YAZARLARIMIZ
Alper Erdoğan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Marka ve Patent Vekili
Bodrum SMMM Odası Yön.Kur.Üyesi
alper@ayzmuhasebe.comMeslek Mensuplarının Mesailerine İlişkin Bir Yaklaşım

Sayın meslektaşlarım konuya önce meslek yasamız ve mesleğimizi şekillendiren ikincil mevzuatlarımız açısından bakacak olur isek ; 18.10.2001 tarihli 24557 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SM ve SMMM ve YMM ‘lerin , 5 nolu MESLEK AHLAK KURALLARI İLE İLGİLİ MECBURİ MESLEK KARARI ’nda yer alan ;

“MESLEKİ ÖZEN VE TİTİZLİK

MADDE 8- Meslek mensupları 3568 Sayılı Yasa'nın 2'nci maddesinde yazılı işlerden ünvanlarına göre yetkili oldukları mesleki hizmetleri yerine getirirken, gerekli olan mesleki özen ve titizliği göstermek zorundadırlar.

Ruhsatlı meslek mensupları, yanlarında çalıştırdıkları personelin çalışmalarının her aşamasında gerekli özen ve titizliği gösterip göstermediklerini gözetip denetlemek durumundadırlar. “

Maddesini ihlal etmeden mevzuatın özüne uygun olarak bakabileceği yıllık mükellef sayısı mükellefin birinci sınıf (bilanço hesabı)  yada ikinci sınıf (işletme hesabı) olup olmaması durumuna göre değişecektir.Aşağıda her iki duruma göre varsayımsal bir çalışma dikkatinize sunulmuştur.

A-Meslek Mensubunun BİRİNCİ Sınıf Mükelleflere Ayırdığı Zaman

Sıra No

Harcanan mesainin adı

Miktar

Birim

 

1

İşletme faaliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartlarına göre kaydedilmesi , veya kaydedilmiş verilerin kontrol edilip gerekli düzeltmelerin yapılması,

 

180

 

Dakika

 

2

Ay içerisinde Gelir İdaresine mükellef adına verilmesi geren beyan ve bildirimlerin verilmesi ve yükümlülüklerin mükellefe duyurulması,

 

90

 

Dakika

3

Ay içerisinde SGK / Personel iş ve işlemlerinin yapılması 

60

Dakika

4

Ay içerisinde sözleşmeli işler kapsamındaki konularda danışmanlık/bilgilendirme yapılması,

120

Dakika

 

Toplam aylık harcanan zaman

450

Dakika

Meslek mensubunun aylık toplam mesaisini 23 işgünü X 8 Saat olarak düşündüğümüzde dakika cinsinden Aylık  11.040 dakika mesaisi olduğunu hesaplayabiliriz.Buradan hareketle

11.040 Dk. / 450 dk = 25 (yaklaşık) Birinci Sınıf Mükellef sonucuna ulaşırız.

B- Meslek Mensubunun İKİNCİ Sınıf Mükelleflere Ayırdığı Zaman

Sıra No

Harcanan mesainin adı

Mitar

Birim

 

1

İşletme faaliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartlarına göre kaydedilmesi , veya kaydedilmiş verilerin kontrol edilip gerekli düzeltmelerin yapılması,

 

120

 

Dakika

 

2

Ay içerisinde Gelir İdaresine mükellef adına verilmesi geren beyan ve bildirimlerin verilmesi ve yükümlülüklerin mükellefe duyurulması

 

60

 

Dakika

3

Ay içerisinde SGK / Personel iş ve işlemlerinin yapılması 

15

Dakika

4

Ay içerisinde çeşitli konularda danışmanlık/bilgilendirme yapılması

30

Dakika

 

Toplam aylık harcanan zaman

225

Dakika

Meslek mensubunun aylık toplam mesaisini 23 işgünü X 8 Saat olarak düşündüğümüzde dakika cinsinden Aylık  11.040 dakika mesaisi olduğunu hesaplayabiliriz.Buradan hareketle

11.040 Dk. / 225 dk = 49 (yaklaşık) İkinci Sınıf Mükellef sonucuna ulaşırız.

*-Yapılan çalışmalarda meslek mensubunun 1 adet yardımcı eleman,gerekli ekipman,yazılım vs. unsurları bulundurması ve diğer başkaca koşulların sabit olduğu kabul edilerek çalışma yapılmıştır.

Yapılan Çalışma ışığında şahsi kanaatim,halen büro faaliyetine devam eden bir meslek mensubu olarak hesaplanan mükellef sayılarının tutarlı olduğu, bir meslek mensubunun ancak 49 adet işletme defterinin işlerini sağlıklı bir biçimde yapabileceğini eğer bu mükellefler birinci sınıf ise bu sayının 25 ‘e düşmesi gerektiğini düşünüyorum, zira birinci sınıf mükelleflerin daha fazla iş yükünün yanı sıra tabi olduğu mevzuat gereği daha fazla danışmanlığa ihtiyaç duyacağı açıktır.

Bu bağlamda Gelir İdaresinin hem meslek içi haksız rekabetin engellenmesi hem de meslek mensuplarının işlerini ,mesleklerinin ihtiyacı olan ancak henüz sahip olmadıkları bir takım standartlar çerçevesinde yapmasına ışık tutacak bir çalışmayı meslek örgütümüz TÜRMOB ile birlikte yapmasının doğru bir yaklaşım olduğu kanısındayım.Elde edilecek veriler ışığında yapılan çalışma sonucunda SM ve SMMM’lerin verdiği hizmetlerin kalitesinin artması yanı sıra meslek mensuplarının toplumdaki statülerine yakışır bir mesai çerçevesinin oluşturulması ve meslek mensuplarının yaşam standartlarının mesleği tam bir bağımsızlık ve tarafsızlık içerisinde yapmalarına imkan verecek ölçütlere yasal zemin kazandırması beklenmekte olduğumuzu bilmenizi isterim.

Not: Bu çalışma T.C Maliye Bakanlığının 21.09.2012 tarih ve 97228 sayılı yazına istinaden talep edilen görüşüme ilişkin olarak hem üst kuruluşumuz TURMOB’a hem de Gelir İdaresine gönderilmiş olup herhangi bir yerde yayınlanmamıştır.

30.12.2013

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM