YAZARLARIMIZ
Can Doyranlı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
ipmmcons@gmail.comResmi Tatillerde Fatura ve İrsaliye Düzenlenir mi?

Öncelikle Tatil ve Resmi Bayram kavramlarını ayırmamız gerekiyor. Bu iki kavram meslek mensupları arasında bile yanlış değerlendirilebiliyor. 17.03.1981 tarih ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna göre; Resmi Bayram olarak, 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder” denilmektedir.

Ayrıca aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir. Bunlar:

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

D) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri;

Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır. Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

Hafta tatili Pazar günüdür. Bu tatil 35 saatten az olmamak üzere Cumartesi günü en geç saat 13.00'ten itibaren başlar.

Şimdi gelelim konu başlığımızdaki soruya! Resmi tatil veya bayramlarda irsaliye ve fatura düzenlenebilir mi?

Burada öncelikle irsaliye ve fatura kavramları geçtiği için ilk bakacağımız kanun 213 sayılı Vergi Usul Kanunudur. Çünkü vergiyi doğuran olay ya gerçekleşmiştir ya da gerçekleşmek üzeredir.

Örnekle açıklayacak olursak, bir ilaç firmasıyız ve hastaneden sipariş aldık ve ürün stoklarımızda mevcut. Ürünü hastaneye(müşteri) gönderebilmek için İrsaliye düzenlememiz gerekli. İrsaliye düzenlenmesi (direk satış, konsinye değil) ile vergiyi doğuran olay gerçekleşmek üzere. İrsaliye ile birlikte satış faturasının kesilmesi ile “Vergiyi Doğuran Olay” artık geçekleşmiştir. Dolayısıyla vergiyi doğuran olayın gerçekleşme tarihinin Resmi tatil veya Bayrama denk gelmesi vergiyi doğuran olayın geçekleşmesini engellemez.

İkinci bakacağımız kanun ise 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu. Çünkü yine irsaliye ve fatura var ise Teslim’de vardır. Ürün Teslimlerinden (Satıştan) doğan bir vergi türü de Katma Değer Vergisidir. Bu vergi türünde de Tatil ve Bayram Günleri engel teşkil etmemektedir. Çünkü hastane vakasını (ameliyat v.b. müdahalesini) bayram gününde veya tatil gününde yapmış olabilir.  Örnekleri çoğaltabiliriz. Süper marketler, eve teslim yeni nesil marketlerde tatil veya bayram günü olmasına rağmen irsaliye ve fatura kesebilmektedirler.

Peki neden firmalar müşterilerine Bayram Günü veya Tatil günlerinde irsaliye ve fatura kesmek istemezler. Burada özellikli bir durum söz konusudur.

Hafta-sonu çalışma veya tatil günü çalışma ruhsatı olmayan firmalar irsaliye ve fatura kesmeleri durumunda, çalışma durumlarını personel ücret bordrolarında göstermek durumundalar. Çünkü Vergi Müfettişleri tam kapsamlı incelemelerde ve böyle bir olasılık olması durumunda ücret bordroları ayrıca kontrol etmektedirler. Böyle bir durumda bordrolarda görünmeyen her gün için ayrıca ceza kesilecektir. Firmalar böyle bir riske girmek istemezler.

Ayrıca 17.03.1981 tarih ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna göre; 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur. Dolayısıyla 29 Ekim’de irsaliye ve fatura kesilmesi kesinlikle söz konusu olamaz.

Yukarıdaki durum dışında burada dikkat edilmesi gereken husus gerekli izin ve alt yapısını sağlayan mükelleflerin 29 Ekim dışında fatura ve irsaliye düzenlemesinde vergi otoritesi bakımından bir sakınca görülmediğidir. Bayram ve Tatil günü çalışma günü olmasına rağmen Bordroda görünmeyen mükellefler için ise düzenleyecekleri her bir irsaliye ve fatura kendileri için risk oluşturacağı kanısındayım.

Faydalı olması dileğiyle,

21.07.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM