YAZARLARIMIZ
Arif Temir
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
ariftemir1@gmail.comGebe ve Doğum Yapan Memurların Hakları

Devlet memurlarının özlük haklarını  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan çeşitli yönetmelikler, genelgeler vb gibi idari mevzuatlar  ile düzenlemektedir.  657 sayılı Kanununda  Devlet memurlarının doğum izni, süt izni, ücretsiz izin ve diğer mali hakları düzenlenmiştir.

Bu yazımızda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında olan gebe ve emziren memurların doğum izni,  süt izni, ücretsiz izin, gece nöbeti  ve doğum yardımı ödeneği  haklarını açıklayalım. 

Kadın Memurun Doğum İzni

Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.

Annenin  Ölümü Halinde  İzni Eşin Kullanması

Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

Eşi Doğum Yapan Memura Babalık İzni

 Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni verilir.

Memurların Süt İzni

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi dikkate alınır.

Öğretmenlerin Süt İzni

Süt izninin  öğretmenlere verilip verilmeyeceği konusunda özellikle yarım gün çalışan öğretmenler konusunda sorunlar yaşanabiliyor. Öğretmenin süt izni konusunda seçimlik hakkı olduğu için öğretmen dersin olduğu saatleri seçebileceği gibi dersin olmadığı saatleri de seçebilir. Okul idaresi, öğretmene öğleden sonra dersin yok öğleden önce derse gel, öğleden sonra süt iznini kullan şeklinde bir uygulama yapamaz. Öğretmen kabul ederse idarenin önerisi geçerli olur.

Doğum İzni Süresinde Memura Ödeme

Mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulamıyor. Buna göre memurlara doğum izinleri sırasında aylıkları ödeniyor.               

Doğum Yardım Ödeneği

Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere 2500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir.

Ana ve babanın her ikisi de Devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir. Eşlerden birine iş sözleşmesi veya toplu sözleşme gereği yapılan doğum yardımı ödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödeneği ödenmez, daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir.

Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anneye verilir.

Doğum Yardım Ödeneğinin Haczedilememesi

Doğum yardımı ödeneği hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez.

Aylıksız İzin            

Doğum yapan memura verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.

Gebe ve Doğum Yapan Memurun Gece Nöbeti

Kadın memurlara; doktor raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

09.01.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM