YAZARLARIMIZ
Barbaros Uçar
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
b.ucar@trargemalimusavirlik.comTeknoloji Geliştirme Bölgelerinde Dışarıda Geçirilen Süreler ve Uzaktan Çalışma

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölgelerde faaliyet göstermeye başlayan şirketlere sağlanan teşviklerin en önemlisi personellerin ücretleri üzerinden ödenen Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve SGK İşveren Payı istisnasıdır.

Kanun kapsamında istisnalar aşağıdaki gibidir;

Gelir Vergisi %100

Damga Vergisi %100

Sigorta Primi İşveren Hissesinin Yarısı (%50)

Yukarıda belirtilen istisnalardan yararlanabilmek için personellerin bölgede çalışma sürelerini aylık olarak tamamlamak zorundadırlar. (20 çalışma günü olması durumunda * 9 saat = 180 saat)

20 çalışma günü olan bir ayda 180 saat tamamlanmadığı durumunda ilgili gün hesaplaması yapılarak, hesaplama sonucu çıkacak gün üzerinden bordro yapılmaktadır ve bölge dışında olduğu süreler için vergi hesaplanmaktadır.

Kanun kapsamında bölge dışında geçirilen sürelerin tamamı vergiye tabi olmaması için bazı istisnalar getirilmiştir.

1- DIŞARIDA GEÇİRİLEN SÜRELER

  • Analiz Çalışmaları
  • Bilimsel İçerikteki Etkinlikler
  • Diğer Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Yapılan Çalışmalar
  • Laboratuvar Çalışmaları
  • Lisansüstü Eğitim
  • Prototip Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler
  • Saha Araştırması
  • Test ve Deney Çalışmaları

Yukarıda belirtilen maddelere istinaden yapılan çalışmalara ait saatler veya günler bölge içinde çalışılmış gibi hesaplanıp ilgili saatler ve günler vergiden istisna olmaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu dışarıda yapılan çalışmaların belgeyle kanıtlanmasıdır.

Örnek vermek gerekirse, Hacettepe Teknokent bölgesinde faaliyet gösteren AAU Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketinde çalışan Atlas Aslan UÇAR Kasım 2021 döneminde ilk 4 hafta bölgede tam çalışmış ve 29-30 Kasım tarihlerinde proje kapsamında Prototip Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler için İstanbul’da bulunan X Firmasına gitmiştir. Proje kapsamında yapılan bu çalışma bölge içinde çalışma gibi değerlendirilmektedir. Yönetici şirketin bu günleri bölge içinde gibi değerlendirebilmesi için X firmasından ilgili gün ve saatler firmada olduğunu kanıtlayacak kaşe ve imzalı yazı alınması gerekmektedir.

X firmasından alınan yazıyı Yönetici Şirketin kullanmış olduğu Portal üzerinden Yönetici Şirkete iletilmesi gerekmektedir.

2- UZAKTAN ÇALIŞMA

Teknoloji Geliştirme Bölgelerine uzaktan çalışma Covid-19 kapsamında gelmiştir. Covid-19 kapsamında her ay farklı oranlarla %50- %60-%100 olarak uygulanmıştır ve Covid-19 kapsamında uzaktan çalışma 2021 yılı sonlarına doğru bitmiştir.

Covid-19 kapsamında uzaktan çalışmanın bitmesiyle beraber 7263 sayılı kanun ile uzaktan çalışma hakkı doğmuştur ancak ilgili kanunun uygulanması ile ilgili olarak tereddütler bulanmaktaydı. Tereddütler 25.12.2021 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan 7346 Sayılı Kanun ile giderildi.

7263 Sayılı Kanun kapsamı aşağıdaki gibidir;

Teknoloji Geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren şirketlerin personelleri toplam çalışma süresinin %50’sini doğrudan uzaktan çalışabilecek.

Örneğin; 30 personeli olan bir yazılım firmasında diğer örneğimizde verdiğimiz gibi aylık çalışma süresi 180 saat olsun.

30 personel * 180 saat = 5400 saat (kanun öncesi tüm personellerin istisnadan yararlanması için olması gereken saat)

30 personel * 180 saat / %50 = 2700 saat (kanun kapsamında uzaktan çalışma ile beraber yeterli olacak saat)

Hesaplamalar yapılırken dikkat edilmesi gerekenler ve 7346 Sayılı Kanun ile giderilen tereddütler aşağıdaki gibidir;

  • %50 Uzaktan Çalışmanın uygulanabilmesi için ilgili personelin Teknoloji Geliştirme Bölgesine gelme zorunluluğu olmayacaktır.
  • Uzaktan Çalışma saatleri her bir personel için ayrı ayrı hesaplanabileceği gibi, toplam personel sayısı üzerinden de hesaplanabilecektir. Örneğimizdeki gibi 30 personeli olan bir şirketin 15 personelinin tam zamanlı gelmesi yeterli olacaktır ve diğer 15 personelin bölgeye gelmesine gerek kalmayacaktır.

7346 Sayılı Kanun ile beraber %50’lik bu oranı %75’e kadar attırmak için Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir. Yetkinin kullanılması durumunda örneğimizdeki 30 personelli şirketin 22,5 personel Teknoloji Geliştirme Bölgesine gelmeden kalan 7,5 personelin tam zamanlı gelmesiyle istisnadan yararlanabilecektir.

Yazımızda belirtmiş olduğumuz Dışarıda Geçirilen Süreler Kapsamında sürenin geçirildiği kurum ve kuruluşlardan alınması gereken yazı örneğini mail ile talep eden kişilere iletebilirim.

10.01.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM