YAZARLARIMIZ
Cevdet Akçakoca
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
akcakoca@superonline.comSGK Primlerinde İndirim

19.01.2013 Tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6385 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 9. uncu maddesi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81-c maddesini değiştirmiş ve  kısa vadeli prim oranlarında mükellefin lehine , daha doğru deyimle işverenin lehine bir takım değişiklikler getirmiştir.

Kanunun değiştirilen 81-c maddesi daha önce “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder, şeklindeydi.

Bu maddeye göre özellikle tehlike sınıf ve derecesi ile ilgili olarak kısa vadeli sigorta kollarında %1 ila %6.5 oranında değişen ve tamamı işveren tarafından ödenen bir prim söz konusu idi.

Madde, yapılan değişiklikle aşağıdaki şekli almış ve uygulama tarihi de 01..09.2013 olarak düzenlenmiştir.

MADDE 9 – 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

MADDE 21 – Bu Kanunun;

a) 7 nci maddesi 1/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci maddeleri 1/9/2013 tarihinde, yürürlüğe girer.

Yapılan değişiklikten sonra 01.09.2013 tarihinden geçerli olmak üzere bütün işyerleri için tehlike sınıfı derecesi dikkate alınmaksızın Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı % 2 olarak uygulanacaktır. ,

Bu sebeple bir çok işveren için ödenecek sigorta primi önemli bir oranda düşmüş olacaktır.

Kanun maddesi 19.Ocak.2013 tarihinde değiştirilmiş olduğundan, muhakkak ki meslekdaşlarımızın iş yükü göz önüne alınarak unutulmuş olabilir. Ay içinde bir sürprizle karşılaşmamak için şimdiden hatırlatmak isterim.

01.Eylülden itibaren SGK prim oranlarının nasıl olabileceğine ilişkin bir örneği aşağıda sunmaktayız.

SGK PRİM ORANLARI

 01.09.2013 tarihinden itibaren 4/a Kapsamındaki Sigortalılar (İşçiler) İçin Prim Oranı

 Sigorta Kolu

İşçi Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam

 Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası

9

11

20

 Kısa Vadeli Sigorta Kolları (İş Kazası ve  Meslek Hastalıkları, Hastalık, Analık  Sigortası)

-

2

2

 

 

 

 Genel Sağlık Sigortası

5

7,5

12,5

 TOPLAM

14

20,5

34,5

SGK da bundan böyle prim oranlarında daha fazla indirim olması dileğiyle.

10.09.2013

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM