YAZARLARIMIZ
Berkay Şenol
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
smmm41@hotmail.comTüm Yönleriyle Sosyal Medya ve Dijital İçerik Üreticilerinin Vergilendirilmesi

GİRİŞ

Teknolojinin hızla gelişmesinin de etkiyle sosyal medya kullanımı ile birlikte e-ticaret de hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiştir. Her gün milyarlarca insan bilgisayar ya da geliştirilen mobil uygulamalar üzerinden tablet ve telefonlar ile bu siteleri ziyaret etmektedir. Yoğun ilgi gören bu dijital platformlar yeni faaliyet ve gelir alanlarının oluşmasına sebep olmuştur. Youtube, Instagram, Facebook, X, Tiktok gibi önde gelen ve daha sayamadığımız birçok sosyal medya uygulamalarında envaiçeşit içerikler üretilmektedir. Ayrıca yüksek sayıda takipçisi bulunan fenomenler bulunmaktadır. Bazı sosyal medya fenomenleri de sayfalarında yapmış oldukları ürün ve hizmet tanıtımı karşılığında yüksek gelirler elde etmektedirler. Bu gelirlerin vergisel boyutunu ayrıntıları ile ele almaya çalışacağız.    

Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası

14.10.2021 tarihinde kabul edilen 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.10.2021 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır. Bu kanunun 2’nci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’na Mükerrer 20/B Maddesi ve 55’inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-a maddesine ilaveler yapılmıştır. Yapılan bu ilaveler ile dijital içerik üreticilerinden sosyal platformlarda görüntü, video, ses ya da metin dosya içeriklerinin üretimi (Reklam gelirleri, sponsorluk gelirleri, bağışlar, hediyeler, ücretli abonelik gelirleri gibi.) ve mobil cihazlar için uygulama üreten gerçek kişiler 2022 dönemi itibari ile Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisinden istisna edilmiştir.

İstisnadan faydalanabilmek için öncelikle bağlı bulunan vergi dairesinden istisna kapsamında olduğuna dair yazının alınıp Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Bankalar açılan bu hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmaktadır. Stopaj yoluyla alınan vergiyi bankalar takip eden ayın 26’sına kadar vergi dairesine beyan eder. İstisnadan yararlanan mükellefler bu kazançlar için ayrıca beyanname vermeyecektir.

İstisnanın Sınırı

Bu istisnanın üst sınırı her yıl gelir vergisi tarifesinin dördüncü diliminde yer alan tutara göre belirlenmektedir. 2024 yılı için bu sınır 3.000.000 TL’dir. Bu tutar ilgili dönem içerisinde aşıldığı takdirde şahıs mükellefiyeti açılışı yapılarak elde edilen kazancın tamamı için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilecektir. Bu durumda, madde hükmü uyarınca bankalar tarafından tevkif edilen vergiler beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecektir. Ayrıca istisna tutarının aşılıp gelir vergisine tabi olunması halinde istisnayı aşan kısım için Katma Değer Vergisi hesaplanması da gerekmektedir.

Önemle belirtmek gerekir ki elde edilen bu gelirlerin belirtilmiş olan herhangi bir alt sınırı yoktur. Mesela Youtube’dan aylık düzenli olarak 3.000 TL gelir edilse dahi gelir vergisi muafiyet yazısının alınıp bankadan hesap açtırmak şarttır. Aksi halde vergi denetimine takılmak an meselesidir.               

Sosyal İçerik Üreticiliği Dışında Başka Bir Faaliyetin Olması

Birden fazla faaliyet olması istisnadan yararlanmaya engel değildir. Bu durumda her faaliyet ayrı ayrı değerlendirilir. İstisna kapsamındaki faaliyetler sonucu elde edilen hasılat üzerinden tevkif edilen vergiler nihai vergi olacağından, bu vergilerin başka gelirler nedeniyle verilecek yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergilerden mahsubu mümkün değildir.

Örneğin Mükellef (F), 2024 takvim yılında sosyal içerik üreticiliği faaliyetinden net 2.250.000 TL, internet üzerinden yapılan perakende ticareti faaliyetinden ise 1.500.000 TL kazanç elde etmiştir. Anılan mükellefin istisna kapsamındaki faaliyeti nedeniyle elde ettiği kazanç dördüncü gelir vergisi diliminde yer alan tutarı (2024 yılı için 3.000.000 TL) aşmadığından dolayı bu kazanç için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek, internet üzerinden yapılan perakende ticareti faaliyetinden elde ettiği kazanç nedeniyle verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesine bu kazançlar dâhil edilmeyecektir. Sosyal içerik üreticiliği faaliyetinden dolayı tevkif suretiyle ödenmiş vergi olan 337.500 TL (2.250.000*%15) mükellefin beyanı üzerine hesaplanan vergilerden mahsup edilemeyecektir.

Ayni Gelir (Parasal Olmayan Gelir) Elde Edilmesi

Yapılan hizmet karşılığında direkt olarak para yerine herhangi bir ürün alınabilmektedir. Bunlar bilgisayar, telefon, tablet, kahve makinesi, kozmetik ürünleri, giyim eşyası v.b. gibi ürünler olabilir. Bu durumda tahsile konu mal veya hizmetin tahsil tarihindeki rayiç bedelinin gelirin elde edildiği ay içerisinde, ayni olarak tahsil edilen gelirin içinde bulunulan ayın son yedi günü içerisinde elde edilmiş olması halinde ise en geç takip eden ayın ikinci iş günü bitimine kadar banka hesabına yatırılması gerekmektedir.

Örneğin sosyal ağ sağlayıcıları aracılığıyla sosyal içerik üreten mükellef (G)’ye içerik üretimi karşılığında 1/1/2024 tarihinde tablet verilmiştir. Tabletin alındığı tarihteki rayiç bedeli 25.000 TL’dir. Sosyal içerik üretimi karşılığında ayni tahsilata konu edilen tabletin, 1/1/2024 tarihindeki rayiç bedeli kadar nakit bedelin 31/01/2024 tarihine kadar bu istisna kapsamında açılan hesaplara yatırılması halinde, mezkur madde kapsamında istisnadan yararlanılmaya devam edilebilecektir.

Bağ-Kur Kapsamına Alınması

İlgili vergi dairesinden mükellefiyet oluşturulduğundan dolayı gelirlerden istisna olsa da SGK tarafından Bağ-Kur açılışı otomatik olarak yapılmaktadır. Geliri düşük olan içerik üreticileri bu durumdan maalesef mağdur olmaktadırlar. Önerimiz belirli bir gelirin altında olan sosyal içerik üreticileri için mutlaka Bağ-Kur muafiyeti getirilmesidir.

Kurumlar Vergisi Mükellefi Olma Durumu

Kurumlar vergisine tabi olan sosyal içerik üreticilileri ile mobil cihazlar için uygulama geliştiricileri ilgili gelir istisnasından faydalanamamaktadırlar. Bu kapsamda elde ettikleri gelirlerini kurumlar vergisi ve KDV beyannamelerine dahil etmeleri gerekmektedirler.

Ayrıca kurumlar vergisine tabi olan bu mükellefler elde etmiş oldukları reklam, tanıtım, fotoğraf ve video çekimi hizmeti ile sosyal medya hesaplarına ait sayfa tasarımının hazırlanması, paylaşım yapılması ve takip edilmesi gibi gelirleri için ilgili dönem tevkifat sınırını aşması halinde 3/10 oranında KDV tevkifatı yapmak zorundadırlar.

Örneğin ajans şirketinin yapmış olduğu reklam ve tanıtım hizmet bedeli faturası aşağıdaki gibi olacaktır:

Hizmet Tutarı                                               : 50.000 TL

Hesaplanan KDV                                        : 10.000 TL

Hesaplanan 3/10 KDV Tevkifatı                 : 3.000 TL

Ödenecek Tutar                                          : 57.000 TL

Ayrıca 18 Aralık 2018 tarihli ve 476 sayılı Karar’da belirtildiği üzere internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere (ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın) yapılan ödemeler üzerinden;

  • Mükellef olsun veya olmasın gerçek kişiler: %15
  • Yurtdışında kurulu şirketler ya da yaşayan kişi dar mükellefler: %15
  • Tam mükellef sermaye şirketleri: %0 (Stopaj kesintisi yok.)

oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. Bu düzenlemede, ödemeyi yapanın tam veya dar ya da gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

Sonuç

Sosyal medya üzerinden gelir elde eden mobil uygulama geliştiricileri, influencer, youtuber gibi gerçek şahıslar gelir tutarına bakmaksızın mutlaka vergi muafiyet belgesi alıp herhangi bir bankada hesap açmaları gerekmektedir. Aksi durumda elde edilen gelirin tutarına bakılmaksızın gelirlerini beyan etmediği tespit edilen şahıslara cezalı vergi tarhiyatları yapılabilmektedir. Ayrıca 2024 yılı içerisinde Youtube gelirlerinin istisna kapsamının genişletileceği duyurulmuştur. Buna göre, sosyal ağ dışındaki içerik paylaşımlarından internet ortamında verilen eğitim, yemek tarifi, ürün tanıtımı gibi videolar yayınlanarak elde edilen kazançların da istisna kapsamına alınacağı belirtilmiştir.

Kaynaklar

https://ismmmo.org.tr/dosya/3036/Mevzuat-Dosya/12012022-318nolu-genel-teblig.pdf

https://www.alomaliye.com/2022/05/12/sosyal-medya-vergilendirilmesi/

https://www.gib.gov.tr/gibmevzuat7

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220112-4.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181219-6.pdf

https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/sosyal-medya-fenomenlerinin-vergilendirilmesinde-kapsam-genisliyor-815589.html

19.02.2024

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM