YAZARLARIMIZ
Cevdet Akçakoca
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
akcakoca@superonline.comKDV Genel Tebliği Değişiklik Taslağı

Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair 46 sayılı bir tebliğ tasarısını değerlendirmeye açtı.

A. Bu taslağın

1. Maddesi uygulama genel tebliğinin tevkifata tabi işlemlerle ilgili açıklamalar yapan 2.1.5 maddesine eklemeler yapmaktadır.

2. Bu bölümdeki 2.1.5.2.1 numaralı açıklamalar Tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için yapılması gerekenleri ve iadenin ne şekilde yapılacağını detaylı olarak anlatmaktadır.

3. Tebliğin bu bölümünde iadenin mahsuben yapılabileceği, YMM ve vergi İnceleme raporu ile alınabileceğinin nasıl olacağı açıklanmaktadır.

4. Bu defa 46 sayılı tebliğ taslağı ile uygulama genel tebliğinin 1. maddesi ve getirilen ek hükümler şu şekilde düzenlenmiştir.

5. MADDE 1- 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.5.2.1.) bölümünün sekizinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Şu kadar ki mükellefin iade hakkı doğuran işlemi yaptığı yılda süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin bulunması halinde, mahsuben iade talepleri YMM raporu ile yerine getirilebilir. Bu şekilde iade talep eden mükelleflerin iade taleplerinin bulunduğu her takvim yılında, İdare tarafından belirlenen en az bir vergilendirme dönemi KDV iadeleri yönünden incelenir ve bu inceleme ivedi olarak sonuçlandırılır.”

Taslağın bu maddesine göre iade talep eden firma ile bir YMM arasında, süresinde düzenlenmiş bir tam tasdik sözleşmesi olması halinde iade talepleri YMM raporu ile yerine getirilebilecektir. Ancak, YMM raporu ile yapılan bu mahsuben iadelerin, idare tarafından belirlenen en az bir dönemi idare tarafından KDV yönünden incelenir ve ivedi olarak sonuçlandırılır.

Bu hükümle yeminli mali müşavir mahsup ve iade raporunun herhangi birinin idare tarafından incelenmesi sistematik hale getirilmiş olmaktadır.

Taslağın 1. Maddesi ile yapılan ekleme aynen şöyledir:

MADDE 2- Aynı Tebliğin (I/C-2.1.5.2.2.) bölümünün üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Şu kadar ki mükellefin iade hakkı doğuran işlemi yaptığı yılda süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin bulunması halinde, nakden iade talepleri YMM raporu ile yerine getirilebilir veya iade talebinin tamamı kadar verilmiş teminat, YMM raporu ile çözülebilir. Bu şekilde iade talep eden veya teminatı çözülen mükelleflerin iade taleplerinin bulunduğu her takvim yılında, İdare tarafından belirlenen en az bir vergilendirme dönemi KDV iadeleri yönünden incelenir ve bu inceleme ivedi olarak sonuçlandırılır.”

1. Uygulama genel tebliğinin C-2.1.5.2.2 no.lu bölümü nakden iadenin ne şekilde yapılacağını detaylı bir şekilde açıklamaktadır.

2. Bu defa getirilen ek hükümle iade talep eden firmanın bir YMM ile süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi varsa nakden veya teminatla iade talebinin YMM raporu ile yerine getirilebileceği ve teminatın çözülebileceği hükmü getirilmiştir.

3. Ancak idare tarafından her takvim yılında, idarenin uygun göreceği herhangi bir vergilendirme dönemi KDV iadeleri yönünden incelenir ve inceleme ivedi olarak sonuçlandırılır şeklinde konulan hükümle

4. YMM nakden iade veya teminat çözümü raporunun herhangi birinin idare tarafından incelenmesi sistematik hale getirilmiş olmaktadır.

Maddenin yazılış şeklinden ben bunu anladım. Benim anlayışıma göre tevkifat KDV iadesinin YMM tarafından incelenip rapora bağlanması halinde en az bir dönemini idare tarafından incelenecektir.

Eğer yanlış anlıyorsam, ifadeye bir ilavenin daha yapılması gerekir. Yanlış anlamıyorsam, idarenin takdiridir diyorum.

21.03.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM