YAZARLARIMIZ
Arif Temir
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
ariftemir1@gmail.comYabancıların Çalışma İzni Başvurularının Değerlendirilmesi, İşe Başlatılması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi

Yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız olarak çalışabilmeleri   6735 sayılı  Uluslararası İşgücü Kanununa  göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından izin almalarına bağlıdır. İlgililerin Bakanlıktan izin  talebinde bulunmaları  mevzuat kapsamına değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sonucunda  mevzuata uygun olmayan başvurular reddedilmekte, mevzuata uygun olan başvurular kabul edilerek ilgili yabancıya izin belgesi verilmektedir. Bir işverene bağlı çalışan yabancıya verilen çalışma izni, ilk başvuruda en çok bir yıl süreyle geçerli olmak üzere düzenleniyor.

Bu yazımızda;   yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesi, çalışma izni kararı verilmesi, yabancıların işe başlamaları  ve sosyal güvenlik kurumuna bildirilme süreçlerini açıklayalım.

I- Çalışma İzni Başvurusunun Değerlendirilmesi

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 21.maddesine göre Çalışma izni başvuruları Genel Müdürlükçe belirlenen çalışma izni değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilir.

 Usulüne uygun olarak tamamlanan başvuruların değerlendirilmesi, bilgi ve belgelerin tam olması kaydıyla otuz gün içinde tamamlanır. Otuz günlük süre başvurunun sistem üzerinden tamamlandığı veya ek bilgi ve belge talebi olması halinde talep edilen bilgi ve belgelerin sistem üzerinden yüklendiği tarihten itibaren başlar. Adına çalışma izni başvurusu yapılan yabancılar veya işverenleri, gerekli görülmesi halinde Genel Müdürlüğe davet edilebilir.

II- Çalışma İzni Kararı

Başvurunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya çalışma izni verilir. Turkuaz kart, bağımsız çalışma izni ve süresiz çalışma izni bir işverene bağlı olmaksızın yabancı adına düzenlenir.

Bir işverene bağlı çalışan yabancıya verilen çalışma izni, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl süreyle geçerli olmak üzere düzenlenir(*).

 Çalışma izni, adına bağımsız çalışma izni başvurusu yapılan yabancılar ile bu Yönetmeliğin dördüncü bölümünde çalışma izni süresi bakımından istisna tanınmış yabancılar bakımından üçüncü fıkrada yer alan süre sınırlamalarına tabi olmaksızın süreli olarak düzenlenir.

Çalışma izni yabancının pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerinin geçerlilik süresinden altmış gün daha kısa süreli olarak düzenlenir.

III-Yabancının Çalışmaya Başlaması

A-Yurtiçi Başvurularda İşe Başlama Süresi

Yurtiçinden yapılan başvurularda yabancının, çalışma izninin başlangıç tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle çalışmaya başlaması zorunludur.

B-Yurtdışı Başvurularda İşe Başlama Süresi

Yurtdışından yapılan başvurularda yabancının yurda giriş tarihinden itibaren bir ay içerisinde ve her halükarda çalışma izninin başlangıç tarihinden itibaren altı ay içerisinde ilgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle çalışmaya başlaması zorunludur.

IV-Yabancının Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi

Çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izni başlangıç tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirimler süresinde yapılmış sayılır.

Örnek: Çalışma izninin başlangıç tarihi 01.01.2023 ise  işverene tebliğ tarihi de 15.01.2023 ise  işveren 15.02.2023 tarihine kadar yabancının sigorta işe giriş bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirirse süresi içerisinde bildirmiş sayılır.

---------------------------------------------

*-Geniş bilgi için bakınız (Arif Temir, Türkiye’de Yabancıların Çalışma İzinleri, Yetkin Yayınları,  2.Baskı, Ankara 2022)

02.05.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM