YAZARLARIMIZ
Arif İpek
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
smmm.arifipek@gmail.comİşçiye ve İşverene Destek Paketi

COVID-19 salgını, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. COVID-19 salgını, çalışanlar, operasyonlar, genel olarak şirket paydaşları ve tüm toplum üzerinde kendine özgü zorluklar yaratmaktadır. Ülke insanlarının ve özellikle çalışanların dolaşımının kısıtlanması operasyonel sorunlar ortaya çıkartmakta, ayrıca psikolojik faktörler işgücü üzerinde negatif etkiye neden olmaktadır. Her iki durumda da, iç ve dış piyasalar ile birlikte paydaşlarda zamanında ve etkin iletişim teknikleri ile mali ve finansal yönden krizi doğru olarak en az zarar ile atlatmak çok önemlidir. COVID-19 (koronavirüs) dünyadaki insanlara ve kuruluşlara büyük zorluklar yaşatmakta ve bu zorlukların etkisi giderek artmaktadır. Bu sebeple salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülkemizde sosyal ve ekonomik hayata ilişkin birtakım tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda, 62 maddeden oluşan yeni bir yasa teklifi taslağı Mecliste oluşturulmuştur.

İşte ön görülen yeni düzenlemeler;

1- Ücretsiz izne ayrılan işçilere ve 15.03.2020 tarihinde işten çıkarılan işçilere(istifa eden kişiler için uygulanmaz) ve K.Ç.Ö alamayan kişilere günlük 39,24 TL nakdi destek verilecek.fiili çalıştığı tespiti durumunda 14220 tl cezası olacaktır.(madde-4)

2- Nakdi destekten faydalanan veya faydalanmayan  ve ücretsiz izinde olan işçiler için işveren 25.madde hali dışında işten çıkaramaz.(madde-5)

3- İhale kanunanda geçen  mücbir sebep hangi durumlarda geçerli olacağı açıklığa kavuşturuldu.(madde-6)

4- 5393 sayılı Belediye Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.;(madde-9)

a-Belediye, doğal afet ve salgın hastalık gibi toplu taşıma hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülebilirliğine etki edecek olağanüstü durumların gerçekleşmesi halinde, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere, olağanüstü durumlar ve alınan tedbirler nedeniyle toplu taşıma hizmetinin aksayan yönlerinin giderilmesi ve kesintisiz olarak yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde belediye meclisi kararıyla gelir desteği ödemesi yapabilir; belirlenen döneme tekabül eden borçlarını (ruhsat, izin, hat kirası vb.) faizsiz olarak erteleyebilir.

b-Cumhurbaşkanı, doğal afet ve salgın hastalık gibi durumlarda belediye ve bağlı kuruluşlarının; gelir vergisi tevkifatı, tüm sosyal sigorta prim ödemelerini, elektrik enerjisi borçları ile su tüketimine bağlı alacaklarını gerektiği süreye kadar gecikme faizi veya zammı işletilmeksizin ertelemeye yetkilidir.

c-Mücbir sebeplerin varlığı halinde, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların mücbir sebep süresince alınmamasına, erteleme, indirim, taksitlendirme yapılmasına, bunlara ilişkin faiz alınmamasına veya yürürlükteki faiz oranından daha düşük faiz uygulanmasına ve diğer hususları belirlemeye, yine bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılmasına bağlı kuruluşlarda yönetim kurulu kararı ile genel müdür, belediye ve birliklerde encümen kararı ile belediye veya birlik başkanı yetkilidir.

d-Doğal afet ve salgın hastalık gibi mücbir sebep hallerinde belediye ve bağlı kuruluşları sağlık ve sosyal hizmete yönelik ihtiyaçlarını 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinde yer alan miktar sınırlamasına bağlı olmaksızın doğrudan temin yöntemi ile sağlayabilir.

e-Doğal afet ve salgın hastalık gibi mücbir sebep hallerinde faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmaz.”

5- Dernekler toplantı ve beyan süreleri uzatılması ve uygulanacak cezaların uygulanmaması yetkisi içişleri bakanlığına verildi.(madde-24)

6-Kooperatifler genel kurul sürelerinin ertelenmesi ticaret bakanlığı yetkisine bırakılmıştır.(madde-34)

7- Resmi ve özel kuruluşlarla yapılabilecek protokoller göz önüne alınarak, talep edilecek bilgi ve belgelerin Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı (ESBİS) üzerinden elektronik ortamda temin edebileceği hususu eklenerek, bürokrasinin azaltılmıştır.(madde-37)

8- Esnaf ve sanatkarlar ilk kayıt ücreti düşürüldü.(madde-38)

9- Esnaf ve sanatkarlar odasında her mesleki faaliyet için ayrı kayıt yaptırma zorunluluğu kaldırıldı ve üye kaydı silinmesi ücretsiz hale getirildi(madde-39)

10- Ticaret sicilinde verilen imza beyanları artık noterlerde verilmesine imkan getirildi.(madde-42)

11- Mart ayında yapılan genel kurular artık mayıs ayında yapılabilecek.(madde-44)

12- Kanunda öngörülen sürede olağan genel kurulu toplantıya çağırmayan yönetim kurulu üyeleri ile limited şirket müdürleri hakkında 4 bin tl ceza düzenlemesi yapıldı.(madde-45)

13- İhtiyatlılık politikası gereği olarak, şirket kaynaklarının nakit kâr dağıtımı yapılmak suretiyle azaltılmaması, şirketlerimizin mevcut özkaynak yapılarının korunması ve ilave finansman ihtiyacının doğmaması amacıyla belediye ve kamu kurumları şirketleri hariç kar dağıtımı ile ilgili sınırlama getirildi.(madde-47)

16.04.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM