YAZARLARIMIZ
Cevdet Akçakoca
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
akcakoca@superonline.comYatırım Yapmanın Dayanılmaz Cazibesi-Kârlılığı (2)

geçen haftadan devam

İmalat sanayiine yönelik (US-97 kodu: 15-37) konusunda düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 01/01/2017 tarihi ile 31.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilerek yatırım harcamaları için AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRLENEN yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilir ve yine bu süreler için Vergi indirim oranı bütün bölgelerde %100 oranında uygulanır. 

Şimdi buna göre tablomuzu tamamlayalım. 

Bu tabloya ilave edilebilecek bir sürü destek unsurları vardır. 

a. Yatırım organize sanayi bölgesi içinde ise bir alt bölge teşviklerinden yararlanılır. 

b. Bazı otomotiv yatırımları 4. Bölge teşviklerinden yararlanır. 

c. Yine bazı yatırım konuları 5. Bölge desteklerinden yararlanır. 

ŞİMDİ DİĞER DESTEK UNSURLARINI BİLE GÖZ ÖNÜNE ALMADAN BİR ÖRNEK VE HESAPLAMA YAPALIM. 

ÖRNEK: 

Yatırımcımız, birinci bölgede bir organize sanayi bölgesinde 10.000.000 liralık otomotiv konusunda özel bir yatırım yapmıştır.  Yatırımcımızın yatırımı halen devam etmekte olup şu andaki karı 20.000.000 liradır. 

Yararlanacağı teşvik unsurları, 4 üncü bölge teşviklerinden yararlanacaktır. Böylece yatırıma katkı oranı, yatırım sanayi bölgesi içinde olduğu için %55 tir.

Bu durumda yatırıma katkı tutarı Yapılan yatırım x Yatırıma katkı oranı = 10.000.000 X %55 = 5.500.000 TL. olacaktır. 

Vergi indirim oranı 4. Bölge sanayi bölgesi için %80 dir. Yani Kurumlar Vergisi %22 – (%22X%80= )17,6 = %4,4 olacaktır. 

5.500.000 .- TL. lık yatırıma katkı tutarının tabi olacağı vergi matrahı da şöyle hesaplanacaktır. 

5.500.000/%4,4 = 125.000.000 TL. 

Bu hesaba göre yatırımcının elde edeceği  toplamdaki 125.000.000 liralık karı %80 indirimli oranda yani %4,4 oranında kurumlar vergisine tabi olacaktır. 

Bu hesaplamayı yaptıktan sonra tekrar mevzuata bakalım. 

Mevzuatta bu hesaplamaların tabi olacağı iki kısıtlama maddesi vardır. 

Yatırım teşvik belgesinde yer alan yatırıma katkı ve vergi indirim oranları dikkate alınarak ilgili teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması esastır.

Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına 6322 sayılı Kanunla eklenen (c) bendi hükmüyle, mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarının yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden 1/1/2013 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançlarına, indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yatırıma katkı tutarının kısmen kullandırılması mümkün hale gelmiştir.

Mükelleflerin, 6322 sayılı Kanunla yapılan bu değişiklikten sonra yayımlanan 2012/3305 sayılı Karar kapsamında düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarına fiilen başladıkları tarihten itibaren, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben;

a) Toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranını geçmemek ve

b) Gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak

üzere, yatırım dözeminde diğer faaliyetlerinden 1/1/2013 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir

Yine daha önce belirttiğimiz gibi indirimli kurumlar vergisi 2022 yılına kadar olan kazançlarda %100 oranında kullanılacaktır 

Firmanın gerçekleştirilen yatırım harcaması 

tutarı 10.000.000 TL. 

Toplam yatırıma katkı tutarı 5.500.000 TL.

Kurum kazancı 20.000.000 TL.

Yapılan yatırım harcaması 10.000.000 TL.  yatırıma katkı tutarı 5.500.000 TL.  tutarı hesaplamada gözönüne alınacak iki kısıtlayıcı hükümdür. 

Kurum kazancı 20.000.000 TL. olup %22 den kurumlar vergisi hesap edilse idi bulunacak vergi tutarı = 20.000.000 X%22 = 4.400.000 .-

Bu vergi tutarı toplam yatırıma katkı tutarının altında ve yapılan yatırım tutarının da altında olduğuna göre bu dönem hesaplayacağımız vergi indirim oranı %100 ve ödeyeceğimiz vergi de %0 olacaktır. 

Tekrar ediyorum, bu yazı abartılı bir hesaplama ile yazılmıştır. Ancak ülkenin yatırıma aç bölgelerindeki işverenler, yatırımcılar, lütfen devletin ilgilileri veya yatırım teşvik işleri ile uğraşanlarla görüşün. Yatırım yapın. Yatırım yapın, yatırım yapın.

İŞTE SİZE YATIRIMIN DAYANILMAZ CAZİBESİ VEYA KARLILIĞI.

Yazıma burada son verirken ayrıca, sigorta primi işveren ve işçi destekleri, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, kdv iadesi gibi teşviklerin hiç birinden bahsetmediğimi de belirtmek isterim. 

Gerektiğinde onlar da ayrı yazı konusu olacaktır. 

Bu basit hesaptan bile yatırım yapabilecek olanların ne kadar karlı olabileceklerini göstermiş oluyoruz. Ülkemizin batısı yatırıma doymak üzere ama ülkemizin diğer bölgeleri yatırımlara aç durumda. Ayrıca yatırımları eşit şekilde bölgelere bölmek ve ülkenin tarım potansiyelini de kullanabilmek açısından Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yatırım potansiyelini kullanması için yazımı dikkatle okumalarını tavsiye ediyorum. 

30.06.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM