YAZARLARIMIZ
Cevdet Akçakoca
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
akcakoca@superonline.comGeçici Vergi Dönemi-Zarar Ve 6111 Sayılı Af Yasası İlişkisi

Tarih: 10.08.2011

2011 yılında ülkemizin gündeminde, bana göre, kriz veya buna benzer söylemlerden çok bazı alacakların yeniden yapılandırılması konusundaki 6111 sayılı af yasası daha önde bulunmaktadır.  Hele geçici vergi dönemlerinde tekrar tekrar bu af yasası gündeme gelecektir.

Hatırlanacağı gibi 6111 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması veya kısaca  halk arasında AF YASASI adı da verilen yasa 13.2.2011 tarihinde kabul edilerek resmi gazetede yayımlanmış ve yine 30.Nisan.2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1713 sayılı karar ile (bazı başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri) uzatılmıştır.

Ben yazımda kısaca bu yasayı AF YASASI  olarak kullanacağım.

Af yasasından yararlananlar, böylece muhasebe kayıtlarını 30.Haziran.2011 tarihinde düzenlemek durumunda kalmışlardır.

Muhasebe kayıtlarına alınacak af yasası konularını hatırlayalım.

1.      2006-2009 arası muhtelif vergilerde Matrah artırımı

2.      İşletmede bulunmayan mallar

3.      İşletmede bulunmayan makine, techizat ve demirbaşlar

4.      Kasada bulunmayan nakitler

5.      Hakikatte olmayan ortaklar cari hesabının silinmesi

6.      Sgk ödemeleri ve affı

Gibi konularda ilgili idarelere müracaat edilmiş ve yeniden yapılandırılan borçlar, muhasebe kayıtlarına alınmıştır.

Muhasebe kayıtlarında 689 no.lu DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR hesabı kullanılmıştır.  

689 no.lu hesap kullanıldığında kurum, karlı dahi olsa büyük orandaki bu yeniden yapılandırmadan dolayı birdenbire korkunç bir zarar ile karşı karşıya gelecektir.

Böyle bir durumun da gerek kurum açısından gerekse bankalar açısından veya dışarıdan bakanlar açısından büyük mahzurlar doğuracağı açıktır.

Diğer yandan böyle bir durumla şimdiye kadar karşılaşmamış olan meslektaşlarımız da şaşıracaklar ve tereddüde düşeceklerdir.

Konuyu bir örnekle açıklayalım ve çözümünü de yazımızda gösterelim.  

ÖRNEK:

ASLINA SADIK A.Ş. AF YASASI veya yeniden yapılandırmadan yararlanmış, toplam olarak 2.500.000 TL. yapılandırmayı muhasebe kayıtlarına intikal ettirerek, 689 no.lu kanunen kabul edilmeyen giderler hesabına kaydetmiştir.

A.ASLINA SADIK A.Ş. nin 30.6.2011 tarihli gelir tablosu aşağıdaki gibidir.  

Brüt satışlar  14.000.000

Satış indirimleri  (-)         10.000

Net Satışlar  13.990.000

Satışların Maliyeti    11.500.000

Brüt satış karı veya zararı      2.490.000

Faaliyet giderleri        1.490.000  

Faaliyet kar veya zararı        1.000.000

Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar     100.000  

Finansman giderleri       200.000

 

Olağan kar ve zarar       900.000

Olağan dışı gelir ve karlar          300.000

Olağandışı gider ve zararlar    

(kanunen kabul edilmeyen giderler)  2.500.000

Dönem  zararı      (-)   1.300.000

 

Böyle bir gelir tablosu uygun açıklama olmazsa kurumun durumunu çok kötü gösteren bir tablodur. Kesinlikle gelir tablosu notlarının içine

a.      Dönem karının 1.200.000 TL. olduğu

b.      2.500.000 TL. nın ise yeniden yapılandırma bedeli olduğu belirtilmelidir.  

 

B. Geçici vergi beyannamesi nasıl olacaktır? 

                                                    Zarar             Kar

Ticari Bilanço karı veya zararı        1.300.000           -

Kanunen kabul edilmeyen giderler                    2.500.000

Kar                                                                1.200.000

Geçici vergi matrahı                                         1.200.000

Hesaplanan geçici vergi                                      240.000

 

C. Bankalara verilecek gelir tablosuna ise en son kısımları alarak şöyle bir bilgi eklemeyi düşünürdüm.  

Brüt satışlar  14.000.000

Satış indirimleri  (-)         10.000

Net Satışlar  13.990.000

Satışların Maliyeti    11.500.000

Brüt satış karı veya zararı      2.490.000

Faaliyet giderleri        1.490.000  

Faaliyet kar veya zararı        1.000.000

Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar     100.000  

Finansman giderleri       200.000

Olağan kar ve zarar       900.000

Olağan dışı gelir ve karlar          300.000

Olağandışı gider ve zararlar    

(kanunen kabul edilmeyen giderler)  2.500.000

Dönem  zararı      (-)   1.300.000

6111 sayılı Yasaya göre Yeniden Yapılandırma

Tutarı       ( + )   2.500.000

Hakiki ticari veya mali bilanço karı     1.200.000

 

Sonuç:  

6111 sayılı af yasası veya yeniden yapılandırma yasasının fiili olarak kayıtlara intikal ettirilmesinden sonra kurumların gelir tablolarında umulmayacak derecede büyük bozulmalar meydana gelmiştir.

Birçok meslektaşımız, 2011 yılının ikinci geçici vergi döneminde ilk defa böyle bir durumla karşılaşacakları için şaşıracaklar ve çözüm arayacaklardır.

Gerek ticari ve mali bilanço ve gerekse bankalara verilecek bilgiler açısından yukarıdaki gibi bir çalışmanın yararlı olacağını düşünmekteyim.  


Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

GÜNDEM