YAZARLARIMIZ
Çağlar Karnıyarık
Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı
ckarniyarik@gmail.com“Düzenleme Şeklinde Limited Şirket Pay Devir Satış Vaadi Sözleşmesi” Damga Vergisi ve Harçtan İstisna mı?

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden istisna olduğu;

Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün 6728 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle değişik (16) numaralı fıkrasında, anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, pay devirlerine, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kâğıtların damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinde, noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanların noter harçlarına tabi olduğu belirtilmiştir.

6728 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle, Harçlar Kanunu’nun Özel Kanunlardaki Hükümler başlıklı 123 üncü maddesine yeni eklemeler yapılarak;  Halihazır da anonim, limited ve eshamlı komandit şirketlerin kuruluş ve sermaye artırımları harçtan istisna iken, yapılan düzenleme ile söz konusu şirketlerin pay devirleri de istisna kapsamına alınmıştır.

9 Ağustos 2016 tarihli 29796 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un

29. Maddesinin pay devirlerlerinin damga vergisinden istisna olmasına ilişkin kanun gerekçesinde;

  • Hali hazırda anonim, limited ve eshamlı komandit şirketlerin kuruluş ve sermaye artırımları damga vergisinden istisna olup, yapılan düzenleme ile söz konusu şirketlerin pay devirleri de istisna kapsamında alınarak şirketlerin ortaklık yapılarındaki değişiklikler nedeniyle oluşacak işlem maliyetlerinin azaltılması amaçlanmaktadır.

33. Maddesinin pay devirlerinin Harçlardan istisna olmasına ilişkin kanun gerekçesinde;

  • Hali hazırda anonim, limited ve eshamlı komandit şirketlerin kuruluş ve sermaye artırımları harçtan istisna iken, yapılan düzenleme ile söz konusu şirketlerin pay devirleri de istisna kapsamında alınarak şirketlerin ortaklık yapılarındaki değişiklikler nedeniyle oluşacak işlem maliyetlerinin azaltılması amaçlanmaktadır.

denilmiştir.

Söz konusu Kanun maddelerinin gerekçelerinde limited şirketlerin pay devirleri nedeniyle oluşacak maliyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un isminden de anlaşılacağı üzere dava konusu yönünden amaç yatırım yapacakların maliyetlerinin azaltılmasıdır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 595 inci maddesinde ortaklık payının devri düzenlenmiş ve madde hükmüne göre ortaklık payının/esas sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemlerin yazılı şekilde yapılacağı ve tarafların imzalarının noterce onaylanacağı, şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için ortaklar genel kurulunun onayının şart olduğu ve devrin bu onayla geçerli olacağı, başvurudan itibaren üç ay içinde genel kurul reddetmediği takdirde devre onay vermiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, ortaklık payının devri; tescil ve ilan edilmese de noter tasdikli devir sözleşmesi, şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse ortaklar genel kurulunun onayı bu onayın bulunmadığı halde üç aylık sürenin geçmesi ile hüküm ifade etmektedir.

Bu itibarla, noter tasdikli hisse devri sözleşmesi şirket mukavelesinin değiştirilmesini gerektiren bir sözleşme olmaması nedeniyle 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mali idarece noter harcına ve damga vergisine tabi tutulmaktaydı.

6728 sayılı Kanun sonrasında ise şirket mukavelesinin değiştirilmesini gerektiren bir sözleşme olmayan noter tasdikli hisse devri sözleşmesi noter harcına ve damga vergisine tabi tutulmamaktadır.

Bu bağlamda; şirket mukavelesinin değiştirilmesini gerektiren bir sözleşme olmayan Limited Şirket Pay Devir Satış Vaadi Sözleşmelerinin 09/08/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6728 sayılı Kanunla getirilen değişiklik öncesinde de limitet şirketlerin kuruluşlarına ilişkin olmaları itibarıyla sözleşmenin ortaklar ve paylarında değişikliğe yol açması, yazılı ve noterden onaylı olması ve tescil ve ilan şartına bağlanması nedeniyle limited şirketlerin kuruluş sözleşmesinde değişiklik olarak değerlendirilmesi nedenleriyle pay devirlerine ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar kapsamında damga vergisinden istisna, pay devirleri nedeniyle yapılacak işlemler kapsamında da harçlardan müstesna olması gerektiği düşünülmektedir.

06.10.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM