YAZARLARIMIZ
Bülent Ak
Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
bak@konseydenetim.com.trMücbir Sebep Sona Erdi, Aman Dikkat!

İçişleri Bakanlığı tarafından 21.03.2020 tarihinde yayınlanan genelgeyle; 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların 21 Mart saat 24.00’den sonra ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat etmeleri sınırlandırılmış ve sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

Söz konusu genelgenin yayınlanmasından tam üç gün sonra, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 24.03.2020 Tarih ve 31078 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede 518 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Tebliğin 5. Maddesi uyarınca; İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile bu Tebliğin yayımlandığı tarih olan 24 Mart 2020 itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22.03.2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında, koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler dikkate alınarak, hayatın normalleşmesi yönünde yeni adımlar atılmıştır.

Bu çerçevede, İçişleri Bakanlığı’nın 29.05.2020 tarihli genelgesiyle; sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 2 Haziran 2020 Salı günü yapılan duyuruda, kapsam dâhilindeki mükelleflerimiz açısından, sokağa çıkma kısıtlamasının 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla bittiği ilan edilerek, açıklamalarda bulunulmuştur.

Yukarıda belirtilen düzenlemeler çerçevesinde, 65 yaş ve üzerinde olanların mücbir sebep karşısında olan durumlarını değerlendirerek, üzerlerine düşen vergisel yükümlülükleri ne şekilde ve ne zaman yerine getireceklerini çözümlemeye çalışacağız.

65 Yaş ve Üzeri İçin Mücbir Sebep Hali Kalkmış mıdır?

İçişleri Bakanlığı’nın 29.05.2020 tarihli genelgesinde; 18-20 yaş arasındaki gençler için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı belirtilirken, 65 yaş ve üzerindeki işletme sahibi, esnaf, serbest meslek erbabı vb. vatandaşlarımızın ise sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu söylenmiştir.

Bu terimsel farklılık ister istemez bir tereddüt uyandırmaktadır. Sokağa çıkması yasaklanan bir kesim için kısıtlama kaldırılırken, diğer kesim için muafiyet getirilmesi ne anlama gelmektedir? Yoksa 65 yaş ve üzerinde sokağa çıkma muafiyetleri olanların sokağa çıkmaları kendi isteklerine mi bırakılmıştır? İsterlerse çıkıp, isterlerse yasağa uyup evlerinde kalmaya devam mı edeceklerdir?

Dikkat edecek olursanız, sokağa çıkma sınırlaması 65 yaş ve üzerinde olanların tamamı için kaldırılmış değildir. Genelgeyle yapılan düzenlemeyle, 65 yaş ve üzerinde olduğu için dışarı çıkamadığından, işinden gücünden olanlara artık işinin başına dönme imkânı veriliyor.  Şahsi kanaatimize göre, terminolojideki bu farklılık, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının 65 yaş ve üzerinde olanların tümünü kapsamamasıyla ilgili olsa gerekir.

Diğer taraftan, işin özüne gelecek olursak, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile aktif sigortalı olarak çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin sokağa çıkmasına engel bir husus kalmamıştır.

Dolayısıyla, sokağa çıkmalarına engel olan düzenleme artık ortada kalmadığına göre, Gelir Vergisi Kanunu uyarınca ticari kazanç, serbest meslek kazancı, zirai kazanç ve aktif sigortalı çalışan 65 yaş ve üzerindeki mükelleflerimiz açısından mücbir sebep halinin sona erdiğini kabul etmek gerekir.

65 Yaş ve Üzeri İçin Mücbir Sebep Hali Ne Zaman Kalkmış Kabul Edilecektir?

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan kabine toplantısı sonrasında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 1 aydır normalleşme takviminde yer alan hususları, gelişmeleri yakından takip edip, her hafta peyderpey açıkladıklarını belirterek, bu hafta itibarıyla Kabine Toplantısı'nda alınan yeni kararları ise şöyle sıralamıştır:

"Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. …/… İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dâhil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacaklar. Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı da buna uygun şekilde 1 Haziran'da açılacak. …/… Esnaf ve sanatkâr olarak işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşların maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işlerinin başında bulunabilecek, şu üç kavram çok önemli: Maske, Mesafe ve Temizlik.

Cumhurbaşkanımızca yapılan bu açıklamadan sonra, İçişleri Bakanlığı’nın 29.05.2020 tarihli genelgesinde; “Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır.” denilmiştir. Ancak, bu muafiyet uygulamasının ne zaman başlayacağı yönünde ayrıca bir açıklamada bulunulmamıştır.

Diğer taraftan, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 28.05.2020 tarihli genelgeyle; koronavirüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri önlemek için alınan ek tedbirler çerçevesinde, büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerimizde 29.05.2020 saat 24.00 ile 31.05.2020 saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 30.05.2020 tarihli genelgeyle; faaliyetleri geçici süreyle durdurulan işyerleriyle ilgili olarak aşağıda yer alan açıklamalar yapılmıştır:

  • “Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlayacak.  Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.
  • Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'a kadar; spor merkezleri/tesislerinin 24.00'a kadar hizmet vermeye başlayacak. 
  • Daha önce genelge ile kısıtlanan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren başlanacak. 
  • Geçici süreliğine faaliyetleri durdurulan giyim pazarları (sosyete pazarı) olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere başlaması kararlaştırıldı.”

Yukarıda sayılan illerimizde yaşayan 65 yaş ve üzeri mükellefler, 29 Mayıs günü kendileri açısından sokağa çıkma yasağından muaf olduklarını ve artık işlerinin başına döneceklerini öğrenmişler, ancak bu duruma sevinemeden, bunların bir kısmı bu defa hafta sonu yasaklarına takılarak yine evlerinde kalmak zorunda kalmıştır. Ayrıca, bu mükelleflerimizin hatırı sayılır bir kısmının işyerlerinin de faaliyetine ancak 1 Haziran tarihi itibarıyla izin verilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile mücbir sebep halinin ne zaman bitmiş sayılacağına yönelik yaşanan karmaşaya son verilmiştir. Yapılan değerlendirmelere göre, kapsam dâhilindeki mükelleflerimiz açısından mücbir sebep halinin 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla sona erdiği açıklanmış olup, 65 yaş ve üzeri mükelleflerimizin 22 Mart 2020 ila 1 Haziran 2020 arasında (bu tarihler dâhil) mücbir sebep kapsamında olduğu kabul edilmiştir.

Gayrimenkul Sermaye İradı, Menkul Sermaye İradı ve Diğer Kazanç ve İratlar Elde Eden Mükelleflerin Mücbir Sebep Hali Kalkmış mıdır?

Gelir Vergisi Kanununda sayılmış bulunan gelir unsurları arasında yer verilmiş bulunan Gayrimenkul Sermaye İradı, Menkul Sermaye İradı ve Diğer Kazanç ve İratlar elde eden mükelleflerin, sokağa çıkmalarını sağlayacak yönde bir muafiyet getirilmemiştir.

Diğer bir ifade şekliyle, bu mükelleflerimizin sokağa çıkma yasağından muaf olduklarına ilişkin olarak resmi makamlara sunacakları bir belge bulunmadığından, sokağa çıkmalarına da resmi olarak imkân bulunmamaktadır.

Bu nedenle, gelirleri sadece bu gelir unsurlarından oluşan ve sokağa resmen çıkmasına izin verilmesini sağlayan başka herhangi bir belge sunamayacak durumda olan mükelleflerimizin, mevcut koşullar ve düzenlemelere göre, mücbir sebepten yararlanmaya devam edeceklerini düşünüyoruz.                                                                                                         

65 Yaş ve Üzeri Olan Kronik Hastalar Açısından Mücbir Sebep Hali Kalkmış mıdır?

İçişleri Bakanlığı’nın 29.05.2020 tarihli genelgesiyle; sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır.

Ancak, bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların sokağa çıkma yasakları devam etmektedir.

Dolayısıyla, sokağa çıkma muafiyeti getirilen “65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanların” aynı zamanda yukarıda sayılan kronik hastalıklara sahip olması durumunda sokağa çıkma imkânları yoktur. Bu durumda olan mükelleflerimizin mücbir sebep hali sürüyor olacaktır.

Mücbir Sebep Hali Sona Erenler, 518 Sıra Numaralı VUK Tebliğinin 3. Maddesinden Yararlanabilir mi?

518 Numaralı Tebliğin 3. Maddesi kapsamındaki mükelleflerin 1 Nisan 2020 ila 30 Haziran 2020 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) mücbir sebep halinde olduğu kabul edilerek; sadece Mart, Nisan ve Mayıs 2020 dönemlerine ilişkin Muhtasar ve KDV Beyannamesinin verilme ve söz konusu beyanlara istinaden tarh edilecek vergilerin ödemeleri, Form Ba-Bs bildirimlerinin verilme zamanı, e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile elektronik defterlerinin yüklenme süreleri uzatılmıştır.

Aynı Tebliğin 5. Maddesi uyarınca mücbir sebep uygulamasından yararlanacak mükelleflerin, 22.03.2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında kalan döneme ilişkin, herhangi bir vergi türü sınırlaması olmaksızın, verilemeyen tüm beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılmıştır.

Diğer taraftan, tebliğin 7. Maddesinde; sokağa çıkma yasağının, 3. madde kapsamında ilan edilen mücbir sebep tarihleri aralığında sona ermesi halinde, 5. madde kapsamında mücbir sebep hükümlerinden faydalanan mükelleflerin, 3. madde kapsamında bulunmaları koşuluyla, sona erme tarihinden itibaren söz konusu madde kapsamındaki mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılacağı açıklamasına yer verilmiştir.

Dolayısıyla, tebliğin 7. Maddesinde öngörülen durum gerçekleşmiştir. Yani 65 yaş ve üzeri olan işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile aktif sigortalı çalışanlar açısından mücbir sebep hali, 1 Nisan 2020 ila 30 Haziran 2020 tarihleri arasında, yani 1 Haziran 2020 tarihinde sona ermiştir. Bu nedenle, bu durumdaki mükellefler 3. Madde kapsamındaki hükümlerden yararlanacaktır.

Konuya ilişkin bir örnek verirsek daha iyi anlaşılacaktır. Örneğin, 65 yaş ve üzerinde sokağa çıkma kapsamında olduğu için 5. Madde çerçevesinde mücbir sebeplerden yararlanan bir mükellef; ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyetine tabiyse veya işyeri alınan önlemler çerçevesinde geçici olarak kapatılmışsa, bu mükellefin 3. Madde kapsamındaki mücbir sebep hükümlerinden de yararlanma imkânı olacaktır.

Bu çerçevede, mükellefimiz Mart, Nisan ve Mayıs 2020 dönemlerine ilişkin Muhtasar ve KDV Beyannamelerini 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü sonuna kadar verebilecektir. Söz konusu beyannamelere istinaden, Mart 2020 dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 27.10.2020 Salı, Nisan 2020 dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 27.11.2020 Cuma, Mayıs 2020 dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28.12.2020 Pazartesi günü sonuna uzatılmış olup, mükellefimiz ödemelerini bu çerçevede yapabilecektir.

Ayrıca bu mükellefimiz, mücbir sebep hali 01.06.2020 tarihinde sona erdiğinden, Şubat 2020 dönemine ilişkin KDV ve Muhtasar Beyannameleri (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dâhil) ile 2020/1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesini 2 Haziran 2020 tarihinden başlamak üzere 15 gün içerisinde vermek ve tahakkuk eden vergileri aynı süre içerisinde ödemek zorundadır.

Bu durumda, 15 günlük süre 16 Haziran 2020 Salı gününün bitiminde sona erecektir. Yani söz konusu beyanların 16 Haziran 2020 Salı günü bitimine kadar verilmesi ve bu beyanlara istinaden tahakkuk edecek vergilerin aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Bunun yanı sıra bu mükellefimizin, 2019 yılı Gelir Vergisi Beyannamesini de, 16 Haziran 2020 Salı günü bitimine kadar vermesi ve söz konusu beyana istinaden tahakkuk edecek gelir vergisinin ilk taksitini aynı süre içerisinde ödemesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 01.06.2020 tarihi itibarıyla verilme süresinin son gününe 15 günden fazla gün kalan beyanname/bildirimlerin verilme ve bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödenme süresi olarak kanuni süreleri dikkate alınacaktır.

Beyanname ve Bildirimleri 65 Yaş ve Üzeri Meslek Mensupları Tarafından Verilen Mükelleflerin Durumu Ne Olacak?

65 yaş ve üzerinde olduğu için sokağa çıkma yasağı bulunan meslek mensupları, yani serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, tebliğin 5. Maddesi çerçevesinde mücbir sebep uygulamasından şahsen yararlanmaktaydı. Meslek mensuplarının şahıs olarak yararlandıkları mücbir sebep uygulaması bitmiş olup, yukarıda izah edildiği üzere tebliğin 3. Maddesi kapsamındaki mücbir sebep hükümlerinden yararlanacaklardır.

Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığımız sadece bu durumda olan meslek mensuplarını mücbir sebep kapsamına almakla kalmamış, aynı zamanda beyanname ve bildirimleri bu meslek mensupları tarafından verilen tüm mükelleflerimizin mağduriyet yaşamaması adına, bu mükellefler de mücbir sebep uygulaması kapsamına alınmıştı.

Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, 65 yaş ve üzerinde olan meslek mensuplarıyla, 24 Mart 2020 tarihi itibarıyla geçerli “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” bulunan ve bu sözleşme uyarınca beyanname ve bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilen mükellefler de tebliğin 5. Maddesinde yer verilen mücbir sebep uygulamasından aynen yararlanıyordu.

Meslek mensuplarının şahıs olarak yararlandıkları mücbir sebep uygulamasının bittiği 1 Haziran 2020 tarih itibarıyla, beyanname ve bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilen mükellefler açısından da tebliğin 5. Maddesinde yer verilen mücbir sebep halinin de bitmiş olduğunun kabulü gerekir.

Dolayısıyla, beyanname ve bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilen bu mükellefler açısından da, tebliğin 3. Maddesi kapsamında bulunmaları koşuluyla, yukarıda izah edildiği üzere 3. Madde kapsamındaki mücbir sebep hükümlerinden yararlanacaktır.

Ancak beyanname ve bildirimleri 65 yaş ve üzeri meslek mensuplarınca verilen mükelleflerin, 518 numaralı tebliğin 3. Maddesi kapsamında olmamaları durumunda; 22 Mart 2020 ila 1 Haziran 2020 arasında kalan mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname ve bildirimlerin, 2 Haziran 2020 tarihinden başlamak üzere 15 gün içerisinde verilmesi ve bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Yani söz konusu beyanların 16 Haziran 2020 günü bitimine kadar verilmesi ve bu beyanlara istinaden tahakkuk edecek vergilerin aynı süre içerisinde ödenmesi gerekecektir.

Örneğin 65 yaş ve üzerinde olan bir meslek mensubunun, beyanname ve bildirimlerini verdiği tebliğin 3. Maddesi kapsamında olmayan kurumlar vergisi olan bir müşterisi olduğunu düşünelim. Meslek mensubunun müşterisinin; Şubat, Mart ve Nisan 2020 dönemlerine ilişkin KDV ve Muhtasar Beyannameleri (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dâhil) ile aynı dönemlere ilişkin Form Ba-Bs bildirimleri, 2020/1. Dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ile 2019 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesini 16 Haziran 2020 Salı günü sonuna kadar vermesi ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin de aynı sürede ödenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 01.06.2020 tarihi itibarıyla verilme süresinin son gününe 15 günden fazla gün kalan beyanname/bildirimlerin verilme ve bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödenme süresi olarak kanuni sürelerin dikkate alınacaktır.

Kronik Hastalığı Sebebiyle Sokağa Çıkma Yasağı Olanların Durumu Ne Olacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından 21.03.2020 tarihinde yayınlanan genelge uyarınca, bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların sokağa çıkma yasakları devam etmektedir.

Dolayısıyla, yukarıda belirtilen hastalıkları olan mükellefler açısından, tebliğin 5. Maddesi kapsamındaki mücbir sebep halleri devam etmektedir. İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkmalarına izin verileceği tarihe kadar durumlarında bir değişiklik olmayacaktır.

Uygulama kapsamındaki bu mükelleflerimizin mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyannamelerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılmıştır.

Kronik hastalığı olan mükelleflerin bu konuda İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yazılı başvuruda bulunması gerekiyor. Ayrıca, bu mükelleflerimizin sağlık kuruluşundan alacakları hastalıklarını ispat eden muteber belgeleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı oldukları vergi dairelerine vermeleri gerekecektir.                                                                                          

Beyanname ve Bildirimleri Kronik Rahatsızlığı Olan Meslek Mensupları Tarafından Verilen Mükelleflerin Durumu Ne Olacak?

Kronik rahatsızlığı bulunan meslek mensuplarıyla, 24 Mart 2020 tarihi itibarıyla geçerli “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” bulunan ve bu sözleşme uyarınca beyanname ve bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilen mükellefler açısından da tebliğin 5. Maddesi kapsamında mücbir sebep hali devam etmektedir.

Bu kapsamda mücbir sebep uygulamasından yararlanacak mükelleflerin, 22.03.2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında kalan döneme ilişkin, herhangi bir vergi türü sınırlaması olmaksızın, verilemeyen tüm beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılmıştır.

Öngörülen Süre Vergisel Ödevlerin Yerine Getirilmesi İçin Yeterli Olacak mı?

COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirlerle İlgili 2020/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle, 1 Haziran 2020 Pazartesi tarihinden itibaren, vergi dairelerinde esnek çalışma şekline son verilecek olup, gerekli önlemler alınmak kaydıyla, normal hizmet verilmeye başlanacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilan etmeye ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkilidir.

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığının, mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki mükelleflerin, anılan Kanun kapsamında olup ödeme süresi afet tarihinden sonraya rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizleri ile anılan Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca verecekleri beyannamelere istinaden tahakkuk ettirilen vergilerin ödeme sürelerini, vadelerinin bitim tarihinden itibaren azami bir yıl süreyle uzatmaya yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

Dolayısıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı 518 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlediği takvime uygun olarak hareket edebileceği gibi, söz konusu süreci yeniden değerlendirme konusu yaparak, yayınlayacağı bir genel tebliğle olası sıkışıklıklara karşı yetkilerini kullanarak, yeni tedbirler alabileceği hususu da mükelleflerimizce gözden uzak tutulmamalıdır.

03.06.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM