YAZARLARIMIZ
Arif Temir
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
ariftemir1@gmail.comMayıs Ayında Çalışanlar 5.5 Gün Fazla Ücret Alacaklar

2429  Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanuna göre   bir yıl içerisinde toplam 15,5 gün ulusal bayram ve genel tatil günü vardır. Ulusal bayram ve genel tatillerde çalışmanın usul ve esasları   4857 sayılı İş Kanunu da düzenlenmiştir. 2021 yılı mayıs ayında toplam 5.5 gün genel tatil günü vardır.  Buna göre mayıs ayında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve 3.5 gün Ramazan Bayramı bulunmaktadır.

 Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde İşçi İşyerinde Çalışmak Zorunda Mıdır?

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir (4857 sayılı Kanun md. 44). İşçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaya onay vermemesi durumunda işçi anılan günlerde çalıştırılamaz ve işçinin ulusal bayram ve genel tatil günleri ücretleri bir iş karşılığı olmaksızın ödenir.

Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günü Çalışmanın Karşılığı İzin Olarak Kullanılabilir Mi?

Çalışma hayatında  en sık karşılaşılan sorunlardan biri de işçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışıp müteakip gün izin kullandırılarak ücretlerinin zamlı olarak ödenmemesi durumudur. Bu tür uygulamalar mevzuata aykırıdır. Yasa koyucu ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere bir mükafat olsun diye sadece o günler için ek bir ödeme öngörmüştür. Yargı kararları da bu yöndedir. Dolayısıyla ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere daha sonra izin verilsin veya verilmesin anılan günlere ait ücretlerinin bir kat fazlasıyla ödenmesi gerekmektedir. 

 Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri Ücretleri Nasıl Ödenir?

 4857 sayılı İş Kanunu  kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda Ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün

ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir (4857 sayılı Kanun md. 47).

Ulusal bayram ve genel tatil günleri ücretlerinin hesaplanmasında hafta tatili ücretinin hesaplanmasında olduğu gibi hafta tatili ücretine dâhil olmayan ödemeler  ulusal bayram ve genel tatil günü ücretlerinin hesaplanmasında da dâhil edilmez.

Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerine ulusal bayram ve genel tatillerde işçilere tanınan haklara aykırı hükümler konulamaz. Bu hususlarda işçilere daha elverişli hak ve menfaatler sağlayan Kanun, toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi veya gelenekten doğan kazanılmış haklar saklıdır (4857 sayılı Kanun md. 45).

Örnek: İşçi Ali Bey 2021 yılı Mayıs ayında 5.5 gün çalışmıştır. Ali Bey’in günlük ücreti 200 TL’dir. Ali Bey’e  5.5 günlük  çalışmasının karşılığı olarak ne kadar ücret ödenecektir?

Ali  Bey’e Mayıs ayındaki 5.5 günlük  çalışmasının karşılığında  ilave olarak 1.100  TL ücret ödenir.

Örnek: İşçi Ayşe  Hanım kısmi süreli olarak  günde iki saat çalışıyorsa ve saatlik ücreti de 20 TL ise  1 Mayıs’ta  3 saat çalışmışsa  Ayşe Hanım’a ne kadar  ücret ödenecektir?

Ayşe Hanım kısmi süreli çalıştığı için çalıştığı sürenin ücretini  zamlı olarak alır.  Ayşe Hanım’ın 3 saatlik çalışması karşılığı  alması gereken ilave  ücret 60 TL’dir. 

17.05.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM