YAZARLARIMIZ
Ayhan Kuş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Artı Denetim ve YMM A.Ş.
a.kus@artidenetim.com.trTeknokent’te KDV İstisnasından Vazgeçmenin Tam Zamanı

Bilindiği üzere, KDV Kanunu’nun geçici 20. Maddesi kapsamında;

“4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, oyun, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır. “

Buraya kadar olan kısım tüm teknokent mensupları tarafından bilinmektedir. Yazımızın başlığına esas teşkil eden değişiklik ise; 7104 no.lu Kanun ile bu maddeye dahil edilen ilave bir hükümden kaynaklanmaktadır ve bu hüküm 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bu yeni uygulamaya gelecek olursak;

Bu kapsamda istisna edilen işlemler bakımından bu Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz.”

Hatırlayalım;

Geçici 20.madde kapsamında uygulanan KDV istisnası kısmi istisna niteliğindedir ve bu istisna kapsamında faaliyetler nedeniyle alınan mal ve hizmetler için yükelenilen KDV tutarları KDVK’nun 30/a maddesi kapsamında indirim konusu yapılamamaktaydı.

Yukarıda bahsedilen yeni düzenleme ile bahsedilen istisna KDVK 30.maddesi kapsamından çıkarılarak, teknokentlerde üretilen yazılım vb. KDV’den istisna satışların üretimi nedeniyle alınan mal ve hizmetler  için yükelenilen KDV’nin indirim yolu açılmış oldu.

Şimdi başlığımıza konu olan “istisnadan vazgeçme” ifadesini yukarıdaki açıklamalara bağlayalım.

KDV’den istisna nedeniyle satış esnasında KDV tahsilatı yapılmayacak buna karşın bu faaliyetler nedeniyle yapılan alımlar için ödenen KDV tutarı ise indirim hesaplarında tutulacak ve başkaca bir istisna dışı satış yok ise devir KDV içerisinde kalacak.

Devir hesaplarında bekleyen KDV tutarını eritebilmenin yolu ise KDVK 18. Maddesi kapsamında istisnadan vazgeçmek ve teknokent’te üretilen yazılım vb. faaliyetler kapsamında satışlar üzerinden KDV hesaplayarak alıcıdan tahsit etmek.

Unutulmamalıdır ki, istisnadan vazgeçilmesi halinde 3 yıl süre ile geriye dönüş bulunmamaktadır.

Örnek: Teknokent uhdesinde yapılan bir yazılım teslimi istisna uygulanmak suretiyle 10.000 TL bedelle satılmış ve teknokent bünyesinde kira, telefon ve diğer üretim maliyeti kapsamında bulunan alımlar için 1.500 TL  KDV ödemesi gerçekleştirilmiş.

Hesaplanan KDV    :         0,00 TL

İndirilecek KDV      : 1.500,00 TL

Devreden KDV        : 1.500,00 TL

Örnek: Teknokent uhdesinde yapılan bir yazılım teslimi istisnadan vazgeçilerek 10.000 +1.800 TL bedelle satılmış ve teknokent bünyesinde kira, telefon ve diğer üretim maliyeti kapsamında bulunan alımlar için 1.500 TL  KDV ödemesi gerçekleştirilmiş.

Hesaplanan KDV    : 1.800,00 TL

İndirilecek KDV      : 1.500,00 TL

Ödenecek KDV        :    300,00 TL

İstisnadan vazgeçilmesi nedeniyle alış sırasında ödenen 1.500 TL KDV tutarı satış sırasında telafi edilmiş oldu.

20.11.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM