın, Kanunun 17/4-r maddesindeki istisna hükmünün uygulanması mümkün değildir.

Söz konusu özelge oldukça zorlama bir yorumla, gayrimenkulün kiraya verilmesini, gayrimenkul ticareti yapıldığı şeklinde yorumlamış ve buradan da hareketle Kurumlar Vergisi ve KDV istisnasından yararlanmasının mümkün olmadığını belirtmiştir.

Tamamen mükellef aleyhine olan bu özelge bu yönleriyle yargıya intikal edecek kadar önemlidir. Öyle ki; gayrimenkulün kiraya verilmesi gayrimenkul ticareti yapıldığı anlamına nasıl gelebilir? Bunun dayanağı nedir?

05.04.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM