YAZARLARIMIZ
Alper Yılmaz
Avukat
alper.yilmaz@yyglaw.comİş Güvencesi Tazminatının Gelir Vergisine Tabi Olmadığı Yönünde Verilen Danıştay Kararı Üzerine Düşünceler

İşe iade kararı neticesinde ödenmesi gereken tazminatların gelir vergisine tabi olup olmadığı konusunda çeşitli tereddütler doğmuştur. Boşta geçen dört aylık süreye ilişkin ücret ve diğer sosyal hakların Gelir Vergisi kapsamında ücret sayılarak vergilendirileceği hususu açık iken, dört aydan sekiz aya kadar hükmedilebilecek iş güvencesi tazminatının Gelir Vergisi Kanunu madde 25 kapsamına girip girmeyeceği uygulamada çeşitli tartışmalara yol açmıştır.

Ancak Danıştay 3. Dairesinin[1]15.6.2007 tarih ve 26553 sayılı resmi gazetede yayınlanan kararlarında iş güvencesi tazminatının diğer bir ifadeyle mahkeme tarafından işe iade alınmama halinde hükmedilecek dört aydan sekiz aya kadar ücret tutarında tazminatın Gelir Vergisi’ne tabi olmadığı sonucuna varılmıştır. Söz konusu kararda “Yargı kararıyla işe iadesine karar verilen davacıya, başvurusuna rağmen işe başlatılmayarak işsiz bırakılması nedeniyle işverence yapılan bu ödeme; Gelir Vergisi Kanununun 25'inci maddesinin birinci fıkrasına bağlı (1) işaretli bentte vergiden müstesna tutulan işsizlik sebebiyle verilen tazminat niteliğinde olduğu halde, 25'inci maddede sadece çalışanlara ödenen kıdem tazminatının 24 aylığı aşmayan kısmının vergiden müstesna tutulduğuna dayanılarak verilen hükmün bozulması gerekmiştir.” İfadelerine yer verilerek söz konusu tazminatın Gelir Vergisi Kanunu madde 25 kapsamındaki muafiyetler kapsamında olduğu sonucuna varılmıştır.

Netice itibariyle; Danıştay 3. Dairesinin anılan kararı bu konudaki tereddütleri bertaraf etmiş ve konuyu açıklığa kavuşturmuştur. Dört aylık boşta geçen sürelere ilişkin ücret ve sosyal haklar hususunda işveren tarafından gerekli Gelir ve Damga Vergisi kesintisi yapılacak ancak iş güvencesi tazminatı konusunda ise sadece damga vergisi kesintisi yapılmakla yetinilecektir.

 


DİPNOTLAR:
[1] Danıştay 3. Dairesi 2006/3799 E. 2007/414. K, 2006/3800 E, 2007/415 K, 2006/3801 E, 2007/416 sayılı ve 15.2.2007 sayılı kararları.

05.10.2007

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM