YAZARLARIMIZ
Arif Temir
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
ariftemir1@gmail.comGenelevlerde Çalışanların Çalışma Mevzuatı Yönünden Hakları Nelerdir?

Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle bir çok işyeri ülkemizde kısa çalışma ödeneğine başvuru yaptı. Bu bağlamda okuyucularımızdan M.K. genelevlerde çalışanların kısa çalışma ödeneğinden yararlanıp yararlanmayacağını soruyor. Genelevler mevzuatımıza göre işyeri statüsündedir. Ancak bazen bu durum okuyucularımız tarafından unutulabiliyor. Bu nedenle çalışma mevzuatına göre genelevlerde çalışanların sosyal güvenlik ve iş kanunları yönünden haklarını açıklayalım. Ancak bundan önce kısaca genelevlerin tabi olduğu mevzuat hakkında bilgi vermekte fayda var.

24.04.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 128 nci maddesi gereğince hazırlanan 19.04.1961 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü kapsamında genelevler faaliyette bulunmaktadır. Tüzüğün 16 ncı maddesine göre genel kadınların bir arada oturarak fuhuş yaptıkları veya bu maksat için toplandıkları yerlere (genel ev) ismi verilir. Anılan tüzük, genelev açılabilmesi için gerekli şartları ve genel evde çalışacakların şartları ile uymaları gereken hususları kapsamlı bir şekilde düzenlemiştir.

Sosyal Güvenlik

Genelev çalışanları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındadır. Çalışanların sigorta girişlerinin yapılması ve işyeri numarasının alınması gerekiyor. Genelev işverenleri prim vb teşviklerden de yararlanabilirler.

İş Sağlığı ve Güvenliği

 Genelevler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındadır. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre genelevler “tehlikeli” sınıfta yer almaktadır. Buralarda çalışanlar için yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu alınması, ayrıca çalışan temsilcisi seçilmesi, risk değerlendirmesi yapılması ve acil durum planlarının hazırlanması ile iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekiyor.

İş Kanunu Yönünden Çalışan Hakları   

Genelevlerde çalışanlar diğer işyerlerinde çalışanların sahip olduğu haklara aynen sahiptir. 4857 sayılı İş Kanundan doğan haklardan yararlanırlar. Buna göre;

 • Ücret
 • Hafta tatili ücreti
 • Ulusal bayram ve genel tatil ücreti
 • Yıllık İzin      
 • Yıllık izin ücreti
 • Mazeret izinleri
 • Ücretsiz İzinler
 • İhbar Tazminatı,
 • Kıdem Tazminatı
 • Kötü Niyet Tazminatı
 • İşe iade

Gibi İş Kanununda sayılan daha bir çok haklardan genelevlerinde çalışanlar yararlanır.

Genelevlerde çalışanların 4857 sayılı İş Kanunundan ayrı olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre de bir çok hakları bulunmaktadır.

Sendikalara Üyelik

Genelevlerde çalışanlar 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre sendikalara üye olabilirler. Sendikal hakların tamamından yararlanabilirler.

İşsizlik Sigortası

Genelevlerde çalışanlar 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununca sağlanan işsizlik sigortası ödeneğinden ve Ücret Garanti fonu uygulamalarından yararlanırlar.

Kısa Çalışma Ödeneği

Genelevlerde çalışanlar 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununca sağlanan kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilirler. Genelev işverenleri, çalışanları adına bağlı bulundukları çalışma ve iş kurumu müdürlüklerine kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için Covid 19 /koronavirüs salgını nedeniyle başvuru yapabilirler.

Vergi Yönünden Yararlanma

 Genelev çalışanları vergi mevzuatına göre asgari geçim indiriminden ve engelli vergi indirimlerinden yararlanabilirler.

22.06.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM