YAZARLARIMIZ
Cihan Öztürk
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
smmmcihanozturk@gmail.com7456 Sayılı Kanun sonrası Üretilen Ürünlerin Bir Kısmının ya da Tamamının İhraç Edilmesi Halinde İndirim Kurumlar Vergisi İndirimi Nasıl Uygulanacaktır.

Giriş

15/7/2023 tarihli ve 32249 Sayılı Resmî Gazete ’de 7456 Sayılı “6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yayımlandı. Söz konusu kanun ile Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında (2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemleri kurum kazançlarına uygulanmak üzere) "Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden %20 oranında alınır. Şu kadar ki bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi %25 oranında alınır." hükmü yer almaktadır.

Kurumlar Vergisi Oranları Değişti.

Bu Kanunun 21 inci maddesi ile kurumlar vergisi oranı %25 olarak belirlenmiş olup, söz konusu oranın; bankalar, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumlan ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları için %30 şeklinde uygulanması düzenlenmiştir.

İhracattan elde edilen kazançlar için Kurumlar Vergisindeki İndirim Oranında %5 Puan Olarak Uygulanacaktır.

İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına 1 puan indirimli olarak uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranının, 5 puan indirimli olarak uygulanacaktır. Üretimden elde edilen kazançlara ise indirimi oranı 1 puan olarak devam edecektir. Bu durumda Üreticilerin KV oranı %24 İhracatçıların ise %20 olarak uygulanacak.

Üretilen Ürünlerin Bir Kısmının ya da Tamamının İhraç Edilmesi Halinde İndirim Uygulaması Nasıl Olacaktır.

Bilindiği üzere KV Tebliğinin 32.1.2.7.İhracat ve üretim faaliyetlerinin birlikte yapılması halinde kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanmasının nasıl uygulanması gerektiği yönündeki açılamada ."..Bu Kanunun 32 nci maddesinin gerek yedinci gerekse sekizinci fıkraları bir bütün olarak değerlendirilecek olup mükellefler tarafından bu kapsamda üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazancın bir kısmı veya tamamı ihracattan kaynaklansa bile bu kazanca üretim faaliyetinden elde edilen kazanç olarak kurumlar vergisi oranı zaten 1 puan indirimli olarak uygulanacağı için, bu kazancın ihracata isabet eden kısmına  ikinci defa indirime yol açacak şekilde ayrıca 1 puan indirim uygulanmayacaktır..." denilmektedir.

Söz konusu uygulama aynı şekilde devam etmesi halinde üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazancın bir kısmı veya tamamı ihracattan kaynaklansa bile Kurumlar Vergisi İndirimi %1 olarak uygulanması gerekmektedir.

Ancak, bundaki sonraki süreçte indirim uygulamasının, üretilen ürünlerin ihraç edilmesi halinde, İhracattan elde edilen kazançtan başlanarak uygulanması gerekmektedir. Çünkü aynı oranda olmayan bir indirim oranı ortadan kalktığı için mükerrerlik ortadan kalmış olmuştur.

Ayrıca, önce üretimden elde edilen kazanca %1 uygulayıp, sonrasında kalan ihracat kazancı için %4 indirim uygulaması da muhtemelen teknik olarak mümkün olmayacaktır. Bu bağlamda üretim ve ihracat kazancının aynı anda elde edilmesi halinde, bundan sonraki süreçte başlangıcın ihracattan elde edilen kazanca uygulanmak üzere başlanacağını düşünüyorum. Bu sebeple 1 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin ilgili kısmında değişiklik yapılacağı kanaatindeyim.

11.08.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM