YAZARLARIMIZ
Bünyamin Çolak
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
bunyamncolak@hotmail.comKısa Çalışma Ödeneği Kısa Notlar

Kısa çalışma nedir?

Üç ayı geçmemek üzere; işyerinde uygulanan çalışma süresinin, işyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmasını veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulmasını ifade etmektedir.

Kısa çalışma ödeneği hangi durumlarda uygulanır;

1)Genel ekonomik kriz' de,

2)Sektörel ekonomik kriz' de,

3)Bölgesel kriz' de,

4)Zorlayıcı nedenler' de

Kısa çalışma ödeneğinde "salgın hastalık"

 "Zorlayıcı Sebepler nelerdir"

İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır.

Kısa Çalışma Ödeneği almanın şartları;

1)İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar),

2)işkura verilecek listelerde kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekiyor.

Her işçi kısa çalışma ödeneğinden faydalanamaz!!

Kısa çalışma ödeneği alabilmek için işsizlik ödeneği (maaşı) almak şartlarına haiz olunması gerekiyor..

Kısa çalışma ödeneğinde süre:

Kısa çalışma ödeneği asgari 1 ay dır.

Azami ise 3 aydır.

Not: azami sürenin 6 aya kadar uzatma yetkisi cumhurbaşkanımızın yetki alanındadır.

Kısa Çalışma ödeneği alan kişiler için;

1) İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,

2)Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,

hizmetleri sağlanmaktadır.

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi;

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. 

Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. 

Kısa çalışma ödeneğinde eksik gün nedeni;

Kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.

Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi:

Kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur. 

Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.  

Kısa çalışma ödeneğinin hangi durumlarda kesilir;

Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.

23.03.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM