YAZARLARIMIZ
Cevdet Akçakoca
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
akcakoca@superonline.comEnflasyon Düzeltmesinde Esas Alınacak Finansal Tablolar

Birkaç gündür yeni bir tebliğ taslağı paylaşıldı.

Bu tebliğ taslağının amacı, 2023 yılına ait finansal tablolarda enflasyon düzeltmesi çalışmaları için genel kurul ve yönetim organınca hangi tabloların esas alınacağının belirlenmesidir.

Tebliğ Türk Ticaret Kanunun 210 uncu maddesi birinci fıkrasındaki yetkiye dayanılarak bakanlık tarafından hazırlanmıştır.

Tebliğ bakanlıkça yapılacak düzenlemelere ait esaslara uyan şirketler ve genel kurul, kar payı, yedek akçe, yönetim organı ile finansal tablolar nelerdir? Bu terimleri açıklamaktadır.

1.Tebliğde bahsedilen Genel kurul: Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde genel kurulu, şahıs şirketlerindeki ortaklar kurulunu ve gereğinde ortakların tümünü

2. Kâr payı: Net dönem kârı veya serbest yedek akçeler üzerinden ortaklara ve kâra katılan diğer kimselere genel kurulca dağıtılmasına karar verilen tutarı,

3. Serbest yedek akçe: Kanuni yedek akçelerin sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kısmı ile kanun ve sözleşme gereği ayrılanlar dışında genel kurulca ayrılmasına karar verilen yedek akçeleri,

4 Yönetim organı: Anonim şirketler ve kooperatiflerde yönetim kurulunu, limited şirketlerde müdürü veya müdürleri, şahıs şirketleriyle sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticiyi, ifade eder.

5.Esas alınacak finansal tablolar Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen standartlara göre, Türk Ticaret Kanunu’nun 88 inci maddesine göre hazırlanan enflasyon düzeltmesi uygulanmış finansal tablolardır.

B. Vergi Usul Kanununa göre yapılan düzenlemelere uyan şirketler:

Diğer şirketlerde, Vergi Usul Kanunu geçici 33. maddesi ve 555 sayılı genel tebliğ gereğince enflasyon düzeltmesi uygulanan ve uygulanmayan tablolar birlikte ele alınacaktır.

Yazımızın devamında belirtildiği üzere enflasyon düzeltmesi uygulanmamış finansal tablolar ile enflasyon düzeltmesi uygulanmış finansal tabloların hangi durumlarında esas alınacağı bu tebliğ ile açıklanmaktadır.

Bu kapsamda;

a) Kanun veya şirket sözleşmesine göre net dönem kârının esas alındığı; kâr ve kazanç payı dağıtımlarında, yedek akçe ayrılmasında, intifa senedi sahiplerine ödeme yapılması ile dönem içerisinde dağıtılmış olan kâr payı avansına ilişkin hesaplamalarda enflasyon düzeltmesi uygulanmamış finansal tablolar,

b) Serbest yedek akçelerden ve dağıtılabilir diğer kaynaklardan zarar mahsubu sonrasında kalan değerlerden kâr payı dağıtımı yapılması, sermaye artırımı ve azaltımı, birleşme, bölünme, tür değişikliği, sermaye kaybı ve borca batık olma durumlarının tespitinde enflasyon düzeltmesi uygulanmış finansal tablolar,

esas alınır.

TTK 210’uncu maddenin Birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki şirketlerde, dağıtılması öngörülen kâr payı tutarı, 213 sayılı Kanun hükümlerine göre enflasyon düzeltmesi uygulanmış finansal tablolarda bulunan kâr dağıtımına konu kaynakların toplamını aşamaz.

Diğer hükümler:

(1) Şirketin sermayesine ilişkin yapılacak değerlendirmelerde, ticaret siciline tescil edilmiş olan sermaye tutarı esas alınır.

(2) Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan sermaye düzeltmesi olumlu farkları, diğer öz sermaye kalemlerine ilişkin olumlu farklar ile bunların dışında kalan iç kaynakların, zararlar ve olumsuz farkları aşan kısmı Kanunun 462’nci maddesi kapsamında yani iç kaynaklardan sermaye artırımı esaslarına göre sermayeye ilave edilebilir.

(3) Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan sermaye düzeltmesi olumsuz farkları ile enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan diğer olumsuz farklar ise genel kurulda alınacak karara istinaden, sermaye azaltımı yoluyla, olumlu farklar veya diğer iç kaynaklarla mahsup edilebilir.

4. Bu Tebliğ hükümleri uyarınca alınacak kararlarda, şirketin ve kârdan pay alacakların vergisel yükümlülüklerine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu tebliğ birçok duraksamaları önleyecek bir tebliğdir.

09.04.2024

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM