YAZARLARIMIZ
Bülent Döğer
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
bulentdoger@hotmail.com



Dikkat! 5 Şubat 2021 Son Gün..

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 07.01.2021 tarihinde yapılan duyuru ile Ocak-Şubat-Mart/2020 e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının yüklenme süresi uzatılmıştır.

Dönem sonu işlemleri nedeniyle meslek mensupları bu ay içerisinde yoğun bir süreç yaşamakta ve güncel mevzuat değişikliklerinin uygulanmasında gecikme, unutma gibi bazı problemlerle karşı karşıya kalabilmektedir.

Konu hakkında gerek mükelleflerin, gerekse meslek mensuplarının bu düzenlemeden haberdar olması veya hatırlatılması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bu duyurusunu tekrardan sizlerle paylaşmak istedim.

19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “3 Sıra Numaralı Elektronik Defter Tebliği ile değişen 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile e-Defter Uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, Ocak/2020 döneminde başlamak üzere, tutmakta oldukları e-Defterler ile bunlara ilişkin Berat dosyalarının ikincil kopyalarını “e-Defter Saklama Kılavuzu”nda açıklanan sürelerde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Bilgi İşlem Sistemlerine aktarma zorunluluğu getirilmişti. Söz konusu kılavuza göre, e-Defter mükelleflerinin 15 Ocak 2021 tarihine kadar 2020 yılı ilk 3 ayına ilişkin e-Defter ve berat dosyalarını yüklemeleri gerektiği belirtilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığınca, söz konusu uygulamaya yönelik ilk yükleme döneminde olunması, bu süreçte gerek Başkanlığın Bilgi İşlem Sistemlerinde gerekse de mükellefler ile meslek mensuplarının bilgi işlem sistemlerinde aşırı yoğunluk yaşanması, uygulamanın kullanımının mükelleflerce yeterince tecrübe edilebilmesinin sağlanması ve ayrıca meslek odalarından ve meslek mensuplarından gelen talepler birlikte değerlendirildiğinde, her hangi bir mağduriyete neden olunmaması açısından, söz konusu kılavuzda 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak belirtilen son yükleme tarihinin (15/01/2021), Ocak/2021 ayındaki beyanname ve ödeme tarihleri de dikkate alındığında 05/02/2021 tarihine kadar uzatılmasının uygun olacağı değerlendirilmiş ve bu bağlamda söz konusu kılavuzda güncelleme yapılması uygun görülmüştür.

Bu açıklama çerçevesinde 15 Ocak 2021 tarihine kadar GİB sistemine yüklenmesi gereken Ocak,Şubat,Mart 2020 e-Defter ve Beratlarının süresi 5 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmış olup, diğer dönemler için her hangi bir süre uzatımı henüz netlik kazanmamıştır. Meslektaşlarımızdan edindiğim bilgiler çerçevesinde e-Defter ve Beratlarının sisteme yüklenmesinde bazı teknik sorunlar yaşanmaktadır. Bu ve benzeri aksaklıkların önüne geçmek adına son yükleme tarihinin beklenmeden gerekli tedbirlerin alınması hem mükellef, hem de meslektaşlarımızın cezai müeyyidelerle karşılaşmaması için faydalı olacağı kanaatindeyim.

2020 yılı e-Defter ve Berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığının Bilgi İşlem Sistemlerine aktarım zamanları şöyledir.

DÖNEM

AKTARIM ZAMANI

OCAK,ŞUBAT,MART 2020

5 ŞUBAT 2021’e kadar

NİSAN,MAYIS,HAZİRAN 2020

15 ŞUBAT 2021’e kadar

TEMMUZ,AĞUSTOS,EYLÜL 2020

15 MART 2021’e kadar

EKİM,KASIM, 2020

15 NİSAN 2021’e kadar

ARALIK 2020 Gerçek Kişi Mükellefler

15 NİSAN 2021’e kadar

ARALIK 2020 Tüzel Kişi Mükellefler

17 MAYIS 2021’e kadar

25.01.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM