YAZARLARIMIZ
Cazim Gürbüz
Yeminli Mali Müşavir
cazimgurbuz@yahoo.comİvazlı Feragat Sözleşmelerinden Dolayı Veraset ve İntikal Vergisi Alınacak mı, Kimden Alınacak? (07.10.2013)

Borca Batıklık Bilançosu Konusundaki Kafa Karışıklığı ve Bilirkişi Cehaletleri (14.06.2013)

Bağımsız Denetim Atlara Da Öğretilmeli (Bir Vergi Davasının Upuzun Ve Çetin Öyküsü) (30.05.2012)

Mahsuben İade Talep Etmişseniz, Stopajınız Yatmamışsa, Kör Tuttuğunu mu Beller O Zaman? (Bir Vergi Davasının Upuzun Ve Çetin Öyküsü) (28.02.2012)

Siyasi Parti Muhasebesi (25.10.2011)

Belgelenmesi Gerekmeyen Giderler (05.12.2008)

GİB Açıkladı: Rüşvet Kanunen Kabul Edilmeyen Bir Giderdir (28.11.2008)

Maliyeci ve Muhasebeci Şair ve Yazarlar (01.12.2007)

YMM İle Tasdik Sözleşmesi Yaptırmamanın Cezası Var Mı? Ne?.. (13.11.2007)

Ya Fabrikanın Tanımını Değiştirin Ya Da Bu Maddeyi (29.10.2007)

Nedir Bu Vergi Tekniği İnceleme Raporu? (08.10.2007)

Maden İşletmelerinde Amortisman Yöntemi ve Muhasebe Kayıtları (01.10.2007)

Miras Ortaklıklarında Hisse Devri O Kadar Basit Değil (17.09.2007)

Gemiler ve Gemicilerin Vergi Yasalarındaki Yeri (13.09.2007)

Envanter Defteri "İş Olsun" Defteri Mi? (03.09.2007)

Eshamlı Komandit Şirket'in Dayanılmaz Vergisel İncelikleri (22.08.2007)

Tahsil Olunan KDV'nin Aylık Toplamından Denklem Yoluyla Üç Oranı Ayırma Yöntemi (14.08.2007)

Yakıt Alım ve Jurnal Defteri (08.08.2007)

Yapağı ve Tiftik'te Manipülasyon İşlemleri ve Artık Ürünlerde Değerleme Esasları (02.01.2006)

Nerde O Eski Gider Pusulası (20.10.2005)

Mültezim, Mukataa, Şahnalık... (08.08.2005)

Önemsenip Benimsenmeyen Karar İki "Mecburi Meslek Kararı" (04.05.2005)

GÜNDEM